Magia akwareli Staszka Pokorskiego. Zapraszamy na wystawę do Muzeum

Akwarele Staszka  można określić „Radością malowania” jako swoiste komentarze do tego co artysta spotkał do tej pory w trakcie swojego życia, wyraz podziwu dla piękna natury i dzieł ludzkich oraz  przejaw fascynacji miejscem i chwilą. Stanisław Pokorski nazwał swoją wystawę „z akwarelą na TY”, wymaga ona jednak  podtytułu „Magia akwareli”, bowiem akwarela to królowa technik malarstwa.  Niemniej każda technika malarska kryje w sobie wiele zagadek i trudności niewidocznych dla przeciętnego odbiorcy. Jednak – jak twierdzą znawcy tematu – to akwarela jest najtrudniejszą z wszystkich technik. A uznanie w tej dziedzinie sztuki udało zdobyć się naprawdę nielicznym artystom, którzy swoimi pracami pokazują  nam magię tworzoną za pomocą plamy pigmentu i wody.  Nie inaczej się rzecz ma z naszym wybitnym oleskim akwarelistą Stanisławem Pokorskim, który w tej technice jest jednym z najlepszych  w lokalnym środowisku artystycznym. Akwarele to obrazy o delikatnych, pastelowych barwach, z wody wzięte, bo wodą malowane. Wskazuje na to  etymologia nazwy z łaciny:  „aqua”- woda, a z języka francuskiego:  aquarelle- „wodnisty”.  To technika malowania wymagająca  zarówno  precyzji,  dobrego warsztatu w stosowaniu  unikatowych i indywidualnych rozwiązań artystycznych.  Na chłonnym podłożu maluje się wodną zawiesiną pigmentów, które nie pokrywają całkowicie faktury ale pozostawiają ją dobrze widoczną. Toteż barwa i struktura samego papieru jest bardzo ważna. Akwarela nie daje prawie żadnej możliwości dokonywania poprawek i retuszy.
W szczególności, nie można usunąć namalowanego fragmentu, a jedynie modyfikować go w niewielkim stopniu. Akwarela – technika tyleż piękna, ile niełatwa. Dzieło samo w sobie, ale także środek w dążeniu do dzieła doskonałego.

Charakterystyczny, z burzą kędziorów, postawny i charyzmatyczny,  niezwykle uzdolniony,
z ogromnym dystansem do siebie i poczuciem humoru – Stanisław Pokorski ukończył wydział grafiki warsztatowej na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. W 2005 r.  obronił dyplom z litografii w pracowni prof. Grzegorza  Banaszkiewicza. Od 1996 r. działał w Klubie Artystów Nieprofesjonalnych przy Miejskim Domu Kultury  w Oleśnie. W 2001 roku powołał Stowarzyszenie Twórców Ziemi Oleskiej, gdzie jako prezes organizował warsztaty malarskiei plenery we współpracy z opolskim i myszkowskim środowiskiem artystów. Profesjonalizm kształtował  uczestnicząc w licznych spotkaniach  malarskich organizowanych przez stowarzyszenia i kluby twórców.

Od 2015 r. jest członkiem Stowarzyszenia Akwarelistów Polskich. Toteż wyjeżdża często na plenery, m.in. do Mekki akwarelistów -Kazimierza Dolnego nad Wisłą, gdzie spotykają się
i tworzą  najwybitniejsi. Plenery organizowane były także za granicą: we Włoszech, w Niemczech i na Łotwie.

Urodzony w Święto Pracy-1 maja 1967 r. w Wieluniu,  w Cieciułowie spędził dzieciństwo, a po ukończeniu w 1982 r. Liceum Sztuk Plastycznych na kierunku wystawienniczym w Zduńskiej Woli, związał się z Olesnem. Stał się nadwornym plastykiem tego miasta. Zaczynał jako dekorator  witryn placówek handlowych,  parał   się malarstwem olejnym, grafiką,  projektowaniem graficznym, a obecnie  wraz z Jackiem Małeckim prowadzi Pracownię Reklamy. Jego aranżacje plastyczne zdobiły wszystkie ważne uroczystości lokalne m.in.: Jubileusz VIII wieków Olesna, IV Krajową Konferencję „Samorządy RP dla Jana Pawła II”, koncerty Szkoły Muzycznej i Wind Bandu, Dni Olesna, imprezy w MDK i miejscowym  Muzeum. Pracował w szkołach z młodzieżą, w niekonwencjonalny sposób ucząc plastyki, a jego związek z Zespołem Szkół w Oleśnie zaowocował artystyczną oprawą ekspozycji poświęconej lotnikom polskim, których imię nosi ta zacna placówka edukacyjna. Jego malowidła ścienne zdobią m.in.:  restaurację „Ratuszowa” i „u Wąsińskich” w Oleśnie,  aulę LO w Oleśnie,  PSP w Gorzowie Śląskim,  remizę w Starokrzepicach, PSP  na Bemowie w Warszawie, schronisko w Wierchomli.  Wystawiał swoje prace m.in. w Miejskim Domu Kultury, w  Oleskiej Bibliotece Publicznej, w różnych galeriach i  ośrodkach kultury,  a także w Oleskim Muzeum Regionalnym. Zaprezentował tam trzy wystawy: w 2000 r. „Malarstwo Stanisława  Pokorskiego”, w 2003 r.  „Grafika na żywo Stanisława Pokorskiego”, a w nowej siedzibie Muzeum w  2009 r. „Pasja w wizji miejscowego artysty – obrazy  Drogi  Krzyżowej namalowanej przez oleskiego artystę  Stanisława Pokorskiego”. Pasja była eksponowana także w Rudnikach, Myszkowie i Zawierciu.  Ponadto wystawiał swoje dzieła  w Niemczech i na wystawie  w Krakowie na EWCS -Europejskim Sympozjum Akwarelistów.  Obecnie jego akwarela  prezentowana jest  we Francji na wystawie Global Art Connection Watercolor Exposition France, gdzie w grupie ponad 2 tys. akwarelistów znalazła się wśród  50 najlepszych akwareli  o tematyce architektura. Wyróżniony Stanisław Pokorski  otrzymał:

„Certificate contest winners exhibition participation.
This certificate is proudly presented to artist
Stanisław Pokorski who has been selected at the
Global Art Connection Watercolour Exposition France Poland 2022”

          „Certyfikat udziału  w wystawie laureatów konkursu dyplomowego.
Ten certyfikat jest dumnie przyznany
artyście Stanisławowi   Pokorskiemu, który został wybrany na
„Global Art Connection Watercolor Exposition Francja Polska 2022”.

          Wernisaż w miejscowym Muzeum  swoją obecnością zaszczycili: sekretarz Gminy i radny Rady Powiatu Janusz Wojczyszyn, naczelnik Wydziału Edukacji przy Starostwie Powiatowym Renata Paczek- Zielonka, dyrektor Oleskiej Biblioteki Publicznej Ilona Gnacy, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Elżbieta Hadaś, kierownik Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Sowczycach Katarzyna Balcerzak, dyrektor PSP nr 3 Grażyna Lipińska, dyrektor PSP nr 2 Jerzy Jeziorowski, dyrektor PSP nr 1 Adam Adamski, były dyrektor MDK Ernest Hober, była dyrektor OBP Halina Szklanna, lokalni artyści: Halina Mielczarek, Sabrina Abtouche, Gerard Żakowski oraz grupa akwarelistek z Myszkowa i wielbiciele talentu Staszka.

Proponujemy wyróżnienie tak znamienitego artystę Medalem Zasłużony dla Ziemi Oleskiej albo Różą Olesna!

Wystawa czynna do 31 marca. ZAPRASZAMY

Ewa Cichoń