17 listopada 2022 r. odbyła się ceremonia oznakowania cmentarza żydowskiego w Oleśnie.

Tablica oznakowania cmentarza żydowskiego w Oleśnie

Tablica oznakowania cmentarza żydowskiego w Oleśnie

Przemawia Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa Bogusław Chmiel

Przemawia Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa Bogusław Chmiel

Przemówienie Burmistrza Olesna Sylwestra Lewickiego

Przemówienie Burmistrza Olesna Sylwestra Lewickiego

Modlitwa rabina Dawida Szychowskiego

Modlitwa rabina Dawida Szychowskiego

Dyrektor muzeum w Oleśnie oprowadza rabina po cmentarzu żydowskim

Dyrektor muzeum w Oleśnie oprowadza rabina po cmentarzu żydowskim

Ceremonia realizowana jest w ramach projektu „Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe”, możliwego dzięki grantowi udzielonemu Muzeum Żydów Polskich POLIN przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszu EOG oraz przez budżet krajowy. Cmentarz został upamiętniony w ramach programu „Oznakowanie cmentarzy żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej” realizowanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na stojącej  przed cmentarzem żydowskim w Oleśnie Taharze z 1868 r. (dom przedpogrzebowy)  została umieszczona tablica w kształcie macewy-tradycyjnej płyty nagrobka żydowskiego. Zastosowano na tej tablicy znak QR, odsyłający  do szerszej charakterystyki tej wyjątkowej oleskiej nekropolii na portalu zabytek.pl

Odczytane zostały listy okolicznościowe dr. Jarosława Sellina, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalnego Konserwatora Zabytków przez Zastępcę Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa Bogusława Chmiela oraz list  Zygmunta Stępińskiego, dyrektora Muzeum Żydów Polskich POLIN odczytany przez Alicję Nawracaj, Specjalistę ds. Programów Społecznych w dziale Edukacji Muzeum POLIN.   Z. Stępiński napisał w liście m.in.: „Dla społeczności żydowskiej cmentarze mają ogromne znaczenie. Nekropolia żydowska stanowiła kamień węgielny każdej gminy. Uzyskanie zgód na urządzenie cmentarza stanowiło definitywne ugruntowanie istnienia gminy żydowskiej – był to akt o większej sile niż przywilej osiedleńczy, budowa siedziby kahału, domu modlitwy czy nawet synagogi. Wraz z założeniem cmentarza i powołaniem przy nim bractwa świętego, chewra kadisza zaczynały się dzieje każdej gminy żydowskiej w Polsce. Olesno należy do ośrodków o bardzo dawnej obecności żydowskiej. Pierwsze wzmianki o Żydach pochodzą z 1226 roku, a dotyczą kupców przejeżdżających przez tutejszą komorę celną na szlaku z Moraw do Kujaw. Pierwsza żydowska rodzina osiedliła się w XV wieku na Małym Przedmieściu, a nowożytna samodzielna gmina powstała pod koniec XVIII wieku. Obecność społeczności żydowskiej w Oleśnie była widoczna zwłaszcza w drugiej połowie XIX wieku, gdy czołowymi postaciami miejscowej gospodarki stali się spedytor Martin Cohn oraz Siegfried Schlesinger, właściciel browarów i sieci sklepów. Oleskie społeczności umiały żyć ze sobą w pokoju. Do anegdoty przeszły coniedzielne „ekumeniczne” spotkania ewangelickiego pastora Johanna Salzwedela, rabina Blumfelda i katolickiego proboszcza Walentego Morawca. Spotykali się oni w winiarni Cassela i spędzali czas na partyjce skata”.

W swoim wystąpieniu Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki powiedział: „Aby ocalić od zapomnienia żyjących niegdyś w naszym mieście i okolicy oleskich synów narodu wybranego, pielęgnujemy pamięć o ich miejscu wiecznego spoczynku. Służy temu to uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej cmentarz żydowski w Oleśnie. Ten szlachetny projekt „Oznakowanie cmentarzy żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej”, finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jest wynikiem współpracy Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Cmentarz żydowski w Oleśnie jest unikatowym zabytkiem sztuki sepulkralnej i miejscem upamiętnienia dziedzictwa kulturowego dawnych mieszkańców Olesna. Uczymy się w ten sposób postawy tolerancji i szacunku wobec zróżnicowanych etnicznie, wyznaniowo i kulturowo mieszkańców naszej Małej Ojczyzny.

W dzieje Olesna, od swego zarania, wpleciona jest historia Żydów. Wymienieni zostali w pierwszym dokumencie o Oleśnie z I połowy XIII w. Większe skupisko stworzyli w XVIII w,, aby u progu XIX stulecia utworzyć gminę wyznaniową z własną synagogą, cmentarzem i szkołą. W II połowie XIX w. Żydzi zaczęli odgrywać coraz większą rolę w społeczeństwie Olesna dzięki nagromadzonemu kapitałowi. Byli to wpływowi obywatele miasta: lekarze, adwokaci, nauczyciele, bogaci kupcy, właściciele kamienic, gorzelni, destylowni. Przyczynili się do ożywienia gospodarczego miasta i wspomagali finansowo potrzebujących. Piastowali ważne stanowiska we władzach miasta i powiatu. W Oleśnie był to okres koegzystencji nacji, kultur i religii, czas tolerancji, wzajemnego szacunku i zrozumienia dla odmienności. Nasi przodkowie tworzyli społeczność wielokulturową, ubogacającą się nawzajem. Wymownym tego świadectwem były „ekumeniczne” coniedzielne spotkania w winiarni Cassela, na partyjce skata ewangelickiego pastora Johanna Salzwedela, rabina Blumfelda i katolickiego proboszcza Walentego Morawca pod koniec XIX stulecia. Niestety w ten piękny świat brutalnie wkroczyła nieludzka ideologia narodowych socjalistów. Prześladowania ludności żydowskiej w Niemczech znacznie zmniejszyły jej liczbę w Oleśnie, a w nocy kryształowej w 1938 r. faszyści także w Oleśnie splądrowali domy i sklepy żydowskie oraz podpalili oleską synagogę, która była jednym z najbardziej okazałych budynków naszego miasta. Dzisiaj jedynym niemym świadkiem obecności wyznawców judaizmu na naszej Ziemi jest ten cmentarz. O cmentarz i pamięć o nim dba młodzież oleskich szkół w projektach m.in.: „Byli tu przed nami”, „Młodzież w działaniu”, instytucje kultury poprzez organizację „Dni Judaizmu”, artystyczny projekt „Kryształowe okna” czy Europejskie Dni Dziedzictwa i wiele innych. Niech ożyją znaczące słowa Abrahama Heschela, światowej sławy żydowskiego teologa, filozofa, poety, działacza społecznego i pioniera dialogu międzyreligijnego:

„To właśnie Tu naród Żydowski stał się sobą

Nie żył jak gość w cudzym domu

Gość, który musi stale pamiętać

O zwyczajach i nawykach gospodarza

Żydzi mieszkali tu swobodnie

I bez maskowania się

Poza domami tak samo jak wewnątrz nich…”

Następnie modlitwę za zmarłych odmówił rabin Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Łodzi Dawid Szychowski,  a uczestnicy uroczystości udali się cmentarz, aby złożyć kamyki na macewach. Zwyczaj ten  jest  reliktem starożytnych praktyk, gdy zmarłych grzebano na pustyni. Zabezpieczano w ten sposób miejsce pochówku przed zwierzętami poprzez ułożenie na nim kamieni. Gest ten wyraża szacunek i wieczną pamięć o zmarłych. Znicze zapalono pod tablicą oznakowania umieszczoną na budynku Tahary.

 Na zaproszenie Burmistrza Olesna Sylwestra Lewickiego oraz Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i Narodowego Instytutu Dziedzictwa w ceremonii uczestniczyli: zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa  Bogusław Chmiel oraz Magda Lucima i Maciej Rymkiewicz, kierownik Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Opolu Joanna Banik, przedstawiciele Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie  Alicja Nawracaj i Adam Dylewski, rabin  Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Łodzi Dawid Szychowski, Starosta Oleski Roland Fabianek wraz z Wicestarostą Stanisławem Belką, proboszcz parafii pw. Bożego Ciała w Oleśnie ksiądz Walter Lenart, przewodnicząca Rady Powiatu i dyrektor Muzeum Regionalnego w Oleśnie Ewa Cichoń, dyrektor Oleskiej Biblioteki Publicznej Ilona Gnacy, dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Oleśnie Marek Kudra, nauczyciele historii, Zofia Adamczyk, Katarzyna Grabas oraz uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnie. Wszystkich przybyłych przywitał Janusz Wojczyszyn, Sekretarz Gminy Olesno. Ta ważna uroczystość przyczyniła się do upamiętnienia tego ważnego miejsca pochówku mieszkańców naszego miasta. Teraz w rękach lokalnej społeczności spoczywa odpowiedzialność za dalsze trwanie, pamięć i dbałość o to miejsce.

Ewa Cichoń

Rabin Dawid Szychowski, Wicestarosta Stanisław Belka, dyrektor muzeum Ewa Cichoń

Rabin Dawid Szychowski, Wicestarosta Stanisław Belka, dyrektor muzeum Ewa Cichoń