ZAPRASZAMY NA WYSTAWĘ JUBILEUSZOWĄ

Plakat promujący wystawę pt.: „W stulecie urodzin papieża Polaka”.

Plakat promujący wystawę pt.: „W stulecie urodzin papieża Polaka”.

W 100- lecie urodzin Papieża Polaka- wystawa znaczków ze zbiorów Ryszarda Szircha- Prezesa Koła Związku Filatelistów Polskich w Oleśnie

W 2020 r. przypada setna rocznica urodzin jednego  z największych w dziejach Kościoła papieży i największego z rodu Polaków – Jana Pawła Wielkiego, przepowiedzianego w proroczej wizji  wieszcza Słowackiego. Owego Słowiańskiego Papieża,  który   przeprowadził chrześcijaństwo w nowe tysiąclecie i  wpłynął znacząco na wydarzenia w Europie i na świecie. Pontifexa Maximus – papieża  budowniczego  mostów – następcę Chrystusa, który jako jedyny (poza św. Piotrem) przekroczył próg synagogi, a ponadto  ucałował Koran i zgromadził w Asyżu na  modlitewnym czuwaniu przedstawicieli religii oraz  wyznań niemal z całego świata. Niestrudzonego  Pielgrzyma, pierwszego  Ojca Świętego,  który odwiedził wszystkie zamieszkałe kontynenty, ponad 100 krajów, w tym anglikańską Wielką Brytanię i  komunistyczną Kubę. Jedynego papieża, który całował ziemię kraju, do którego pielgrzymował,  przemawiając  do milionowych tłumów w ich ojczystym języku, choćby była to tylko krótka sentencja. Papieża artystę słowa – poetę, aktora, filozofa i pisarza – autora sztuk teatralnych, wierszy, orędzi, homilii, listów, encyklik, którego spuścizna teologiczno-socjologiczna jest imponująca. Papieża młodych, który zapoczątkował tradycję Światowych Dni Młodzieży. Świętego Jana Pawła  II, który beatyfikował i kanonizował o wiele więcej osób niż jakikolwiek Jego poprzednik.  Papieża nowego stylu pasterzowania, który wyszedł poza mury Watykanu i stał się tak bliski wiernym, jak żaden inny Namiestnik Chrystusowy. Nie zmieniło się to nawet po zamachu na jego Osobę. Brata  naszego Boga, ofiarnika  własnego cierpienia i milczącej konsekracji misterium umierania, który  ustanowił Światowy Dzień Chorego.  Papieża  Proroka, łamiącego  wiele barier i stereotypów. Papieża  humanistę, myśliciela, a przede wszystkim mistyka, pozostającego w komunii z Bogiem w nieustannej modlitwie, obdarzonego  przez Stwórcę  wielkim umysłem i wielkim sercem. W którego  wartościowaniu i dyspono­waniu czasem modlitwa zawsze była na pierw­szym miejscu, jak sam mawiał:  „[…] jedna chwila prawdziwej ad­oracji ma większą wartość i przynosi więcej po­żytku niż najintensywniejsza działalność, choć­by to była nawet działalność apostolska„. Następcę św. Piotra,  który żył, modląc się i umarł, modląc się.  Papieża  maryjnego,  który poprzez swoje osobiste zawierzenie Maryi – Totus Tuus – zawierzył Jej Niepokalanemu Sercu cały Kościół i świat. Papieża, który pozostał człowiekiem, niekwestionowanym autorytetem moralnym akceptowanym zarówno przez zwolenników, jak i przeciwników. Zwierzchnika  Kościoła Katolickiego, za pontyfikatu którego  ponad 300 milionów ludzi przeszło na katolicyzm. Papieża, który potrafił  być wszędzie i dla wszystkich. Gdziekolwiek pielgrzymował stawał się niejako obywatelem tego miejsca. Jednak nigdy nie zapomniał i nigdy nie przestał kochać swojej Ojczyzny. Papieża  patriotę, największego Polaka, który całym swoim życiem ukazał,  co Polska może dać światu. Podzielił się kapitałem duchowym nabytym w Ojczyźnie, w której wyrósł. W jego gestach i słowach wielokrotnie przewijał się wątek pewnej teologii patriotyzmu.  Szczególną uwagę zwracał na jego macierzysty wymiar, a Matkę Ojczyznę porównywał do Macierzyństwa Maryi. Gdy w 1979 roku przemawiał na Wałach Jasnogórskiego Sanktuarium, podkreślił, że przybył tu, aby przyłożyć swe pasterskie ucho i usłyszeć, jak bije serce Ojczyzny w Sercu Matki. Jasna Góra jest bowiem sanktuarium narodu. „Trzeba przykładać ucho do tego świętego miejsca, aby czuć, jak bije serce narodu w Sercu Matki. Bije zaś ono, jak wiemy, wszystkimi tonami dziejów, wszystkimi odgłosami życia”.

Aby bardziej uświadomić sobie, jak niezwykłym darem była dla nas Osoba  Jana Pawła II i  fakt, że  dane nam było żyć w czasach Jego pontyfikatu, Oleskie Muzeum Regionalne zorganizowało wystawę pt.: „W stulecie urodzin Papieża Polaka” ze zbiorów Ryszarda Szircha – Prezesa Koła Polskiego Związku Filatelistów w Oleśnie. Posiada imponujący zbiór znaczków o różnorodnej   tematyce. Swoją kolekcję tworzy od 50 lat. Ryszard Szirch jest  autorem licznych projektów kartek beznominałowych i okolicznościowych oraz kasowników. Zapraszamy do zwiedzania wystawy jubileuszowej. W związku z epidemią do muzeum mogą wejść jedynie osoby w maseczkach albo  w innej osłonie ust i nosa. Prosimy o dezynfekcję rąk płynem do dezynfekcji wystawionym  przy wejściu do obiektu.  Maksymalna liczba zwiedzających, mogących jednocześnie przebywać w muzeum, wynosi 5 osób. Wystawa czynna do 31 sierpnia. ZAPRASZAMY

Ewa Cichoń

Kartka okolicznościowa  wydana z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II  zaprojektowana przez Ryszarda Szircha.

Kartka okolicznościowa wydana z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II zaprojektowana przez Ryszarda Szircha.