Fascynujący świat pszczół na wystawie w oleskim muzeum

Otwarcia wystawy dokonują starosta oleski Roland Fabianek, wicestarosta Stanisław Belka, wójt Gminy Rudniki Mariusz Stanek, autor wystawy Andrzej Krzak

Otwarcia wystawy dokonują starosta oleski Roland Fabianek, wicestarosta Stanisław Belka, wójt Gminy Rudniki Mariusz Stanek, autor wystawy Andrzej Krzak

Andrzej Krzak -autor wystawy "Trzy wieki pszczelarstwa na Opolszczyźnie" z małżonką Natalią oraz uczniami klasy II b, której jest wychowawcą.

Andrzej Krzak -autor wystawy „Trzy wieki pszczelarstwa na Opolszczyźnie” z małżonką Natalią oraz uczniami klasy II b, której jest wychowawcą.

Bez nich świat nie istnieje,  bez nich nie ma roślin, owoców, warzyw, życia. Statystyki podają, że tym najbardziej pracowitym owadom zawdzięczamy aż 75% światowej produkcji żywności. To pszczoły, które jako bardzo stary  gatunek  pojawiły się ok.  100 milionów lat temu. Odnajdywano bursztyny z zatopionymi w ich wnętrzu protoplastami dzisiejszej pszczoły miodnej. Rozpowszechniły się niemal  na całym świece-gdzie żyje ok 20 000 gatunków pszczół, a w Polsce występuje  obecnie ponad 450 gatunków. A kiedy człowiek pierwszy raz zdecydował się skorzystać z obecności pszczół  i wytwarzanego przez nie miodu? Najstarsze znalezisko w postaci malowidła skalnego na terenie dzisiejszej Hiszpanii ukazuje  kobietę  wybierającą miód z pszczelego gniazda do dzbana, pochodzi ze schyłkowego paleolitu ok. 11 tys. lat temu.  Najstarsze środkowoeuropejskie znane odkrycie zaplatanej barci liczy niemal 2000 lat i zostało dokonane w północnych Niemczech. Ceniono już w starożytności wartości odżywcze, smakowe i lecznicze miodu  o czym świadczą  opisy Hipokratesa, Platona czy Arystotelesa.

Czytaj dalej

Jubileusz 25 -lecia Powiatu Oleskiego uwieczniony na wystawie w miejscowym muzeum

Starosta oleski Roland Fabianek, starosta oleski-nestor Jan Kus, wicestarosta Stanisław Belka, wicestarosta -nestor Kryspin Nowak, przewodnicząca Rady Powiatu w Oleśnie Ewa Cichoń, sekretarz powiatu Danuta Antas

Starosta oleski Roland Fabianek, starosta oleski-nestor Jan Kus, wicestarosta Stanisław Belka, wicestarosta -nestor Kryspin Nowak, przewodnicząca Rady Powiatu w Oleśnie Ewa Cichoń, sekretarz powiatu Danuta Antas

W tym roku obchodzimy srebrny jubileusz- 25 lecia   odrodzonego samorządu powiatowego w Polsce jako lokalnego podmiotu władzy publicznej. Mija właśnie 25 lat od chwili, gdy powiaty jako jednostki samorządu terytorialnego powróciły na mapę administracyjną Polski. Wspólnoty o zasięgu powiatowym od zawsze były trwałym, historycznie zakorzenionym, elementem funkcjonowania naszego społeczeństwa.

 20 marca 2024 r. została uroczyście  otwarta wystawa zatytułowana:  „25 lat Powiatu Oleskiego”, która  uwiecznia lokalne wydarzenia i fakty z przeszłości,  dobre, twórcze postawy, inicjatywy  i osiągnięcia mieszkańców  powiatu oleskiego sięgającego swoimi korzeniami średniowiecza. Oblicze powiatu oleskiego ukształtowała historia. Niewątpliwie do jego obecnego kształtu przyczynił się wpływ istniejącej tradycji kulturowej, gospodarczej,  politycznej, a zwłaszcza poczucie świadomości miejscowego regionalizmu. Powiat oleski usytuowany na historycznym pograniczu  Śląska doświadczał  zmienności przynależności państwowej, dzieląc burzliwe losy regionu o polskiej, czeskiej, habsburskiej, pruskiej i niemieckiej  zwierzchności politycznej.

Nowy kształt powiatu oleskiego w formie nadanej mu od 1 stycznia 1999 r. obejmuje 7 gmin,   pięć   gmin górnośląskich  i  dwie gminy Ziemi Wieluńskiej,  co sprzyja procesom integracyjnym wielokulturowej i niejednolitej etnicznie społeczności.

Czytaj dalej

Malarstwo Jagody Karólewskiej nowym artystycznym odkryciem

Obrazy utkane z wrażliwości,  eteryczne, subtelne, w pastelowej  tonacji ukazują piękno wewnętrznego świata miejscowej  artystki Jagody Karólewskiej.  Poprzez swoją twórczość  prezentuje  bogaty  wachlarz  przenikania doznań, fascynacji, wizji i marzeń.  Toteż wystawa, którą otwarcie miało miejsce 23 stycznia br. w Oleskim Muzeum Regionalnym  nosi tytuł „Przenikanie”. Przenikanie ulotnej impresji jej artystycznych poszukiwań w zamkniętą przestrzeń obrazu.  Różnorodność tych  dzieł jest świadectwem wielu możliwości wykorzystania swoich umiejętności  w dowolnej formie, na dowolnym podłożu i w dowolnym stylu. A styl wypracowała swój własny.

Czytaj dalej