Archiwum autora: muzeum-admin

Spotkanie z Boliwią na zdjęciach Joanny Szczepańskiej

Plakat wystawy "Spotkania z Boliwią"

Plakat wystawy „Spotkania z Boliwią”

Zdjęcia Joanny Szczepańskiej na wystawie "Spotkania z Boliwią"

Zdjęcia Joanny Szczepańskiej na wystawie „Spotkania z Boliwią”

Zwiedzający wystawę na jej otwarciu

Zwiedzający wystawę na jej otwarciu

Kobiety Boliwii w tradycyjnych strojach

Kobiety Boliwii w tradycyjnych strojach

W dniu 9 lutego 2023 r. w Oleskim Muzeum Regionalnym została otwarta wystawa: „Spotkanie z Boliwią na zdjęciach Joanny Szczepańskiej”. To kolejna wystawa  fotografii  podróżniczki, oceanografa  i geofizyka, Joanny Szczepańskiej, która w ubiegłym roku prezentowała w muzeum  ekspozycję poświęconą Mongolii.  Boliwia to najbardziej indiański kraj świata, bo ma największy spośród wszystkich krajów Ameryki Południowej odsetek ludności indiańskiej- ponad 50%. Boliwia jest kolorowa, kolorowe są spódnice i chusty niskich kobiet o okrągłych kształtach i indiańskich rysach twarzy. Kolorowe są sprzedawane na ulicznych straganach owoce i gazowane napoje, kolorowe są szyldy niewielkich sklepików i  kolorowe są elewacje budynków. Jednak rzeczywistość jest tam już mniej kolorowa.

Czytaj dalej

Olescy artyści na święta

Mariola Flank -szydełkowe ozdoby choinkowe

Mariola Flank -szydełkowe ozdoby choinkowe

Anioły Haliny Mielczarek

Anioły Haliny Mielczarek

Anioł grupy FRAPASTA Stanisław Pokorski

Anioł grupy FRAPASTA Stanisław Pokorski

Bombki i anioły Barbary Horteckiej

Bombki i anioły Barbary Horteckiej

W adwentowym okresie oczekiwania  w oleskim  muzeum została  otwarta w dniu 14 grudnia 2022 r.   świąteczna wystawa, przypominająca  nam, że wielkimi krokami zbliżają się najpiękniejsze święta w roku.   Nadrzędnym celem tej prezentacji  jest  kultywowanie bożonarodzeniowej tradycji.  Obfita w ozdoby,  różnorodne w formie artystycznego wyrazu,   wystawa: „Artystyczne Święta”  jest kolekcją, zbiorem prac lokalnych artystów profesjonalistów jak i amatorów. Łączy je tematyka i  oprawa, które uzmysławiają  nam  ten magiczny, niezwykły i wyczekiwany okres świąt Bożego Narodzenia. Czytaj dalej

17 listopada 2022 r. odbyła się ceremonia oznakowania cmentarza żydowskiego w Oleśnie.

Tablica oznakowania cmentarza żydowskiego w Oleśnie

Tablica oznakowania cmentarza żydowskiego w Oleśnie

Przemawia Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa Bogusław Chmiel

Przemawia Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa Bogusław Chmiel

Przemówienie Burmistrza Olesna Sylwestra Lewickiego

Przemówienie Burmistrza Olesna Sylwestra Lewickiego

Modlitwa rabina Dawida Szychowskiego

Modlitwa rabina Dawida Szychowskiego

Dyrektor muzeum w Oleśnie oprowadza rabina po cmentarzu żydowskim

Dyrektor muzeum w Oleśnie oprowadza rabina po cmentarzu żydowskim

Ceremonia realizowana jest w ramach projektu „Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe”, możliwego dzięki grantowi udzielonemu Muzeum Żydów Polskich POLIN przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszu EOG oraz przez budżet krajowy. Cmentarz został upamiętniony w ramach programu „Oznakowanie cmentarzy żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej” realizowanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na stojącej  przed cmentarzem żydowskim w Oleśnie Taharze z 1868 r. (dom przedpogrzebowy)  została umieszczona tablica w kształcie macewy-tradycyjnej płyty nagrobka żydowskiego. Zastosowano na tej tablicy znak QR, odsyłający  do szerszej charakterystyki tej wyjątkowej oleskiej nekropolii na portalu zabytek.pl

Czytaj dalej

Cmentarz żydowski w Oleśnie z nowym oznakowaniem

Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki we współpracy z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz Narodowym Instytutem Dziedzictwa informują o planowanej ceremonii uroczystej prezentacji oznakowania cmentarza żydowskiego w Oleśnie (ul. Młyńska 48), która
odbędzie się w czwartek, 17 listopada 2022 roku o godz. 12:00.

Podczas uroczystości po raz pierwszy zostanie zaprezentowany znak tablicy informacyjnej, ustawionej na terenie cmentarza. Na tablicy w kształcie nawiązującym do macewy (tradycyjnej formy nagrobka żydowskiego), zastosowano nowoczesną formę upamiętnienia w postaci znaku QR, odsyłającego do szerszej charakterystyki nekropolii w Oleśnie, umieszczonej na portalu zabytek.pl.

Czytaj dalej

We wtorek, 8 listopada 2022 r., w Oleśnie, odbyły się uroczystości z okazji 90. rocznicy powstania Znaku Rodła.

Burmistrz Olesna gospodarz uroczystości 90. rocznicy powstania znaku Rodła wita gości

Burmistrz Olesna gospodarz uroczystości 90. rocznicy powstania znaku Rodła wita gości

W hołdzie autorce Rodła- nad mogiłą Janiny Kłopockiej

W hołdzie autorce Rodła- nad mogiłą Janiny Kłopockiej

Wielki tort jubileuszowy- dar Senatora Beniamina Godyli

Wielki tort jubileuszowy- dar Senatora Beniamina Godyli

W stulecie powstania ZPwN  oraz w 90. lecie powstania znaku Rodła -graficznego znaku tej organizacji – te zacne jubileusze obchodziliśmy w mieście spoczynku jego autorki  Janiny Kłopockiej,  pochowanej  tu w Oleśnie na  cmentarzu komunalnym.  Tej  wybitej postaci poświęcone zostało XVIII Spotkanie Muzealne  zatytułowane „ W hołdzie autorce Rodła” w roku obchodów 90. rocznicy powstania Związku Polaków w Niemczech i  80. rocznicy powstania Rodła.  Uroczystości te zorganizowane zostały  przez Rodzinę Rodła z Wrocławia, którego  pomysłodawcę i  lidera p. Tadeusza Szczyrbaka gościliśmy wielokrotnie  w Oleśnie.   Także  w tym jubileuszowym dla ZPwN roku w naszym mieście Rodzina Rodła wraz z Urzędem Miejskim Olesna zorganizowała to uroczyste upamiętnienie.  Gdy ZPwN władze niemieckie zakazały używania polskich symboli w postaci orła białego i barw narodowych, poszukiwano innego wyrazistego symbolu tej organizacji. Ogłoszono konkurs na graficzny znak tego związku. Wygrał projekt młodej zdolnej artystki, studentki prof. W. Skoczylasa Janiny Kłopockiej. Prosty w formie i jakże czytelny  znak Rodła  symbolizujący   kontur  Wisły, której bieg od Bałtyku po Karpaty artystka nakreśliła  białymi prostymi liniami na czerwonym tle.  Zgodnie z sugestiami dr.  Jana Kaczmarka   Kłopocka na tym znaku   zaznaczyła dawną stolicę Polski   – Kraków. I tak 90 lat temu, w 1932 r.,  narodziło się Rodło.

Rodło nie jest ani herbem, ani godłem. Ukazuje Wisłę-kolebkę Narodu Polskiego i Kraków-źródło kultury polskiej. Rodło to Polska. Symbol pochodzenia, łączności z Macierzą. Znak miłości, uczuć patriotycznych i narodowych. To także znak polskiego krajobrazu. Rodło stało się –jak pokazała historia- nieśmiertelne i niezniszczalne.

Autorka Rodła związała się  z naszym miastem, pracując  tu w 1945 r. na stanowisku kierownika Referatu Kultury i Sztuki Starostwa w Oleśnie. Opisywała ruiny miasta, inwentaryzowała zabytki, ze wzruszeniem wspominała pątniczy kościół św. Anny i mimo tego że przebywała tutaj tylko przez rok, powróciła tu z godnie ze swoją ostatnią wolą. Ziemio Oleska przytul- i przytuliła ta Ziemia spoczywające tu od 40 lat Jej doczesne szczątki.

Czytaj dalej