Wielki człowiek rodem z Olesna na wystawie w miejscowym muzeum

Akt zgonu J. Lompy-Archiwum Diecezjalne w Gliwicach

Akt zgonu J. Lompy-Archiwum Diecezjalne w Gliwicach

 

Wystawa poświęcona Józefowi Lompie- plansze, portret i rękopis Lompy w gablotce

Wystawa poświęcona Józefowi Lompie- plansze, portret i rękopis Lompy w gablotce

„Bo Ty, wieszczu śląski, śmiały a skromny,

sam najpiękniejszy sobie wystawiłeś

Trwalszy nad kruszec pomnik wiekopomny

A swoje imię cnotą uświetniłeś…”

(Ksiądz Konstanty Damrot)

 

Bez wybitnych postaci, które trwają  w pełnej tożsamości z epoką, w jakiej żyli, nie można sobie wyobrazić historii i kultury danego miejsca i czasu, dlatego Oleskie Muzeum Regionalne zorganizowało wystawę poświęconą Józefowi Lompie, zatytułowaną: „Józef Lompa-wielki człowiek rodem z Olesna”. Otwarta od 12 lipca do 20 września zaprasza do zapoznania się z sylwetką nauczyciela, pisarza, publicysty, folklorysty i badacza dziejów Olesna i Śląska. Eskpozycja składa się z plansz Lubiteki – Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu im. Józefa Lompy i ze zbiorów własnych muzeum w Oleśnie.

Czytaj dalej

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z obchodów 100-lecia III Powstania Śląskiego w Oleśnie

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji o III Powstaniu Śląskim na Ziemi Oleskiej

na muzealnym Facebooku

 

16 czerwca 2021 r. odbyła się  uroczystość upamiętniająca 100. rocznicę  wybuchu III Powstania Śląskiego. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 11.00 na cmentarzu miejskim przed pomnikiem Powstańców Śląskich  gdzie uczniowie PSP nr 3 im. Powstańców Sląskich w Oleśnie  zaprezentowali montaż słowno-muzyczny  a delegacje złożyły wiązanki kwiatów.  Następnie w  Miejskim Domu Kultury dyrektor Oleskiego Muzeum Regionalnego wygłosiła  prelekcję „Powstańczy rozdział Ziemi Oleskiej”  a uczniowie PSP nr 3 wystąpili  z programem artystycznym.

Zdjęcia z wydarzenia ze strony:http://psp3.mojeolesno.pl/index.php/w-szkole/projekty/razem-bezpieczniej/64-na-skroty/1607-sto-lat-to-za-malo-by-zapomniec-2

Do Trzech razy Polska – Moja Ziemio wyśniona… wystawa jubileuszowa w Oleskim Muzeum Regionalnymm

     Nie damy Śląska, oto pieśń  

                                             co dziś przez Polskę leci                                                                               

                                             za Górny Śląsk przelejem krew                                                                  

                                             my Polski wolne dzieci

                                            z Górnego Śląska pójdzie wróg

                                            Tak nam dopomóż Bóg

 

                                                           Tyś, Górny Śląsku, wolny już, Korony polskiej perło…

Jan Nikodem Jaroń „Rota Górnośląska”

„R

Obchody 100. rocznicy III Powstania Śląskiego wciąż trwają! A nasze plany i zamierzenia musiały ulec zmianie i ograniczeniom jakie niesie trudny czas ogólnoświatowej pandemii, dlatego obchody te mają nieco skromniejszy zasięg.

100 lat temu na Górnym Śląsku, który przez stulecia przynależał do różnorakich państwowości, wybuchło III Powstanie Śląskie, które  przypomina nam o potężnej sile narodowej świadomości i tożsamości, pielęgnowanej w domach niezależnie od granic, gospodarczych czy politycznych  interesów i narzuconych praw. Powstańcza walka o powrót do Polski piastowskiego Śląska cechowała się wyjątkową konsekwencją i skutecznością- toteż Powstania Śląskie to jedyne – obok wielkopolskiego – zakończone sukcesem polskie zrywy narodowe.

Ziemia te wyróżniała się  na tle innych polskich dzielnic historycznych, najdłuższym, bo sześciuset letnim okresem braku łączności politycznej z Polską. Ale Ślązacy zachowali duchową, kulturową oraz językową więź z rodakami, toteż Duch polskości przetrwał wśród jego mieszkańców, którzy za Polskę, utożsamianą z wolnością i wiarą, byli gotowi oddać życie. Nasze muzeum pragnie  upamiętnić  i uczcić   tę rocznicę uwypuklając szczególnie powstańczy rozdział Ziemi Oleskiej, na tle walk, które objęły całą Opolszczyznę.  18 maja 2021 r. w Oleskim Muzeum Regionalnym została otwarta   wystawa pt. „Pamięć i Wdzięczność w 100- lecie III Powstania Śląskiego” poświęcona tej wyjątkowej Rocznicy. Otwarcie to zaszczycili swoją obecnością: Wiceburmistrz Olesna Jerzy Chęciński, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Jarosław Zalewski, Nadleśniczy Nadleśnictwa Olesno Grzegorz Kimla, Dyrektor Oleskiej Biblioteki Publicznej Ilona Gnacy, Dyrektor Powiatowego Centrum Rodziny Elżbieta Hadaś, Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Sowczycach Katarzyna Balcerzak, Dyrektor PSP nr 3 Grażyna Lipińska, Zastępca Dyrektora PSP nr 1 Ewa Wystalska, Dyrektor PSP nr 2 Jerzy Jeziorowski, pracownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu  Starostwa Powiatowego  w Oleśnie  Monika Nalichowska- Keler, Prezes Koła Filatelistów w Oleśnie Ryszard Szirch.  Ekspozycja prezentuje plansze Stowarzyszenia Sympatyków Odry Opole „Jedna Odra”  i  Stowarzyszenia „Biało-Czerwone Opole” oraz zbiory własne   muzeum. Celem tej wystawy  jest upamiętnienie wydarzeń, które rozegrały się na Górnym Śląsku w dwudziestoleciu międzywojennym i miały ogromny wpływ na historię Polski pierwszej połowy XX wieku. Niestety poziom wiedzy Polaków na temat powstań śląskich jest wciąż za  niski.

Czytaj dalej

Muzeum otwarte dla zwiedzających-ZAPRASZAMY

Od dnia 04 maja  2021 r.  Muzeum jest otwarte  dla zwiedzających na następujących zasadach:

-obowiązuje limit zwiedzających 1 osoba na 15 m²,

-każdy pracownik muzeum oraz każdy zwiedzający ma obowiązek mieć założoną maseczkę zasłaniającą usta i nos,

-każdy wchodzący do muzeum ma obowiązek dokonywać dezynfekcji rąk przy pomocy przygotowanego środka pod nadzorem pracownika muzeum,

-podczas zwiedzania muzeum należy zachowywać odpowiedni bezpieczny dystans min. 1,5 metra między osobami,

-wprowadza się nowe godziny zwiedzania: od poniedziałku do piątku od 9,00 do 15,00.

 

PAMIĘĆ I WDZIĘCZNOŚĆ W 100-LECIE III POWSTANIA ŚLĄSKIEGO W OLESKIEM

W tym roku przypada 100-lecie plebiscytu na Górnym Śląsku i III Powstania Śląskiego.   Nasze muzeum pragnie  upamiętnić  i uczcić   tę rocznicę uwypuklając szczególnie POWSTAŃCZY ROZDZIAŁ ZIEMI OLESKIEJ.  W związku  z  tymczasowym zamknięciem dla zwiedzających wszystkich muzeów w naszym kraju, na razie  na łamach mediów społecznościowych,  zachęcamy do zapoznania się z treściami wprowadzającymi w tematykę III Powstania Śląskiego  w Oleskiem. Po otwarciu muzeum dla zwiedzających zapraszamy na wystawę poświęconą tej wyjątkowej Rocznicy. Publikujemy fragmenty wspomnień naczelnego  dowódcy wojsk powstańczych – Macieja Mielżyńskiego –   „Wspomnienia i przyczynki do historii III Powstania Górnośląskiego” wydanego w Mikołowie w 1931r. upamiętniające  wali na terenie Ziemi Oleskiej.

Czytaj dalej

PAMIĘĆ I WDZIĘCZNOŚĆ W 100-LECIE III POWSTANIA ŚLĄSKIEGO W OLESKIEM

  W tym roku przypada 100-lecie plebiscytu na Górnym Śląsku i III Powstania Śląskiego. 100  lat temu miał miejsce największy zryw powstańczy Ślązaków w historii.  Powstańcza walka o powrót do Polski piastowskiego Śląska cechowała się wyjątkową konsekwencją i skutecznością. Sto lat temu nikt nie mógł przewidzieć, że Powstania Śląskie wywrą tak duży wpływ na historię Polski. Trzy zrywy powstańcze  w 1919 r., 1920 r. i 1921 r., otworzyły możliwości negocjacji i zmian, które dzięki nim wprowadzono. I za to dziś jesteśmy wdzięczni Bohaterom Powstań Śląskich. Ziemia te wyróżniała się  na tle innych polskich dzielnic historycznych, najdłuższym, bo sześciuset letnim okresem braku łączności politycznej z Polską. Ale Ślązacy zachowali duchową, kulturową oraz językową więź z rodakami zamieszkującymi I Rzeczpospolitą, a po jej rozbiorach ziemie polskie pod zaborami.  I to było fenomenalne. Powstania śląskie to jedyne – obok wielkopolskiego – zakończone sukcesem polskie powstania.

Nasze muzeum pragnie  upamiętnić  i uczcić   tę rocznicę uwypuklając szczególnie POWSTAŃCZY ROZDZIAŁ ZIEMI OLESKIEJ.  W związku  z  tymczasowym zamknięciem dla zwiedzających wszystkich muzeów w naszym kraju, na razie  na łamach mediów społecznościowych,  zachęcamy do zapoznania się z treściami wprowadzającymi w tematykę III Powstania Śląskiego  w Oleskiem. Po otwarciu muzeum dla zwiedzających zapraszamy na wystawę poświęconą tej wyjątkowej Rocznicy.

Publikujemy fragmenty wspomnień naczelnego  dowódcy wojsk powstańczych – Macieja Mielżyńskiego –   „Wspomnienia i przyczynki do historii III Powstania Górnośląskiego” wydanego w Mikołowie w 1931r.

Czytaj dalej