Muzeum otwarte dla zwiedzających-ZAPRASZAMY

Od dnia 04 maja  2021 r.  Muzeum jest otwarte  dla zwiedzających na następujących zasadach:

-obowiązuje limit zwiedzających 1 osoba na 15 m²,

-każdy pracownik muzeum oraz każdy zwiedzający ma obowiązek mieć założoną maseczkę zasłaniającą usta i nos,

-każdy wchodzący do muzeum ma obowiązek dokonywać dezynfekcji rąk przy pomocy przygotowanego środka pod nadzorem pracownika muzeum,

-podczas zwiedzania muzeum należy zachowywać odpowiedni bezpieczny dystans min. 1,5 metra między osobami,

-wprowadza się nowe godziny zwiedzania: od poniedziałku do piątku od 9,00 do 15,00.