ZAPRASZAMY NA NOWĄ WYSTAWĘ

Plakat o nowej wystawie: "Obrazy święte w domach naszych starzyków"

Plakat o nowej wystawie: „Obrazy święte w domach naszych starzyków”

Muzeum zaprasza na nową wystawę:

 „Obrazy święte w domach naszych starzyków”

 

Od dnia 1 lutego 2021 roku nastąpiło  otwarcie Muzeum w Oleśnie  dla zwiedzających, w ograniczonym zakresie, na następujących zasadach:

-obowiązuje limit zwiedzających 1 osoba na 15 m2,

-każdy pracownik muzeum oraz każdy zwiedzający ma obowiązek mieć założoną maseczkę lub inny materiał, zasłaniający usta i nos,

-każdy wchodzący do muzeum ma obowiązek dokonywać dezynfekcji rąk przy pomocy przygotowanego środka pod nadzorem pracownika muzeum,

-podczas zwiedzania muzeum należy zachowywać odpowiedni bezpieczny dystans min. 1,5 metra między osobami,

-wprowadza się nowe godziny zwiedzania

poniedziałek – piątek 9:00 – 15:00.