Archiwum kategorii: Bez kategorii

Wystawa z okazji jubileuszu 60-lecia Oleskiego Muzeum Regionalnego: „Lata dwudzieste, lata trzydzieste-oleskie międzywojnie”.

 

Rekonstrukcja oleskiego przedwojennego rynku

Rekonstrukcja oleskiego przedwojennego rynku

Rekonstrukcja wnętrza oleskiej przedwojennej restauracji w "Hotelu Przy Poczcie"

Rekonstrukcja wnętrza oleskiej przedwojennej restauracji w „Hotelu Przy Poczcie”

W 2020 r. miejscowe  muzeum obchodziło jubileusz 60 -lecia swojego istnienia. Ze względu na ograniczoną działalność placówek kulturalnych  spowodowaną ogólnoświatową pandemią  obchody te przeniesiono na ten rok.  Ciągłości 60-letniej tradycji muzeum w Oleśnie  nie wyznacza nieprzerwana działalność czy istnienie siedziby, ale 60-letnia kolekcja i misja ukazywania dziedzictwa Ziemi Oleskiej na tle lokalnym i regionalnym.  Muzeum, utworzone podczas   pierwszych Dni Olesna w dniu 12 czerwca 1960 r., stało się ważką miejską instytucją kultury, zmieniało trzykrotnie swoją lokalizację a także nazwę. Szerszy zarys historii naszej placówki przedstawimy podczas Spotkania Muzealnego, które będzie kulminacją obchodów jubileuszowych. Wystawa „Lata dwudzieste, lata trzydzieste-oleskie międzywojnie”  to bardzo wdzięczny temat- to historyczna opowieść- zaproszenie do spaceru ulicami przedwojennego Olesna, aby  podziwiać  jego piękno, bogactwo dziedzictwa kulturowego pokoleń i  wsłuchiwać  się w przesłanie jego dziejów. Oby to wołanie z głębin czasu poruszyło ukrytą w każdym z nas nutkę wyobraźni…

Czytaj dalej

Nowa publikacja do nabycia w muzeum

Nowa publikacja "Oleski ratusz na tle dziedzictwa niematerialnego regionu"

Nowa publikacja „Oleski ratusz na tle dziedzictwa niematerialnego regionu”

Nowa publikacja „Oleski ratusz na tle dziedzictwa niematerialnego regionu”  została wydana przez Narodowy Instytut Dziedzictwa w ramach projektu nr.:RPO.05.03.01-16-0009/19 realizowanego w partnerstwie z Gminą Olesno.

Tekst -Ewa Cichoń

Tłumaczenie na j. angielski Sebastian Kapuścik

XL Spotkanie Muzealne „Oleski Ratusz na tle dziedzictwa niematerialnego regionu”

 

Prelekcja o oleskim ratuszu na dużej sali MDK w Oleśnie

Prelekcja o oleskim ratuszu na dużej sali MDK w Oleśnie

W dniu 17 września 2021 r. na dużej sali Miejskiego Domu Kultury w Oleśnie została wygłoszona prelekcja na temat „Oleski Ratusz na tle dziedzictwa niematerialnego regionu” przez dyrektora Oleskiego Muzeum Regionalnego Ewę Cichoń. Celem tej prelekcji było ukazanie frapującej  historii oleskiego ratusza, a także poznanie bogactwa i różnorodności dziedzictwa niematerialnego regionu. W  spotkaniu wzięło udział około 230 osób, młodzież szkolna ze wszystkich oleskich szkół, a także osoby indywidualne. Swoją  obecnością wydarzenie zaszczycili: Wicestarosta Oleski Stanisław Belka, Przewodniczący Rady Miejskiej w Oleśnie Henryk Kucharczyk, Sekretarz Gminy Olesno i Kierownik Wydziału Oświaty Gminy Olesno Janusz Wojczyszyn, Skarbnik Gminy Olesno Aneta Sitna, Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Olesno Joanna Kubiak, Dyrektor Oleskiej Biblioteki Publicznej Ilona Gnacy, Dyrektor PSP nr 1 Adam Adamski, Dyrektor ZSZ Horst Chwałek, Wicedyrektor PSP nr 2 Beata Małecka, Przewodnicząca Rady Seniorów Maria Mitrenga.

Czytaj dalej

10 września  br. zorganizowano grę trenową GRATUSZ w ramach projektu pt. „Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym budynku Ratusza Miejskiego w Oleśnie wraz z popularyzowaniem i upowszechnianiem wiedzy o jego znaczeniu dla historii i kultury Opolszczyzny”.
Partnerami gry byli: Narodowy Instytut Dziedzictwa, Urząd Miejski w Oleśnie
i Oleskie Muzeum Regionalne.

       Celem gry było przybliżenie uczestnikom dziejów miasta Olesna ze szczególnym uwzględnieniem historii oleskiego ratusza jak też kształtowanie aktywnej postawy wobec dziedzictwa kulturowego regionu.
W grze udział  wzięło szesnaście 4-osobowych  drużyn złożonych  z  uczniów oleskich szkół. Na starcie każdy zespół  wylosował nazwę  i  otrzymał karty pracy. Po czym wyruszyli: balwierze, kapelusznicy, piekarze, mydlarze, bednarze, łaziebnicy, sukiennicy, płóciennicy, stolarze, ślusarze, rymarze, młynarze, powroźnicy, kowale, garncarze i  siodlarze.
Gra polegała na odszukaniu w jak najszybszym czasie  11 miejsc na terenie Olesna i poprawnym rozwiązaniu wszystkich kart pracy. W miejscach  tych czekały zadania do wykonania: zagadki logiczne, szyfry, rebusy, łamigłówki, potrzebne do ułożenie  hasła finałowego, które brzmiało „Ratusz świadkiem wielu ważnych wydarzeń historycznych”.
Wszyscy uczestnicy stanęli na wysokości zadania i dotarli do mety. Niektórzy pokonali całą trasę biegiem i udało im się ją przebyć w czasie 1 h 14 minut.
Na podium stanęli:  Balwierze w składzie Maksymilian Rymarczyk, Mateusz Bawej, Martin Gajek, Franek Wójcik z ZS i LO im Lotników Polskich w Oleśnie. II miejsce zdobyli Młynarze w składzie: Maria Helios, Dominika Bartyla, Oliwia Biniek, Klaudia Panicz z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących z Olesna, III miejsce należało do Bednarzy  w składzie  Maja Jeziorek, Paulina Sitek, Sandra Sklorz, Oliwia Trzeciak reprezentujących PSP nr 2 w Oleśnie.

Organizator dziękuje dyrektorom i nauczycielom za  wytypowanie i  przygotowanie drużyn,  uczniom  za udział i miłą atmosferę, Narodowemu Instytutowi Dziedzictwa
i Urzędowi Miejskiemu w Oleśnie  za ufundowanie  wspaniałych  nagród oraz wszystkim instytucjom i osobom prywatnym, które pomogły w przygotowaniu gry.

Serdecznie zapraszamy do udziału w grze terenowej GRATUSZ!

Startujemy 10 września 2021 r. o godz. 9:00. Spod Oleskiego Muzeum Regionalnego przy ul. Jaronia 7 w Oleśnie.

Szczególnie gorąco zachęcamy do udziału dzieci, młodzież szkolną wraz z rodzinami
– w drużynach 4 osobowych.
Każdy zespół na starcie otrzyma karty pracy i wylosowaną przez siebie nazwę zespołu. Uwaga! Podczas gry każdy zespół musi posiadać telefon komórkowy,
z aplikacją skaner kodów QR. W trakcie gry trzeba poruszać się wyłącznie pieszo! Ponieważ gra będzie się toczyć w ruchu miejskim, należy zwrócić zachować szczególną ostrożność
i stosować się do zaleceń Organizatora.

Celem gry jest przybliżenie uczestnikom dziejów miasta Olesna z szczególnym uwzględnieniem historii oleskiego Ratusza jak też kształtowanie aktywnej postawy
wobec dziedzictwa kulturowego regionu.

Gra będzie polegała na odszukaniu 11 miejsc na terenie Olesna. W punktach tych będą czekały zadania do wykonania (zagadki logiczne, szyfry, rebusy, łamigłówki), które pozwolą na odkrycie hasła finałowego. Wygrywa zespół, który w jak najszybszym czasie rozwiąże poprawnie wszystkie karty pracy i ułoży hasło końcowe gry.
Dla zwycięzców przewidziano nagrody rzeczowe.

Gorąco zapraszamy! Życzymy powodzenia!

Organizatorka: Aleksandra Vieth-Kłosińska

Plakat gry terenowej Gratusz

Plakat gry terenowej Gratusz

Wielki człowiek rodem z Olesna na wystawie w miejscowym muzeum

Akt zgonu J. Lompy-Archiwum Diecezjalne w Gliwicach

Akt zgonu J. Lompy-Archiwum Diecezjalne w Gliwicach

 

Wystawa poświęcona Józefowi Lompie- plansze, portret i rękopis Lompy w gablotce

Wystawa poświęcona Józefowi Lompie- plansze, portret i rękopis Lompy w gablotce

„Bo Ty, wieszczu śląski, śmiały a skromny,

sam najpiękniejszy sobie wystawiłeś

Trwalszy nad kruszec pomnik wiekopomny

A swoje imię cnotą uświetniłeś…”

(Ksiądz Konstanty Damrot)

 

Bez wybitnych postaci, które trwają  w pełnej tożsamości z epoką, w jakiej żyli, nie można sobie wyobrazić historii i kultury danego miejsca i czasu, dlatego Oleskie Muzeum Regionalne zorganizowało wystawę poświęconą Józefowi Lompie, zatytułowaną: „Józef Lompa-wielki człowiek rodem z Olesna”. Otwarta od 12 lipca do 20 września zaprasza do zapoznania się z sylwetką nauczyciela, pisarza, publicysty, folklorysty i badacza dziejów Olesna i Śląska. Eskpozycja składa się z plansz Lubiteki – Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu im. Józefa Lompy i ze zbiorów własnych muzeum w Oleśnie.

Czytaj dalej