Otwarcie wystawy: „Jesteśmy już pełnoletni” w 18-lecie Środowiskowego Domu Samopomocy w Sowczycach

Dyrektor ŚDS w Sowczycach Katarzyna Balcerzak z urodzinowym tortem-darem muzeum dla jubilatów

Dyrektor ŚDS w Sowczycach Katarzyna Balcerzak z urodzinowym tortem-darem muzeum dla jubilatów

Okolicznościowy dowód osobisty ŚDS w Sowczycach -element wystawy

Okolicznościowy dowód osobisty ŚDS w Sowczycach -element wystawy

Masz już 18 lat !

Udanego startu w dorosłe życie.
Szczęścia, radości, pomyślności
i napotkania na swojej drodze
samych wspaniałych ludzi.

Nie zerkaj za siebie,
idź śmiało przez życie,
lekceważ pętaków,
unikaj cwaniaków,
przepisów przestrzegaj,
na sobie polegaj,
Życzymy dorosłemu już ŚDS w Sowczycach

pomysłów wielu, dojścia do celu,
rekordów bicia, i stu lat życia.

„Jesteśmy już pełnoletni” to tytuł siódmej  wystawy Środowiskowego Domu Samopomocy w Sowczycach prezentowanej w Oleskim Muzeum Regionalnym, której otwarcie miało miejsce w dniu 20 września 2023 r. ŚDS w Sowczycach jest domem integracji, pełnym ciepła, dającym poczucie bezpieczeństwa i spełnienia  45  podopiecznym  niepełnosprawnym intelektualnie.  Tam mogą aktywnie rozwijać swoje pasje i zdolności,  uczyć się samodzielności i umacniania więzi ze środowiskiem. Założycielem domu, który powstał 1 września 2005 r., była Elżbieta Polak- dyrektor Domu Dziecka w Sowczycach. Początkowo działał wraz z Domem Dziecka w strukturach Domu Pomocy Dziecku i Rodzinie w Sowczycach.  Po rozdzieleniu placówek w 2006 r. na drodze konkursu wyłoniono nową dyrektor Katarzynę Balcerzak, która z wielkim oddaniem  kieruje placówką nadal. ŚDS w Sowczycach  jest powiatowym  ośrodkiem wsparcia dziennego przeznaczonym dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych niepełnosprawnych umysłowo.

Ośrodek mieści się w klimatycznym miejscu, w otoczeniu pięknego parku.   Pałacyk hrabiów von Gessler w Sowczycach  został dostosowany do potrzeb  osób niepełnosprawnych, a przypałacowy park  jest doskonałym miejscem  wypoczynku na świeżym powietrzu. Dom pomaga w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb bytowych, zdrowotnych, rehabilitacyjnych i edukacyjnych.    Tą bogatą gamę działań prowadzi wykwalifikowana kadra: terapeuci, fizjoterapeuci, pedagog-logopeda, psycholog i opiekunowie.  Uczestnicy Domu mają do dyspozycji sale: do kinezyterapii, muzykoterapii, terapii zajęciowej, doświadczalną świata, stolarsko-techniczną, zabaw i rekreacji, balową, telewizyjną, siłowni, zabiegową, kuchenną z aneksem jadalnym oraz gabinety: psychologa, logopedyczno-pedagogiczny.  Kształtowanie poczucia własnej wartości prowadzone jest nie tylko poprzez wielorakie terapie  a także udział w konkursach, plebiscytach, zawodach sportowych, warsztatach aktorskich, wystawach, festynach, przeglądach, przedstawieniach teatralnych, wycieczkach, zajęciach z hipoterapii,  piknikach rodzinnych, ekologicznych, w zajęciach kulinarnych.   Uczestnicy tworzą gazetkę „Słonecznikowe Wieści” pisząc artykuły, robiąc zdjęcia. Ważna jest ścisła współpraca z rodzicami i opiekunami, dla których organizowane są szkolenia, spotkania ze specjalistami, imprezy kulturalno – turystyczne. ŚDS za swoją działalność w 2008 r. został wyróżniony przez kapitułę miesięcznika Bariery statuetką „Emil 2008” za przełamywanie barier w środowisku osób niepełnosprawnych. Dom  mottem swojej działalności  uczynił zdanie Matki Teresy z Kalkuty: „Czujemy, że nasza działalność  to tylko kropla w morzu,  ale bez niej ocean byłby uboższy”.  Dzięki temu podopieczni zdobywają poczucie bycia pełnowartościowymi, uzdolnionymi w wielu kierunkach ludźmi.  A różnorodne ich talenty szlifowane pod wnikliwym okiem opiekunów  stworzyły wspaniałą kolekcję prac eksponowanych na wystawie.

Wystawa jest bogata, kolorowa, jej motywem przewodnim jest słonecznik – symbol Domu.  Otwarcie swoją obecnością zaszczycili: starosta oleski  Roland Fabianek, wicestarosta  Stanisław Belka, naczelnik  Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego  Renata Płaczek –  Zielonka, dyrektor Środowiskowego  Domu Samopomocy w Sowczycach   Katarzyna Balcerzak, dyrektor ŚDS w Kluczborku z filią w Kuniowie oraz prezes Stowarzyszenia Nadzieja- Małgorzata Kwiring-Pondel, dyrektor Przedszkola nr 2 z oddziałami integracyjnymi w Kluczborku- Roksana Tomczyk, sołtys wsi Sowczyce Grażyna Maleska, radny Gminy Olesno- Klaudiusz Małek, dyrektor Oleskiej Biblioteki Publicznej  Ilona Gnacy, inspektor Sanepidu Izabela Pietrzak, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Elżbieta Hadaś, przewodniczący  Polskiego  Związku  Emerytów, Rencistów i Inwalidów  Kryspin Nowak, przewodnicząca Rady  Seniorów Maria Mitrenga. Wystawa jest  czynna do 15 listopada br. Zapraszamy.

Zdjęcia uczestników otwarcia wystawy "Jesteśmy już pełnoletni"

Zdjęcia uczestników otwarcia wystawy „Jesteśmy już pełnoletni”

Zdjęcia: Klaudiusz Małek, Starostwo Powiatowe, Oleskie Muzeum Regionalne.