Jubileuszowa wystawa „15 lat minęło…”

Przecięcie wstęgi przez Burmistrza Sylwestra Lewickiego, Starostę Rolanda Fabianka i Dyrektora ŚDS Katarzynę Balcerzak i podopieczną ŚDS w Sowczycach.

Przecięcie wstęgi przez Burmistrza Sylwestra Lewickiego, Starostę Rolanda Fabianka, Dyrektor ŚDS Katarzynę Balcerzak i podopieczną ŚDS w Sowczycach.

Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki, Starosta Roland Fabianek i Dyrektor OBP Ilona Gnacy.

Kierownik ŚDS w Sowczycach i dyrektor muzeum podczas otwarcia wystawy

Dyrektor ŚDS w Sowczycach Katarzyna Balcerzak i dyrektor muzeum Ewa Cichoń podczas otwarcia wystawy

Logo ŚDS w Sowczycach

Logo ŚDS w Sowczycach

Jubileusz 15-lecia Środowiskowego Domu Samopomocy  w Sowczycach w dobie pandemii to prawdziwe wyzwanie, ponieważ jest wiele restrykcji, które ograniczają możliwości  hucznego świętowania tak pięknej rocznicy.  9 września odbyła się oficjalna uroczystość na terenie placówki w pobliskich Sowczycach, a 22 września    w budynku oleskiego muzeum została otwarta  jubileuszowa wystawa ŚDS  „15 lat minęło…” Już 15 lat ten powiatowy ośrodek wsparcia dziennego przygotowuje osoby niepełnosprawne intelektualnie  i o innych dysfunkcjach  do życia w społeczeństwie oraz funkcjonowania w środowisku. Od 15 lat jest Domem, jest  przystanią, gdzie każda osoba w sytuacji upośledzenia może realizować się w sposób najbardziej pełny, znaleźć swoje miejsce, rozwijać swój potencjał, swoją zdolność do usamodzielniania się i pomagania innym.  Dom,  w którym dominuje prymat więzi międzyludzkiej, wzajemna pomoc i wspólne życie,  w którym bezpiecznie i aktywnie mogą rozwijać swoje pasje i zdolności,  uczyć się samodzielności i integracji ze środowiskiem. Dom pomaga w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb bytowych, edukacyjnych, intelektualnych, kulturalnych, rehabilitacyjnych, zdrowotnych i społecznych. Dzięki temu podopieczni zdobywają poczucie bycia pełnowartościowymi, uzdolnionymi w wielu kierunkach ludźmi.  Dom zapewnia podopiecznym rehabilitację i nowatorskie zajęcia terapeutyczne, treningi umiejętności społecznych oraz  wsparcie psychologiczne Tak bogatą gamę działań prowadzi wykwalifikowana kadra: terapeuci, fizjoterapeuci, pedagog-logopeda, psycholog i opiekunowie.  Uczestnicy Domu mają do dyspozycji wielofunkcyjne pomieszczenia oraz zajęcia sportowo-rekreacyjne, m.in. z hipoterapii. Kształtowanie poczucia własnej wartości prowadzone jest nie tylko poprzez wielorakie terapie,   a także udział w konkursach, plebiscytach, wystawach, festynach, zawodach sportowych, piknikach rodzinnych czy ekologicznych. przeglądach, wycieczkach.

Jubileuszowa wystawa,  której motywem przewodnim jest słonecznik widniejący w Logo Domu, prezentuje prace uczestników i opiekunów Środowiskowego Domu Samopomocy w Sowczycach. Powstała pod kierunkiem p. Justyny Górok- Jury i p. Katarzyny Ligendzy. Od słoneczników bije światło i ciepło- bo jest to kwiat światła, energii, kwiat słońc i szczęścia. Zawsze obrócony w stronę słońca. Mniej byłoby zła, gdyby człowiek jak słonecznik obracający się w kierunku słońca, obracał się w stronę dobra.  Tak ŚDS jest ciepłym słońcem ogrzewającym swoich mieszkańców, którzy bezpiecznie wzrastają i owocują pod wpływem tej energii…  Dobitnie to wyraził w swoim wierszu ks. Jan Twardowski „W każdym liściu, nawet listku świeci się jak słońce wszystko. W każdym liściu, nawet listku świeci się jak serce wszystko”.

Otwarcie wystawy zaszczycili swoją obecnością: Burmistrz Olesna  Sylwester Lewicki, Starosta Oleski Roland Fabianek, Naczelnik Wydziału Edukacji przy Starostwie Powiatowym Renata Płaczek- Zielonka, Kierownik Terapii Zajęciowej w Oleśnie  Ewa Janiszewska -Dandyk, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Elżbieta Hadaś, Dyrektor Oleskiej Biblioteki Publicznej Ilona Gnacy, Dyrektor Miejskiego Domu Kultury Ernest Hober, Dyrektor PSP nr 1 Ewa Wystalska, Prezes Koła Polskiego Związku Filatelistów w Oleśnie Ryszard Szirch. Zapraszamy do zwiedzania wystawy czynnej do  23 listopada.

Ewa Cichoń

Otwarcie wystawy "15 lat minęło..."

Otwarcie wystawy „15 lat minęło…”

Przemówienie dyrektor muzeum Ewy Cichoń podczas otwarcia wystawy.

Przemówienie dyrektor muzeum Ewy Cichoń podczas otwarcia wystawy.

Wręczenie podziękowania i listu gratulacyjnego z okazji jubileuszu 15-lecia ŚDS.

Wręczenie podziękowania i listu gratulacyjnego z okazji jubileuszu 15-lecia ŚDS.

Wychowawca ŚDS w Sowczycach z podopiecznymi.

Wychowawca ŚDS w Sowczycach z podopiecznymi.

Projekcja filmu o działalności ŚDS w Sowczycach.

Projekcja filmu o działalności ŚDS w Sowczycach.

Zwiedzający wystawę "15 Lat minęło...".

Zwiedzający wystawę „15 Lat minęło…”.

Zwiedzający wystawę "15 Lat minęło...".

Zwiedzający wystawę „15 Lat minęło…”.

Zwiedzający wystawę "15 Lat minęło...".

Zwiedzający wystawę „15 Lat minęło…”.

Dyrektor Miejskiego Domu Kultury Ernest Hober i Prezes Koła Polskiego Związku Filatelistów w Oleśnie Ryszard Szirch podczas zwiedzania wystawy "15 lat minęło...".

Dyrektor Miejskiego Domu Kultury Ernest Hober i Prezes Koła Polskiego Związku Filatelistów w Oleśnie Ryszard Szirch podczas zwiedzania wystawy „15 lat minęło…”.