Działy muzeum

Dział archeologii obejmuje zabytki kultury materialnej pochodzące z badań na terenie regionu (badania wykopaliskowe w Kościeliskach, Oleśnie – Walcach, Kucobach, Starych Karmonkach). Obok garnków, waz, czerpaków ważnymi i ciekawymi eksponatami tego działu są biżuteria, toporki kamienne, przedmioty żelazne.

skeletor2 skeletor archeol

Dział etnografii składa się z zabytków kultury ludowej ziemi oleskiej. W jego obrębie znajdują się przedmioty związane z rybołówstwem, hodowlą zwierząt, uprawą roślin, przechowywaniem żywności i surowców, obróbką wici i włóka, a także sprzęty gospodarstwa domowego oraz oleski strój ludowy. Dział ten bogaty jest w rzeźbę ludową Stanisława Majewskiego, Waldemara Skorupy, Władysława Kochalskiego i Eugeniusza Marca.

fajkowcy stroj wrzeciono

Dział historyczny gromadzi: pamiątki dotyczące poetów i działaczy społecznych takich jak ;J. Lompa, J. N. Jaroń, zdjęcia, mapy, prasę, dokumenty tożsamości, modlitewniki z XIX wieku, medale okolicznościowe, gipsowe odlewy pieczęci książąt opolskich, banknoty oraz zdjęcia dokumentów archiwalnych dotyczące miasta Olesna na płytach CD. Do najcenniejszych eksponatów działu zaliczamy dokumenty pergaminowe z lat 1593 i 1595 związane z rzemiosłem oleskim. Dział historyczny na bieżąco dokumentuje zmiany zachodzące w wyglądzie miasta gromadząc materiały fotograficzne.