Seminarium Nauczycielskie i Gimnazjum Realne na starych fotografiach

Przed 1945 r., w granicach państwa niemieckiego, funkcjonowało w   budynku  obecnego ZS w Oleśnie Królewskie Katolickie Seminarium Nauczycielskie przekształcane w kolejnych dziesięcioleciach w inne formy szkolnictwa średniego na terenie naszego miasta – Nadbudowaną Szkołę Dokształcającą, Zreformowane Gimnazjum Realne i Miejską Szkołę dla Chłopców im. gen. Hoefera.  Fundamentalnym źródłem wiedzy o rozwoju tych szkół są artykuły dyrektora Seminarium w Oleśnie – dr Ottona Drutschmanna  oraz dyrektora Gimnazjum w Oleśnie – dr Egona Engela publikowane na łamach przedwojennego periodyku „Rosenberger Heimatkalender” oraz odkryte podczas prac remontowych w ZS w 2006 r. dwa rękopisy: Księga protokołów z konferencji pedagogicznych z lat 1925-1942 oraz Dziennik obiegowy   z lat 1938-1943.  Zostały one opublikowane w opracowaniu dr Adelheid Glauer i Klausa Kischnicka:  „Szkolnictwo średnie w Oleśnie Śląskim 1873-1944”.

ZAPRASZAMY DO FOTOTEKI PONIŻEJ

Czytaj dalej

Jubileusz LO w oleskim muzeum

13 czerwca 2018 r. w Oleskim Muzeum Regionalnym została uroczyście otwarta wystawa: „70 lat Liceum w Oleśnie”, która zaprezentowała historię i tradycję LO w Oleśnie. Wystawa ukazuje dzieje szkoły od roku 1873 do teraz. Szczególne miejsce zajmuje ekspozycja poświęcona patronującym szkole Lotnikom Polskim. Ukazano ich mundury, modele pomnika Lotników Polskich w Oleśnie autorstwa artysty Adama Chyrka, artykuły poświęcone temu patronatowi. 7 czerwca br. odbyło się XXXVII Czwartkowe Spotkanie Muzealne pt. „Wokół Lotników Polskich w Oleśnie”. Zagadnienie referował badacz tematu, miejscowy historyk Andrzej Suder. 15 czerwca 2018 r. główną jubileuszową uroczystość rozpoczęła  Msza św., której przewodniczył Ordynariusz Opolski bp Andrzej Czaja -absolwent oleskiego LO. W sali gimnastycznej ZS w Oleśnie odbyła się dalsza część obchodów rocznicy. Prelekcję na temat  historii szkolnictwa średniego przed 1945 r. wygłosiła dyrektor muzeum w Oleśnie, której tekst zamieszczono pod zdjęciami.

Czytaj dalej

XXXVII Czwartkowe Spotkanie Muzealne „Wokół Lotników Polskich w Oleśnie”

 

7 czerwca 2018r. odbyło się XXXVII Czwartkowe Spotkanie Muzealne dedykowane Lotnikom Polskim w Oleśnie. Wydarzenie to wpisuje się w celebrację jubileuszu 70-lecia Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnie. Lotnicy Polscy od 48 lat patronują tej zasłużonej szkole. Każdy z uczniów szanownej jubilatki i każdy mieszkaniec naszego miasta doskonale zna monumentalny, górujący nad cmentarzem komunalnym pomnik w kształcie czasz dwóch opadających spadochronów wspartych na biało-czerwonej szachownicy. Spotkanie muzealne było  swoistą weryfikacją naszej  często mglistej wiedzy o polskich lotnikach spoczywających w Oleśnie. Czytaj dalej

Noc Muzeum w jubileuszowym kościele św. Anny w Oleśnie

 8 maja 2018 r. odbyła się Noc Muzeów w wyjątkowym, wręcz metafizycznym miejscu, w jubileuszowym kościele św. Anny w Oleśnie,   obchodzącym   jubileusz 500-lecia swojej konsekracji.  Ten cud oleskiej architektury pretenduje do zaszczytnego tytułu Pomnika Historii. Jest niewątpliwie  pomnikiem kunsztu ludzkich rąk i talentu, ale także pomnikiem kontemplacji Absolutu w sztuce i pięknie stworzenia. Ten unikat na skalę ogólnopolską w pełni zasługuje na zaszczytne miano Pomnika Historii, o które  skwapliwie  zabiega samorząd miejski wraz  z parafią Bożego Ciała.

Czytaj dalej

Wystawa łowicka w oleskim muzeum

 

Od 10 kwietnia 2018 r. Oleskie Muzeum Regionalne gości wystawę ze zbiorów Muzeum w Łowiczu zatytułowaną „Z wizytą u Księżaków-kultura i sztuka ludowa regionu łowickiego”. Któż nie zna łowickich wycinanek, haftów  czy pasiaków, bogatego folkloru wsi łowickiej barwnie opisanego przez polskiego noblistę Władysława Reymonta w jego epokowej  powieści „Chłopi”. W narodowym pejzażu kultury ludowej folklor łowicki zajmuje kluczowe miejsce i jest  najbardziej rozpoznawalnym obok góralskiego i krakowskiego.  Od  XIX w. folklor łowicki stał się obiektem zainteresowania pisarzy i  artystów: malarzy, fotografików, etnografów czy  muzealników. Piękno tej kultury uwiecznili  na swoich płótnach Wacław Boratyński, Piotr Stachiewicz, czy Józef Chełmoński, urodzony niedaleko Łowicza we wsi Boczki. Chełmońskiego fascynował strój, tradycja i  obyczaje tego ludu co dobitnie podkreślał w wielu wypowiedziach: „Bo u Księżaków, to co innego (…) oni mają królewskie stroje (…) Laboga! Jak tam ludzie wyglądają, kiedy się ustroją! Polne maki, czy co?”[1]

Czytaj dalej