Ekspozycje stałe

Dzieje Miasta Olesna

Wystawa stała „Dzieje miasta Olesna” składa się z działów tematycznych:
– PRADZIEJE ZIEMI OLESKIEJ-prezentują zabytki kultury materialnej z badań wykopaliskowych prowadzonych na terenie regionu. Są to: garnki, misy, czerpaki, kubki, czarki, przedmioty obrzędowe i ozdoby z brązu i żelaza.

IMG_1327100 Ekspozycja archeologicana w Oleskim Muzeum Regionalnym

– NARODZINY MIASTA- w części tej zaprezentowano najstarszy tekst źródłowy o Oleśnie z 1226r., etymologię nazwy „Olesno” i „Rosenberg”, przynależność polityczną Olesna w średniowieczu, kopię płyty nagrobnej legendarnego założyciela miasta księcia Henryka Brodatego, kopię dokumentu lokacyjnego z 1450r., herb miasta, dawne oleskie rzemiosło, dzieje oleskich kanoników regularnych, biografię infułata Leopolda Labora oraz historię kościoła św. Michała, Ciała Chrystusowego i sanktuarium św. Anny.

Obraz 317 Obraz 483 Św Anna 1 skonczona Św Anna 2 tablica

– OLESNO W CZASACH NOWOŻYTNYCH- przedstawia przynależność polityczną miasta od XVI-XIX w., wydarzenia z okresu wojny trzydziestoletniej, powstanie oleskiego bractwa kurkowego, historię dżumy z 1708 r. i wotywnego kościółka św. Rocha, najstarszy plan miasta Wernhera i makietę Olesna wg tego planu, mauzoleum Turka, zmiany administracyjne pod panowaniem pruskim, Wiosnę Ludów w Oleśnie, biografie wybitnych ludzi tej ziemi: Józefa Lompy, Felixa Rendschmidta, Józefa Jeziorowskiego, Jana Nikodema Jaronia, Valeski von Bethusy-Huc, Emanuela Kani, Josefa Steina, Adolfa Weissmanna, Heinricha Wolfa, Bruno Alexandra. Ukazano także dzieje oleskiej gminy ewangelickiej i żydowskiej, przemiany w wyglądzie miasta na przełomie XIX i XX w. oraz organizacje zawodowe, wyznaniowe, kulturalno -oświatowe, polityczne i ekonomiczne.

Obraz 312 Obraz 31413245233_629507380558173_8029383375217685660_n

Czasy najnowsze obejmują I wojnę światową, powstania śląskie, rok 1945 i Olesno w latach 1945-2008. Zapraszamy na wystawę.

Obraz 484 Obraz 488 Obraz 490

Projekt wystawy i teksty opracowała Ewa Cichoń.
Aranżacja plastyczna i wykonanie ekspozycji Olga Cegielska PPUH ART – DEKOR

Zobacz jak wyglądało Olesno w II poł. XVIII wieku:

https://www.youtube.com/watch?v=N8b0ovgm6IA

Izba Leśno-Łowiecka
zorganizowana przez Nadleśnictwo Olesno

mysliw8 mysliw9 mysliw7-1 mysliw2 mysliw6zajęcia w izbie leśno-łowieckiej