NOWE ZASADY UDOSTĘPNIANIA WYSTAW

Od 22 września 2020 r. zwiększamy limit osób- na terenie muzeum  może przebywać jednocześnie maksymalnie 25 osób z zachowaniem obowiązujących procedur bezpieczeństwa w trakcie epidemii. Regulamin zwiedzania dostępny na  parterze muzeum.

Zgodnie z procedurami postępowania dotyczącymi funkcjonowania Oleskiego Muzeum Regionalnego w Oleśnie po zniesieniu zakazu działalności muzeów w czasie epidemii:

  1. Do Muzeum mogą wejść jedynie osoby w maseczkach albo innej osłonie ust i nosa.
  2. Po wejściu do budynku należy zdezynfekować ręce płynem dezynfekującym wystawionym na paterze budynku.
  3. Maksymalna  liczba odwiedzających, mogących jednocześnie przebywać w Muzeum  wynosi 25 osób.
  4. Osoby przebywające na terenie Muzeum muszą uwzględnić wymagany  dystans przestrzenny- minimum -2 m.
Logo Oleskiego Muzeum Regionalnego.

Logo Oleskiego Muzeum Regionalnego.