Otwarcie wystawy: „Jesteśmy już pełnoletni” w 18-lecie Środowiskowego Domu Samopomocy w Sowczycach

Dyrektor ŚDS w Sowczycach Katarzyna Balcerzak z urodzinowym tortem-darem muzeum dla jubilatów

Dyrektor ŚDS w Sowczycach Katarzyna Balcerzak z urodzinowym tortem-darem muzeum dla jubilatów

Okolicznościowy dowód osobisty ŚDS w Sowczycach -element wystawy

Okolicznościowy dowód osobisty ŚDS w Sowczycach -element wystawy

Masz już 18 lat !

Udanego startu w dorosłe życie.
Szczęścia, radości, pomyślności
i napotkania na swojej drodze
samych wspaniałych ludzi.

Nie zerkaj za siebie,
idź śmiało przez życie,
lekceważ pętaków,
unikaj cwaniaków,
przepisów przestrzegaj,
na sobie polegaj,
Życzymy dorosłemu już ŚDS w Sowczycach

pomysłów wielu, dojścia do celu,
rekordów bicia, i stu lat życia.

„Jesteśmy już pełnoletni” to tytuł siódmej  wystawy Środowiskowego Domu Samopomocy w Sowczycach prezentowanej w Oleskim Muzeum Regionalnym, której otwarcie miało miejsce w dniu 20 września 2023 r. ŚDS w Sowczycach jest domem integracji, pełnym ciepła, dającym poczucie bezpieczeństwa i spełnienia  45  podopiecznym  niepełnosprawnym intelektualnie.  Tam mogą aktywnie rozwijać swoje pasje i zdolności,  uczyć się samodzielności i umacniania więzi ze środowiskiem. Założycielem domu, który powstał 1 września 2005 r., była Elżbieta Polak- dyrektor Domu Dziecka w Sowczycach. Początkowo działał wraz z Domem Dziecka w strukturach Domu Pomocy Dziecku i Rodzinie w Sowczycach.  Po rozdzieleniu placówek w 2006 r. na drodze konkursu wyłoniono nową dyrektor Katarzynę Balcerzak, która z wielkim oddaniem  kieruje placówką nadal. ŚDS w Sowczycach  jest powiatowym  ośrodkiem wsparcia dziennego przeznaczonym dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych niepełnosprawnych umysłowo.

Czytaj dalej

Dziesięciu wspaniałych w oleskim muzeum

Ars longa, vita brevis” – „Sztuka trwa długo, życie krótko”

Hipokrates

13 lipca 2023 r.  w Oleskim Muzeum Regionalnym został otwarty swoisty  Salon Letni w Oleśnie -galeria prac rodzimych, naszych, oleskich twórców sztuki. Ekspozycja nosi tytuł „Co oleskim artystom w duszy gra”.

A gra – symfonia cała

Różnorodna,  alegoryczna

Malowana ciszą

Imaginacją tonów

W lustrze  płótna odbita

To oleskim artystom w duszy gra

A dusza ta pojemna i wrażliwa

i niepokorna i zarazem  czysta

i zdziwiona

i po prostu Piękna…

 To kolekcja, zbiór, salon, galeria prac lokalnych artystów profesjonalistów, mistrzów  talentu. Parafrazując ewangeliczną przypowieść o talentach rozwinęli i pomnożyli dar Boży, którym obdarzył ich Stwórca, toteż „ Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie” (Mt, 25, 29). Z tego nadmiaru powstała ta wyjątkowa ekspozycja, aby w ten letni czas ucieszyć nie tylko oko ale także i serce  każdego odbiorcy ich talentu. Poprzez swoją twórczość  dokumentują bogaty  wachlarz doznań, fascynacji, wizji i marzeń. Różnorodność tych  dzieł jest świadectwem niezliczonych możliwości wykorzystania ich umiejętności  w dowolnej formie, na dowolnym podłożu i w dowolnym stylu. Dziesięciu wspaniałych, których jedna rzeźba czy obraz  wart więcej niż słów tysiące…. Ukazano piękno wewnętrznego świata 10 lokalnych artystów, animatorów kultury w naszym środowisku.

Czytaj dalej

„W służbie Kościołowi i historii lokalnej- prezentacja nagrodzonej książki ks. Michała Sośnika o kościele i parafii pw. św. Jana Nepomucena w Sławicach”

19 czerwca br odbyło się XLV Spotkanie Muzealne „W służbie Kościołowi i historii lokalnej”  poświęcone nowości wydawniczej, której autorem jest  wikariusz oleskiej parafii. Wydał on już 4 publikacje, ale ta ostatnia zebrała szczególny laur, który nomen omen okazał się prawdziwym wawrzynem. Bo właśnie Nagrodę Wawrzynków otrzymał za najlepszą pracę magisterską o  problematyce śląskiej   obronioną w 2022 r.   To opowieść  o  rodzinnej parafii, kościele i miejscowości księdza Michała Sośnika, nowego wikariusza, który niemal od roku posługuje w  oleskiej  parafii. Ksiądz Michał Sośnik urodził się 12 września 1992 r. w Opolu. W tym mieście ukończył  szkołę średnią, gdzie uczęszczał do klasy o profilu humanistyczno-artystycznym V LO.  Następnie  studiował historię na Uniwersytecie Opolskim, którą ukończył licencjatem. Marzył, by  zostać nauczycielem, organistą i księdzem. Powołanie do służby Bożej tliło się w jego sercu   już w czasach szkoły podstawowej, dlatego   wstąpił do zakonu franciszkanów. Po dwóch latach studiów filozoficznych wyjechał na dalszą edukację do Niemiec. Przez rok doskonalił umiejętność posługiwania się językiem niemieckim w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Heidelbergu  w ramach wymiany  studentów Erasmus.  Po powrocie do Opola, złożył   śluby czasowe. Ostatecznie, zdecydował się opuścić zakon, by zostać  kapłanem diecezjalnym. Wstąpił do Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w  Opolu. Święcenia prezbiteratu złożył w kościele katedralnym Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu w dniu 4 czerwca 2022 r. Na obrazku prymicyjnym umieścił słowa pochodzące z Ewangelii według św. Jana: ,,Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham”. Jego pierwszą placówką została parafia pw. Bożego Ciała w Oleśnie.

Czytaj dalej