10 września  br. zorganizowano grę trenową GRATUSZ w ramach projektu pt. „Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym budynku Ratusza Miejskiego w Oleśnie wraz z popularyzowaniem i upowszechnianiem wiedzy o jego znaczeniu dla historii i kultury Opolszczyzny”.
Partnerami gry byli: Narodowy Instytut Dziedzictwa, Urząd Miejski w Oleśnie
i Oleskie Muzeum Regionalne.

       Celem gry było przybliżenie uczestnikom dziejów miasta Olesna ze szczególnym uwzględnieniem historii oleskiego ratusza jak też kształtowanie aktywnej postawy wobec dziedzictwa kulturowego regionu.
W grze udział  wzięło szesnaście 4-osobowych  drużyn złożonych  z  uczniów oleskich szkół. Na starcie każdy zespół  wylosował nazwę  i  otrzymał karty pracy. Po czym wyruszyli: balwierze, kapelusznicy, piekarze, mydlarze, bednarze, łaziebnicy, sukiennicy, płóciennicy, stolarze, ślusarze, rymarze, młynarze, powroźnicy, kowale, garncarze i  siodlarze.
Gra polegała na odszukaniu w jak najszybszym czasie  11 miejsc na terenie Olesna i poprawnym rozwiązaniu wszystkich kart pracy. W miejscach  tych czekały zadania do wykonania: zagadki logiczne, szyfry, rebusy, łamigłówki, potrzebne do ułożenie  hasła finałowego, które brzmiało „Ratusz świadkiem wielu ważnych wydarzeń historycznych”.
Wszyscy uczestnicy stanęli na wysokości zadania i dotarli do mety. Niektórzy pokonali całą trasę biegiem i udało im się ją przebyć w czasie 1 h 14 minut.
Na podium stanęli:  Balwierze w składzie Maksymilian Rymarczyk, Mateusz Bawej, Martin Gajek, Franek Wójcik z ZS i LO im Lotników Polskich w Oleśnie. II miejsce zdobyli Młynarze w składzie: Maria Helios, Dominika Bartyla, Oliwia Biniek, Klaudia Panicz z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących z Olesna, III miejsce należało do Bednarzy  w składzie  Maja Jeziorek, Paulina Sitek, Sandra Sklorz, Oliwia Trzeciak reprezentujących PSP nr 2 w Oleśnie.

Organizator dziękuje dyrektorom i nauczycielom za  wytypowanie i  przygotowanie drużyn,  uczniom  za udział i miłą atmosferę, Narodowemu Instytutowi Dziedzictwa
i Urzędowi Miejskiemu w Oleśnie  za ufundowanie  wspaniałych  nagród oraz wszystkim instytucjom i osobom prywatnym, które pomogły w przygotowaniu gry.