Muzeum dziękuje za nowe eksponaty

Ostatnio Oleskie Muzeum Regionalne wzbogaciło się o nowe eksponaty. Dziękujemy darczyńcom: p. Teresie Maciejok za cenne przedwojenne fotografie, p. Adelajdzie Jośko za bieliznę z pocz. XX w., p. Janowi Kwakiewiczowi za radio z lat 50-tych i starą tarę porcelanową do prania., rodzinie Wengel za pamiątkę I Komunii Św. z Olesna z 1926 r., p. Zuzannie Wartenberg za książki wydane w okresie I wojny światowej i w czasach międzywojnia, p. Annie Wolnickiej za publikacje z końca XIX w., a także lnianą ludową serwetkę z pocz. XX w., rodzinie Respondek za prawo jazdy wydane w 1938 r. w Oleśnie, obraz z okresu międzywojennego i inne dokumenty, p. Elżbiecie Lesik za elementy stroju ludowego, Prezesowi Zarządu Spółdzielni Inwalidów Odrodzenie p. Arturowi Maniura za fragment starej rury kanalizacyjnej. Przedszkole nr 4 w Oleśnie przekazało części starego magla ręcznego. Także pozyskano banknoty niemieckie z czasów I wojny światowej, z okresu międzywojennego i z czasów II wojny światowej oraz akt urodzenia wydany przez Urząd Stanu Cywilnego w Oleśnie w 1938 r.
Dziękujemy i mamy nadzieję, że kolejne eksponaty dotyczące Ziemi Oleskiej znajdą się niebawem w murach naszego muzeum.