Wystawa „Lalki polskie” w Oleskim Muzeum Regionalnym

26 lutego 2019 r. w Oleskim Muzeum Regionalnym została otwarta przepiękna wystawa „Lalki polskie’ ze zbiorów „Fundacji Cepelia Polska Sztuka i Rękodzieło w Warszawie”. Fundacja chroni, propaguje i rozwija artystyczne  rękodzieło ludowe oraz zapewnia warunki do pielęgnowania tradycyjnych i nowych wartości  kultury materialnej wszystkich regionów Polski.  Wystawa prezentowana w miejscowym muzeum jest takim swoistym wspomnieniem nieodżałowanej „Cepelii”, która zniknęła z krajobrazu polskich miast, a usytuowana w bardzo widocznym punkcie naszego miasta była także ozdobą oleskiego rynku.  Ileż tam było pięknego rękodzieła inspirowanego twórczością polskich artystów ludowych. Te nasze, rodzime, narodowe wytwory – polskie i regionalne pamiątki – były wizytówką naszego kraju oraz  eleganckim upominkiem  zwłaszcza dla  zagranicznych odbiorców. Lalki w strojach stylizowanych polskim folklorem  pełnią przede wszystkim funkcję dekoracyjną i poznawczą.  Czytaj dalej

Kościół św. Anny Pomnikiem Historii !

 

 

10 grudnia 2018 r. podczas uroczystej Gali w Teatrze Narodowym Prezydent RP Andrzej Duda  wręczył  proboszczowi  parafii Bożego Ciała w Oleśnie rozporządzenie  o wpisaniu kościoła św. Anny w Oleśnie na listę Pomników Historii. Obejrzyj filmy na muzealnym facebooku

Czytaj dalej

W 100-lecie odzyskania niepodległości -wystawa „Po wiekach całych ku Tobie Polsko”

W roku wiekopomnego  jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości  radośnie świętujemy to epokowe dla naszej Ojczyzny wydarzenie.  W bogaty program tych obchodów wpisuje się także nowa wystawa eksponowana w oleskim muzeum zatytułowana  „Po wiekach całych ku Tobie Polsko”, której uroczyste otwarcie odbyło się w dniu 8 listopada 2018 r.

Została  ona przygotowana, ponieważ powinnyśmy się z tej rocznicy  radować, bo nie zawsze mieliśmy państwowość  polską. Rocznica ta  skłania do pogłębionej refleksji i przypominania historii o  żmudnej drodze do odzyskanej  niepodległości.  Dziś mamy wolną Polskę, która jest  członkiem wspólnoty europejskiej. Dziś w wolnej Polsce znowu jest Śląsk, którego dzieje były  tak skomplikowane.  Wyróżniały się one  na tle innych polskich dzielnic historycznych, najdłuższym, bo sześciuset letnim okresem braku łączności politycznej z Polską. Ale Ślązacy zachowali duchową oraz językową więź z rodakami zamieszkującymi I  Rzeczpospolitą, a po rozbiorach ziemie polskie pod zaborami.  I to było fenomenalne. Z wielkim natężeniem oczekiwano tu odrodzenia się Państwa Polskiego,  i gdy Polska powstała po 123- letniej niewoli, znaczna część  ludności  Górnego Śląska  pragnęła  znaleźć się w jej granicach. Dali temu wyraz także mieszkańcy Ziemi Oleskiej w pielęgnowaniu  mowy i kultury  polskiej oraz w zrywach powstańczych- powstania oleskiego w czerwcu 1919 r. i III powstania śląskiego w 1921 r.

Czytaj dalej

26. Europejskie Dni Dziedzictwa w oleskim muzeum

 

Ogólnopolska inauguracja 26. Europejskich Dni Dziedzictwa – „Niepodległa dla wszystkich” w Oleśnie była nobilitacją dla mieszkańców naszego miasteczka. W bogaty program kulturalny  tego wydarzenia wpisały   się  dwie  wystawy eksponowane w Oleskim Muzeum Regionalnym oraz spacer historyczny po Oleśnie „Od planu Wernhera po  Google Maps”. Organizatorzy dziękują uczestnikom za liczne przybycie.

Czytaj dalej