MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KRAJOBRAZU

20 października 2022 r., obchodzimy MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KRAJOBRAZU pod hasłem – Krajobraz: Doświadczam w pełni.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu w partnerskie z Urzędem Miejskim w Oleśnie oraz Nadleśnictwem Olesno, Lasami Państwowymi i Oleskim Muzeum Regionalnym zorganizowała dla uczniów PSP nr 1 w Oleśnie grę terenową koordynującą wszystkie zmysły poznawcze uczestników. Ma to na celu odbieranie krajobrazu w pełni, który można zobaczyć, usłyszeć, powąchać, dotknąć a nawet posmakować. Trasa gry wiodła do kościoła św. Anny, dworca kolejowego, promenady i dużego parku.

Program:

9.30. Przywitanie uczestników, posadzenia dębu papieskiego – Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki i Nadleśniczy Nadleśnictwa Olesno Grzegorz Kimla

9.45 Rozpoczęcie Gry terenowej Krajobraz: doświadczam w pełni – omówienie zasad i reguł gry

10.00 – Zobacz, co kryją wnętrza Kościoła pw. Św. Anny w Oleśnie -Proboszcz Parafii Bożego Ciała w Oleśnie Ks. Walter Lenart

10.30 – Wsłuchaj się w odgłosy starego Dworca- dyrektor Oleskiego Muzeum Regionalnego Ewa Cichoń

11.00 – Zasmakuj piękna oleskiej Promenady-pracownicy Nadleśnictwa Olesno

11.30 – Poczuj siłę natury ZPK Duży Park Miejski- dyrektor Oleskiego Muzeum Regionalnego Ewa Cichoń

12.00  – Sprawdź się !, czyli co wiesz o krajobrazie Olesna?

12.30 Poczęstunek  (Urząd Miejski w Oleśnie)