Archiwum kategorii: Bez kategorii

10 września  br. zorganizowano grę trenową GRATUSZ w ramach projektu pt. „Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym budynku Ratusza Miejskiego w Oleśnie wraz z popularyzowaniem i upowszechnianiem wiedzy o jego znaczeniu dla historii i kultury Opolszczyzny”.
Partnerami gry byli: Narodowy Instytut Dziedzictwa, Urząd Miejski w Oleśnie
i Oleskie Muzeum Regionalne.

       Celem gry było przybliżenie uczestnikom dziejów miasta Olesna ze szczególnym uwzględnieniem historii oleskiego ratusza jak też kształtowanie aktywnej postawy wobec dziedzictwa kulturowego regionu.
W grze udział  wzięło szesnaście 4-osobowych  drużyn złożonych  z  uczniów oleskich szkół. Na starcie każdy zespół  wylosował nazwę  i  otrzymał karty pracy. Po czym wyruszyli: balwierze, kapelusznicy, piekarze, mydlarze, bednarze, łaziebnicy, sukiennicy, płóciennicy, stolarze, ślusarze, rymarze, młynarze, powroźnicy, kowale, garncarze i  siodlarze.
Gra polegała na odszukaniu w jak najszybszym czasie  11 miejsc na terenie Olesna i poprawnym rozwiązaniu wszystkich kart pracy. W miejscach  tych czekały zadania do wykonania: zagadki logiczne, szyfry, rebusy, łamigłówki, potrzebne do ułożenie  hasła finałowego, które brzmiało „Ratusz świadkiem wielu ważnych wydarzeń historycznych”.
Wszyscy uczestnicy stanęli na wysokości zadania i dotarli do mety. Niektórzy pokonali całą trasę biegiem i udało im się ją przebyć w czasie 1 h 14 minut.
Na podium stanęli:  Balwierze w składzie Maksymilian Rymarczyk, Mateusz Bawej, Martin Gajek, Franek Wójcik z ZS i LO im Lotników Polskich w Oleśnie. II miejsce zdobyli Młynarze w składzie: Maria Helios, Dominika Bartyla, Oliwia Biniek, Klaudia Panicz z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących z Olesna, III miejsce należało do Bednarzy  w składzie  Maja Jeziorek, Paulina Sitek, Sandra Sklorz, Oliwia Trzeciak reprezentujących PSP nr 2 w Oleśnie.

Organizator dziękuje dyrektorom i nauczycielom za  wytypowanie i  przygotowanie drużyn,  uczniom  za udział i miłą atmosferę, Narodowemu Instytutowi Dziedzictwa
i Urzędowi Miejskiemu w Oleśnie  za ufundowanie  wspaniałych  nagród oraz wszystkim instytucjom i osobom prywatnym, które pomogły w przygotowaniu gry.

Serdecznie zapraszamy do udziału w grze terenowej GRATUSZ!

Startujemy 10 września 2021 r. o godz. 9:00. Spod Oleskiego Muzeum Regionalnego przy ul. Jaronia 7 w Oleśnie.

Szczególnie gorąco zachęcamy do udziału dzieci, młodzież szkolną wraz z rodzinami
– w drużynach 4 osobowych.
Każdy zespół na starcie otrzyma karty pracy i wylosowaną przez siebie nazwę zespołu. Uwaga! Podczas gry każdy zespół musi posiadać telefon komórkowy,
z aplikacją skaner kodów QR. W trakcie gry trzeba poruszać się wyłącznie pieszo! Ponieważ gra będzie się toczyć w ruchu miejskim, należy zwrócić zachować szczególną ostrożność
i stosować się do zaleceń Organizatora.

Celem gry jest przybliżenie uczestnikom dziejów miasta Olesna z szczególnym uwzględnieniem historii oleskiego Ratusza jak też kształtowanie aktywnej postawy
wobec dziedzictwa kulturowego regionu.

Gra będzie polegała na odszukaniu 11 miejsc na terenie Olesna. W punktach tych będą czekały zadania do wykonania (zagadki logiczne, szyfry, rebusy, łamigłówki), które pozwolą na odkrycie hasła finałowego. Wygrywa zespół, który w jak najszybszym czasie rozwiąże poprawnie wszystkie karty pracy i ułoży hasło końcowe gry.
Dla zwycięzców przewidziano nagrody rzeczowe.

Gorąco zapraszamy! Życzymy powodzenia!

Organizatorka: Aleksandra Vieth-Kłosińska

Plakat gry terenowej Gratusz

Plakat gry terenowej Gratusz

Wielki człowiek rodem z Olesna na wystawie w miejscowym muzeum

Akt zgonu J. Lompy-Archiwum Diecezjalne w Gliwicach

Akt zgonu J. Lompy-Archiwum Diecezjalne w Gliwicach

 

Wystawa poświęcona Józefowi Lompie- plansze, portret i rękopis Lompy w gablotce

Wystawa poświęcona Józefowi Lompie- plansze, portret i rękopis Lompy w gablotce

„Bo Ty, wieszczu śląski, śmiały a skromny,

sam najpiękniejszy sobie wystawiłeś

Trwalszy nad kruszec pomnik wiekopomny

A swoje imię cnotą uświetniłeś…”

(Ksiądz Konstanty Damrot)

 

Bez wybitnych postaci, które trwają  w pełnej tożsamości z epoką, w jakiej żyli, nie można sobie wyobrazić historii i kultury danego miejsca i czasu, dlatego Oleskie Muzeum Regionalne zorganizowało wystawę poświęconą Józefowi Lompie, zatytułowaną: „Józef Lompa-wielki człowiek rodem z Olesna”. Otwarta od 12 lipca do 20 września zaprasza do zapoznania się z sylwetką nauczyciela, pisarza, publicysty, folklorysty i badacza dziejów Olesna i Śląska. Eskpozycja składa się z plansz Lubiteki – Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu im. Józefa Lompy i ze zbiorów własnych muzeum w Oleśnie.

Czytaj dalej

Do Trzech razy Polska – Moja Ziemio wyśniona… wystawa jubileuszowa w Oleskim Muzeum Regionalnymm

     Nie damy Śląska, oto pieśń  

                                             co dziś przez Polskę leci                                                                               

                                             za Górny Śląsk przelejem krew                                                                  

                                             my Polski wolne dzieci

                                            z Górnego Śląska pójdzie wróg

                                            Tak nam dopomóż Bóg

 

                                                           Tyś, Górny Śląsku, wolny już, Korony polskiej perło…

Jan Nikodem Jaroń „Rota Górnośląska”

„R

Obchody 100. rocznicy III Powstania Śląskiego wciąż trwają! A nasze plany i zamierzenia musiały ulec zmianie i ograniczeniom jakie niesie trudny czas ogólnoświatowej pandemii, dlatego obchody te mają nieco skromniejszy zasięg.

100 lat temu na Górnym Śląsku, który przez stulecia przynależał do różnorakich państwowości, wybuchło III Powstanie Śląskie, które  przypomina nam o potężnej sile narodowej świadomości i tożsamości, pielęgnowanej w domach niezależnie od granic, gospodarczych czy politycznych  interesów i narzuconych praw. Powstańcza walka o powrót do Polski piastowskiego Śląska cechowała się wyjątkową konsekwencją i skutecznością- toteż Powstania Śląskie to jedyne – obok wielkopolskiego – zakończone sukcesem polskie zrywy narodowe.

Ziemia te wyróżniała się  na tle innych polskich dzielnic historycznych, najdłuższym, bo sześciuset letnim okresem braku łączności politycznej z Polską. Ale Ślązacy zachowali duchową, kulturową oraz językową więź z rodakami, toteż Duch polskości przetrwał wśród jego mieszkańców, którzy za Polskę, utożsamianą z wolnością i wiarą, byli gotowi oddać życie. Nasze muzeum pragnie  upamiętnić  i uczcić   tę rocznicę uwypuklając szczególnie powstańczy rozdział Ziemi Oleskiej, na tle walk, które objęły całą Opolszczyznę.  18 maja 2021 r. w Oleskim Muzeum Regionalnym została otwarta   wystawa pt. „Pamięć i Wdzięczność w 100- lecie III Powstania Śląskiego” poświęcona tej wyjątkowej Rocznicy. Otwarcie to zaszczycili swoją obecnością: Wiceburmistrz Olesna Jerzy Chęciński, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Jarosław Zalewski, Nadleśniczy Nadleśnictwa Olesno Grzegorz Kimla, Dyrektor Oleskiej Biblioteki Publicznej Ilona Gnacy, Dyrektor Powiatowego Centrum Rodziny Elżbieta Hadaś, Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Sowczycach Katarzyna Balcerzak, Dyrektor PSP nr 3 Grażyna Lipińska, Zastępca Dyrektora PSP nr 1 Ewa Wystalska, Dyrektor PSP nr 2 Jerzy Jeziorowski, pracownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu  Starostwa Powiatowego  w Oleśnie  Monika Nalichowska- Keler, Prezes Koła Filatelistów w Oleśnie Ryszard Szirch.  Ekspozycja prezentuje plansze Stowarzyszenia Sympatyków Odry Opole „Jedna Odra”  i  Stowarzyszenia „Biało-Czerwone Opole” oraz zbiory własne   muzeum. Celem tej wystawy  jest upamiętnienie wydarzeń, które rozegrały się na Górnym Śląsku w dwudziestoleciu międzywojennym i miały ogromny wpływ na historię Polski pierwszej połowy XX wieku. Niestety poziom wiedzy Polaków na temat powstań śląskich jest wciąż za  niski.

Czytaj dalej