Nowa publikacja do nabycia w muzeum

Nowa publikacja "Oleski ratusz na tle dziedzictwa niematerialnego regionu"

Nowa publikacja „Oleski ratusz na tle dziedzictwa niematerialnego regionu”

Nowa publikacja „Oleski ratusz na tle dziedzictwa niematerialnego regionu”  została wydana przez Narodowy Instytut Dziedzictwa w ramach projektu nr.:RPO.05.03.01-16-0009/19 realizowanego w partnerstwie z Gminą Olesno.

Tekst -Ewa Cichoń

Tłumaczenie na j. angielski Sebastian Kapuścik