Archiwum autora: muzeum-admin

Historia kina w Oleśnie tematem Czwartkowego Spotkania Muzealnego

Piotr Górok prelegent spotkania muzealnego

Piotr Górok prelegent spotkania muzealnego

Oryginalny neon KINO-z kina Znicz

Oryginalny neon KINO-z kina Znicz

Kserokopie biletów kina Znicz

Kserokopie biletów kina Znicz

13 czerwca 2024 r. odbyło się  XLIX Czwartkowe Spotkanie Muzealne poświęcone  kultowemu miejscu, które wytworzyło swój własny klimat w pejzażu kulturalnym Olesna, ciesząc się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców.  Stanowiło  podstawowy, realny  element kultury wizualnej jako rozrywka,  zmysłowa przyjemność,  intelektualna przygoda, podróż  w inną rzeczywistość oraz  oderwanie się od szarzyzny codziennej egzystencji.  Dlatego spotkanie to zatytułowane było „Od teatru świateł do kina Znicz. Historia kina w Oleśnie”. Dziesiąta Muza, której przybytkiem u progu jej narodzin było tylko kino, jawi się fenomenem artystycznym XX stulecia. Tworząc   tzw. kulturę popularną była dynamicznie rozwijającym się wątkiem w kulturze okresu międzywojennego. W ten nurt wpisuje się przedwojenne kino w Oleśnie, począwszy od kina przy Rynku,  przez  nowoczesny gmach kina Ro-Li  przy ulicy Grosse Vorstadt/Wielkie Przedmieście aż do powojennego kina Znicz.  Wielu Oleśnian  wspomina  popołudniowe i wieczorne seanse, oczekiwania na obejrzenie  nowości  filmowych oraz Ogólnopolskiej Kroniki Filmowej, a zwłaszcza Oleskiej Kroniki Filmowej Amatorskiego Klubu Filmowego JUPITER, którego spuścizna dokumentalna jest nieoceniona. Przez niemal pół wieku olescy filmowcy rejestrowali wszystko to,  czym żyło wtedy  miasto i jego mieszkańcy. Wielu pamięta niezapomniane niedzielne poranki dla dzieci oraz panie bileterki: Izydorę Kwakiewicz, Marię Klimas,  Stanisławę Płóciennik, Wiesławę Trelę, Marię Rzeźniczok, Stanisławę Wachowską.  Kierownikiem kina była  Lucyna Kokot, a po niej funkcję tę objął  Kazimierz Piszczek, który także był operatorem. Operatorami byli również  Michał Piszczek, Leszek Kokot, Andrzej Kwakiewicz, Stanisława Płóciennik. Zastępował ich  Janusz Musiał, który także kierował kinem objazdowym.  O zjawisku, któremu na imię kino w Oleśnie, barwnie opowiedział   p. Piotr Górok, pasjonat historii lokalnej oraz  prelegent spotkań  muzealnych (XXIV CSM w 2014 r. –„Dzieje oleskiego ratusza“,   XXXVI CSM w 2019 r.- „Co Katolik pisał o Oleskiem?“). Jest aktywnym członkiem Koła Miłośników Historii Lokalnej przy Gminnej Bibliotece w Radłowie, działa w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”. Jest inicjatorem Oleskiego Koła Historycznego 1226, które jest tworem stosunkowo młodym, ale zorganizowało już  siedem spotkań. Pan Piotr jest autorem  artykułów publikowanych na łamach  „Rocznika Powiatu Oleskiego”. W 16 numerze z 2023 r. ukazało się jego opracowanie  na temat historii kina w Oleśnie.  Popularyzuje historię regionalną w mediach społecznościowych. Interesując  się genealogią chętnie pomaga zainteresowanym w poszukiwaniu ich przodków.  Ostatnio jest bardzo zaangażowany w odkrywanie skarbów parafii ewangelicko-augsburskiej w Oleśnie wśród których są prawdziwe rarytasy, które będą wyeksponowane w  Izbie Tradycji Luterańskiej w Centrum Spotkań Dialogu i Edukacji „pod Różą”. Wyróżniony został  nagrodą Starosty Oleskiego -Różą Powiatu.

Czytaj dalej

Fascynujący świat pszczół na wystawie w oleskim muzeum

Otwarcia wystawy dokonują starosta oleski Roland Fabianek, wicestarosta Stanisław Belka, wójt Gminy Rudniki Mariusz Stanek, autor wystawy Andrzej Krzak

Otwarcia wystawy dokonują starosta oleski Roland Fabianek, wicestarosta Stanisław Belka, wójt Gminy Rudniki Mariusz Stanek, autor wystawy Andrzej Krzak

Andrzej Krzak -autor wystawy "Trzy wieki pszczelarstwa na Opolszczyźnie" z małżonką Natalią oraz uczniami klasy II b, której jest wychowawcą.

Andrzej Krzak -autor wystawy „Trzy wieki pszczelarstwa na Opolszczyźnie” z małżonką Natalią oraz uczniami klasy II b, której jest wychowawcą.

Bez nich świat nie istnieje,  bez nich nie ma roślin, owoców, warzyw, życia. Statystyki podają, że tym najbardziej pracowitym owadom zawdzięczamy aż 75% światowej produkcji żywności. To pszczoły, które jako bardzo stary  gatunek  pojawiły się ok.  100 milionów lat temu. Odnajdywano bursztyny z zatopionymi w ich wnętrzu protoplastami dzisiejszej pszczoły miodnej. Rozpowszechniły się niemal  na całym świece-gdzie żyje ok 20 000 gatunków pszczół, a w Polsce występuje  obecnie ponad 450 gatunków. A kiedy człowiek pierwszy raz zdecydował się skorzystać z obecności pszczół  i wytwarzanego przez nie miodu? Najstarsze znalezisko w postaci malowidła skalnego na terenie dzisiejszej Hiszpanii ukazuje  kobietę  wybierającą miód z pszczelego gniazda do dzbana, pochodzi ze schyłkowego paleolitu ok. 11 tys. lat temu.  Najstarsze środkowoeuropejskie znane odkrycie zaplatanej barci liczy niemal 2000 lat i zostało dokonane w północnych Niemczech. Ceniono już w starożytności wartości odżywcze, smakowe i lecznicze miodu  o czym świadczą  opisy Hipokratesa, Platona czy Arystotelesa.

Czytaj dalej

Jubileusz 25 -lecia Powiatu Oleskiego uwieczniony na wystawie w miejscowym muzeum

Starosta oleski Roland Fabianek, starosta oleski-nestor Jan Kus, wicestarosta Stanisław Belka, wicestarosta -nestor Kryspin Nowak, przewodnicząca Rady Powiatu w Oleśnie Ewa Cichoń, sekretarz powiatu Danuta Antas

Starosta oleski Roland Fabianek, starosta oleski-nestor Jan Kus, wicestarosta Stanisław Belka, wicestarosta -nestor Kryspin Nowak, przewodnicząca Rady Powiatu w Oleśnie Ewa Cichoń, sekretarz powiatu Danuta Antas

W tym roku obchodzimy srebrny jubileusz- 25 lecia   odrodzonego samorządu powiatowego w Polsce jako lokalnego podmiotu władzy publicznej. Mija właśnie 25 lat od chwili, gdy powiaty jako jednostki samorządu terytorialnego powróciły na mapę administracyjną Polski. Wspólnoty o zasięgu powiatowym od zawsze były trwałym, historycznie zakorzenionym, elementem funkcjonowania naszego społeczeństwa.

 20 marca 2024 r. została uroczyście  otwarta wystawa zatytułowana:  „25 lat Powiatu Oleskiego”, która  uwiecznia lokalne wydarzenia i fakty z przeszłości,  dobre, twórcze postawy, inicjatywy  i osiągnięcia mieszkańców  powiatu oleskiego sięgającego swoimi korzeniami średniowiecza. Oblicze powiatu oleskiego ukształtowała historia. Niewątpliwie do jego obecnego kształtu przyczynił się wpływ istniejącej tradycji kulturowej, gospodarczej,  politycznej, a zwłaszcza poczucie świadomości miejscowego regionalizmu. Powiat oleski usytuowany na historycznym pograniczu  Śląska doświadczał  zmienności przynależności państwowej, dzieląc burzliwe losy regionu o polskiej, czeskiej, habsburskiej, pruskiej i niemieckiej  zwierzchności politycznej.

Nowy kształt powiatu oleskiego w formie nadanej mu od 1 stycznia 1999 r. obejmuje 7 gmin,   pięć   gmin górnośląskich  i  dwie gminy Ziemi Wieluńskiej,  co sprzyja procesom integracyjnym wielokulturowej i niejednolitej etnicznie społeczności.

Czytaj dalej

Malarstwo Jagody Karólewskiej nowym artystycznym odkryciem

Obrazy utkane z wrażliwości,  eteryczne, subtelne, w pastelowej  tonacji ukazują piękno wewnętrznego świata miejscowej  artystki Jagody Karólewskiej.  Poprzez swoją twórczość  prezentuje  bogaty  wachlarz  przenikania doznań, fascynacji, wizji i marzeń.  Toteż wystawa, którą otwarcie miało miejsce 23 stycznia br. w Oleskim Muzeum Regionalnym  nosi tytuł „Przenikanie”. Przenikanie ulotnej impresji jej artystycznych poszukiwań w zamkniętą przestrzeń obrazu.  Różnorodność tych  dzieł jest świadectwem wielu możliwości wykorzystania swoich umiejętności  w dowolnej formie, na dowolnym podłożu i w dowolnym stylu. A styl wypracowała swój własny.

Czytaj dalej