Archiwum autora: muzeum-admin

SZANOWNI PAŃSTWO

Zdjęcie ekspozycji archeologicznej na parterze muzeum

Zdjęcie ekspozycji archeologicznej na parterze muzeum

W związku z decyzją Prezesa Rady Ministrów od 7 listopada  br. do 29 listopada Oleskie Muzeum Regionalne w Oleśnie będzie nieczynne dla zwiedzających. Ma to związek z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19 wywoływanej koronawirusem SARS-CoV-2.

 

Jubileuszowa wystawa „15 lat minęło…”

Przecięcie wstęgi przez Burmistrza Sylwestra Lewickiego, Starostę Rolanda Fabianka i Dyrektora ŚDS Katarzynę Balcerzak i podopieczną ŚDS w Sowczycach.

Przecięcie wstęgi przez Burmistrza Sylwestra Lewickiego, Starostę Rolanda Fabianka, Dyrektor ŚDS Katarzynę Balcerzak i podopieczną ŚDS w Sowczycach.

Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki, Starosta Roland Fabianek i Dyrektor OBP Ilona Gnacy.

Kierownik ŚDS w Sowczycach i dyrektor muzeum podczas otwarcia wystawy

Dyrektor ŚDS w Sowczycach Katarzyna Balcerzak i dyrektor muzeum Ewa Cichoń podczas otwarcia wystawy

Logo ŚDS w Sowczycach

Logo ŚDS w Sowczycach

Jubileusz 15-lecia Środowiskowego Domu Samopomocy  w Sowczycach w dobie pandemii to prawdziwe wyzwanie, ponieważ jest wiele restrykcji, które ograniczają możliwości  hucznego świętowania tak pięknej rocznicy.  9 września odbyła się oficjalna uroczystość na terenie placówki w pobliskich Sowczycach, a 22 września    w budynku oleskiego muzeum została otwarta  jubileuszowa wystawa ŚDS  „15 lat minęło…” Już 15 lat ten powiatowy ośrodek wsparcia dziennego przygotowuje osoby niepełnosprawne intelektualnie  i o innych dysfunkcjach  do życia w społeczeństwie oraz funkcjonowania w środowisku. Czytaj dalej

NOWE ZASADY UDOSTĘPNIANIA WYSTAW

Od 22 września 2020 r. zwiększamy limit osób- na terenie muzeum  może przebywać jednocześnie maksymalnie 25 osób z zachowaniem obowiązujących procedur bezpieczeństwa w trakcie epidemii. Regulamin zwiedzania dostępny na  parterze muzeum.

Zgodnie z procedurami postępowania dotyczącymi funkcjonowania Oleskiego Muzeum Regionalnego w Oleśnie po zniesieniu zakazu działalności muzeów w czasie epidemii:

  1. Do Muzeum mogą wejść jedynie osoby w maseczkach albo innej osłonie ust i nosa.
  2. Po wejściu do budynku należy zdezynfekować ręce płynem dezynfekującym wystawionym na paterze budynku.
  3. Maksymalna  liczba odwiedzających, mogących jednocześnie przebywać w Muzeum  wynosi 25 osób.
  4. Osoby przebywające na terenie Muzeum muszą uwzględnić wymagany  dystans przestrzenny- minimum -2 m.
Logo Oleskiego Muzeum Regionalnego.

Logo Oleskiego Muzeum Regionalnego.

Najstarszy tekst w gwarze śląskiej napisany Oleśnie.

List Ambrożego Szklorza (Szkliorza) mieszczanina z Olesna opublikowany przez Władysława Nehringa w : Listy polskie śląskie z XVI wieku, „Pamiętnik Literacki”, Lwów 1902.

List Ambrożego Szklorza (Szkliorza) mieszczanina z Olesna opublikowany przez Władysława Nehringa w : Listy polskie śląskie z XVI wieku, „Pamiętnik Literacki”, Lwów 1902.

List Ambrożego Szklorza (Szkliorza) mieszczanina z Olesna opublikowany przez Władysława Nehringa w : Listy polskie śląskie z XVI wieku, „Pamiętnik Literacki”, Lwów 1902.

List Ambrożego Szklorza (Szkliorza) mieszczanina z Olesna opublikowany przez Władysława Nehringa w : Listy polskie śląskie z XVI wieku, „Pamiętnik Literacki”, Lwów 1902.

Najstarszym  dokumentem, będącym  świadectwem wyodrębniania się dialektów śląskich w oddzielną grupę, jest list z  XVI w. napisany w Oleśnie. To  list Ambrożego Szklorza (Szkliorza) mieszczanina z Olesna,  który skarży się przed księciem na braci swojej   żony, którzy  nie chcą  wydać należnej   jej części spadku. List opublikował  Władysław Nehring[1]  w : Listy polskie śląskie z XVI wieku, „Pamiętnik Literacki”, Lwów 1902,  s. 468-469. Nehring podaje:

Czytaj dalej

Zapraszamy na zwiedzanie wystawy „W 100-lecie urodzin Papieża Polaka”

Plakat promujący wystawę pt.: "W stulecie urodzin papieża Polaka".

Plakat promujący wystawę pt.: „W stulecie urodzin papieża Polaka”.

Fragment wystawy „W stulecie urodzin papieża Polaka” - gobelin przedstawiający Jana Pawła II, antyramy i gablota ze znaczkami.

Fragment wystawy „W stulecie urodzin papieża Polaka” – gobelin przedstawiający Jana Pawła II, antyramy i gablota ze znaczkami.

Fragment wystawy „W stulecie urodzin papieża Polaka” - plakat promujący wystawę.

Fragment wystawy „W stulecie urodzin papieża Polaka” – plakat promujący wystawę.

Fragment wystawy „W stulecie urodzin papieża Polaka” - antyrama z opisem, gobelin z Janem Pawłem II, antyramy i gablota ze znaczkami.

Fragment wystawy „W stulecie urodzin papieża Polaka” – antyrama z opisem, gobelin z Janem Pawłem II, antyramy i gablota ze znaczkami.

Fragment wystawy „W stulecie urodzin papieża Polaka” - antyramy i gablota ze znaczkami.

Fragment wystawy „W stulecie urodzin papieża Polaka” – antyramy i gablota ze znaczkami.

Fragment wystawy „W stulecie urodzin papieża Polaka” – witryna ze znaczkami.

ZAPRASZAMY NA WYSTAWĘ JUBILEUSZOWĄ

Plakat promujący wystawę pt.: „W stulecie urodzin papieża Polaka”.

Plakat promujący wystawę pt.: „W stulecie urodzin papieża Polaka”.

W 100- lecie urodzin Papieża Polaka- wystawa znaczków ze zbiorów Ryszarda Szircha- Prezesa Koła Związku Filatelistów Polskich w Oleśnie

W 2020 r. przypada setna rocznica urodzin jednego  z największych w dziejach Kościoła papieży i największego z rodu Polaków – Jana Pawła Wielkiego, przepowiedzianego w proroczej wizji  wieszcza Słowackiego. Owego Słowiańskiego Papieża,  który   przeprowadził chrześcijaństwo w nowe tysiąclecie i  wpłynął znacząco na wydarzenia w Europie i na świecie. Pontifexa Maximus – papieża  budowniczego  mostów – następcę Chrystusa, który jako jedyny (poza św. Piotrem) przekroczył próg synagogi, a ponadto  ucałował Koran i zgromadził w Asyżu na  modlitewnym czuwaniu przedstawicieli religii oraz  wyznań niemal z całego świata. Niestrudzonego  Pielgrzyma, pierwszego  Ojca Świętego,  który odwiedził wszystkie zamieszkałe kontynenty, ponad 100 krajów, w tym anglikańską Wielką Brytanię i  komunistyczną Kubę. Jedynego papieża, który całował ziemię kraju, do którego pielgrzymował,  przemawiając  do milionowych tłumów w ich ojczystym języku, choćby była to tylko krótka sentencja. Czytaj dalej

Oleskie Muzeum Regionalne jest otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-14:00.

Zgodnie z procedurami postępowania dotyczącymi funkcjonowania Oleskiego Muzeum Regionalnego w Oleśnie po zniesieniu zakazu działalności muzeów w czasie epidemii:

  1. Do Muzeum mogą wejść jedynie osoby w maseczkach albo innej osłonie ust i nosa i rękawiczkach ochronnych.
  2. Po wejściu do budynku należy zdezynfekować ręce płynem dezynfekującym wystawionym na paterze budynku.
  3.  Maksymalna  liczba odwiedzających, mogących jednocześnie przebywać w Muzeum  wynosi 5 osób.
  4. Osoby przebywające na terenie Muzeum muszą uwzględnić wymagany  dystans przestrzenny- minimum -2 m.
  1. Do odwołania zawiesza się zwiedzanie grupowe, wszelkie spotkania muzealne, prelekcje, konferencje, zajęcia edukacyjne prowadzone w muzeum.