Archiwum kategorii: Bez kategorii

VIII Sympozjum Regionalistów w Muzeum w Praszce

25 listopada 2023 r. podczas  VIII Sympozjum Regionalistów im. Zbigniewa Szczerbika w Muzeum w Praszce, organizowanym z Wieluńskim Towarzystwem Naukowym dyrektor Oleskiego Muzeum Regionalnego Ewa Cichoń wygłosiła referat:  „Kościół św. Anny w Oleśnie jako Pomnik Historii”. Spotkanie było bardzo interesujące dzięki różnorodności tematów przedstawionych przez wspaniałych regionalistów.
Zdjęcia Mirosław Dedyk

XLVIII Czwartkowe Spotkanie Muzealne: „W blasku renowacji . 110 rocznica konsekracji kościoła parafialnego pw. Bożego Ciała w Oleśnie

9 listopada 2023 r.  o godz. 19:00 w przepięknym wnętrzu kościoła parafialnego  odbyło się  XLVIII Czwartkowe Spotkanie Muzealne: „W blasku renowacji. 110 rocznica konsekracji   kościoła  parafialnego  pw. Bożego Ciała w Oleśnie”. To wyjątkowe spotkanie otworzył ks. proboszcz Walter Lenart, który przedstawił zebranym kulisy ostatniej renowacji wnętrza kościoła parafialnego.  Prelekcję na temat historii i wyglądu kościoła parafialnego wygłosiła dyrektor Oleskiego Muzeum Regionalnego Ewa Cichoń.

Bardzo licznie zgromadzeni w kościele z uwagą wysłuchali informacji dotyczących  ich parafialnej świątyni. Dostojna  jubilatka, górująca nad panoramą Olesna parafialna świątynia pod wezwaniem Bożego Ciała obchodzi swoje 110. urodziny. 110 lat temu  mieszkańcy Olesna mogli podziwiać owoc swojej pracy i hojności, a zarazem determinacji ówczesnego duszpasterza  ks. proboszcza Brunona Alexandra. 110 lat temu  byli świadkami ceremonii konsekracji nowego kościoła dokonanej przez jego Eminencję Ks. Kardynała Georga  Koppa.  Jakie uczucia im wtedy towarzyszyły? Duma, spełnienie, wzruszenie, radość? Bo kościół  piękny, ze smakiem wyposażony,  wręcz monumentalny w odczuciu małomiasteczkowej społeczności.

Spotkanie nosiło tytuł „W blasku renowacji”, ponieważ ostatnia najgruntowniejsza z wszystkich restauracja wnętrza kościoła przywróciła mu jego dawny blask. Po zdjęciu wielu warstw przemalowań powróciło ono do swojej pierwotnej kolorystyki, estetyki i wyrazistości zgodnej z pierwotną koncepcją architekta. Wnętrze uzyskało intensywne kolory królewskiej czerwieni z akcentami marmoryzacji. Pojawiły się liczne złocenia szlagmetalem w partiach ornamentów. W pełni ukazała się oczom współczesnych  doskonała geometria, idealny kształt, architektoniczny wyraz nieskończoności, iluzja nieboskłonu. Prawdziwe neobarokowe olśnienie. Tak jak przed 110 laty  objawił się współczesnym prawdziwy spektakl światła, pozłoty, harmonii  i koloru. Uosobienie  zmienności światła – światła będącego pełnoprawnym elementem konstrukcji – jako budulec, jako tworzywo i spoiwo tworzącej  się przestrzeni.  Dom Boży padającego  przez witraże okien światła, które mocną wiązką rozświetla tabernakulum, wydobywa z mroku promienistą  glorię, rozprasza się na  złoceniach  i tordowatych  kolumnach, kładzie się na stiukach, kartuszach, gzymsach, plafonach, ramach,  transformując się w  gorący żar piękna.

Czytaj dalej

Wielkie widowisko jubileuszu 120-lecia oleskiej JEDYNKI na Spotkaniu Muzealnym.

Dyrektor PSP nr 1 A. Adamski dziękuje wszystkim zaangażowanym w przygotowanie wydarzenia

Dyrektor PSP nr 1 A. Adamski dziękuje wszystkim zaangażowanym w przygotowanie wydarzenia

Jubileuszowy tort wykonany przez kucharki oleskiej Jedynki

Jubileuszowy tort wykonany przez kucharki oleskiej Jedynki

Kto był, to potwierdzi, kto nie był, niech żałuje. Wszystko było wspaniałe, obfite i bogate. Tłumy widzów, kilkadziesiąt występujących artystów,   potężna sekcja muzyczna uczniów PSP nr 1 w Oleśnie. 26 października 2023 r.  w MDK w Oleśnie odbyło się wspaniałe widowisko przygotowane przez nauczycieli i uczniów PSP nr 1 im. T. Kościuszki w Oleśnie w ramach XLVII Czwartkowego  Spotkania Muzealnego: „ Z przeszłości rodzi się teraźniejszość i przyszłość”, które było  kolejną odsłoną jubileuszu 120-lecia oleskiej Jedynki.

Czytaj dalej

Żydzi na Opolszczyźnie tematem XLVI Spotkania Muzealnego

27 września  2023 r. odbyło się XLVI  Spotkanie Muzealne:  Opolska Fundacja Filmowa prezentuje, film „Religie i wyznania Śląska Opolskiego cz. 2 – Mojżeszowe dziedzictwo”, które    zapoznało   uczestników    ze  społecznościami  żydowskimi na Górnym Śląsku, koncentrując się na tych, które pozostawiły trwały ślad na terenie Opolszczyzny w jej obecnych granicach. Poznaliśmy  obrzędowość żydowską, to co odróżniało Żydów od innych wspólnot, w szczególności zasady ich religii -Judaizmu. Żydzi są określani także „narodem księgi” toteż nie zabrakło  odniesień do Biblii, a szczególnie Tory, która jest  centrum ich życia religijnego. Film ukazał także niezwykle  ważną przestrzeń dla gmin  żydowskich jakimi były  synagogi oraz cmentarze.  Dzięki prezentacji dowiedzieliśmy   się kiedy i dlaczego pojawili się Żydzi na Górnym Śląsku, a pojawili się na naszych ziemiach już w średniowieczu, zaś początki tego ludu, określanego mianem „narodu wybranego” sięgają  głębokiej starożytności.

Czytaj dalej

Otwarcie wystawy: „Jesteśmy już pełnoletni” w 18-lecie Środowiskowego Domu Samopomocy w Sowczycach

Dyrektor ŚDS w Sowczycach Katarzyna Balcerzak z urodzinowym tortem-darem muzeum dla jubilatów

Dyrektor ŚDS w Sowczycach Katarzyna Balcerzak z urodzinowym tortem-darem muzeum dla jubilatów

Okolicznościowy dowód osobisty ŚDS w Sowczycach -element wystawy

Okolicznościowy dowód osobisty ŚDS w Sowczycach -element wystawy

Masz już 18 lat !

Udanego startu w dorosłe życie.
Szczęścia, radości, pomyślności
i napotkania na swojej drodze
samych wspaniałych ludzi.

Nie zerkaj za siebie,
idź śmiało przez życie,
lekceważ pętaków,
unikaj cwaniaków,
przepisów przestrzegaj,
na sobie polegaj,
Życzymy dorosłemu już ŚDS w Sowczycach

pomysłów wielu, dojścia do celu,
rekordów bicia, i stu lat życia.

„Jesteśmy już pełnoletni” to tytuł siódmej  wystawy Środowiskowego Domu Samopomocy w Sowczycach prezentowanej w Oleskim Muzeum Regionalnym, której otwarcie miało miejsce w dniu 20 września 2023 r. ŚDS w Sowczycach jest domem integracji, pełnym ciepła, dającym poczucie bezpieczeństwa i spełnienia  45  podopiecznym  niepełnosprawnym intelektualnie.  Tam mogą aktywnie rozwijać swoje pasje i zdolności,  uczyć się samodzielności i umacniania więzi ze środowiskiem. Założycielem domu, który powstał 1 września 2005 r., była Elżbieta Polak- dyrektor Domu Dziecka w Sowczycach. Początkowo działał wraz z Domem Dziecka w strukturach Domu Pomocy Dziecku i Rodzinie w Sowczycach.  Po rozdzieleniu placówek w 2006 r. na drodze konkursu wyłoniono nową dyrektor Katarzynę Balcerzak, która z wielkim oddaniem  kieruje placówką nadal. ŚDS w Sowczycach  jest powiatowym  ośrodkiem wsparcia dziennego przeznaczonym dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych niepełnosprawnych umysłowo.

Czytaj dalej