27 edycja Europejskich Dni Dziedzictwa w Oleśnie

Prelekcja dyrektora muzeum Ewy Cichoń podczas 27 edycji Europejskich Dni Dziedzictwa.

Prelekcja dyrektora muzeum Ewy Cichoń podczas 27 edycji Europejskich Dni Dziedzictwa.

Uczestnicy 27. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa podczas zwiedzania pątniczego kościoła św. Anny w Oleśnie.

Uczestnicy 27. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa podczas zwiedzania pątniczego kościoła św. Anny w Oleśnie.

Uczestnicy 27. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa podczas zwiedzania pątniczego kościoła św. Anny w Oleśnie.

Uczestnicy 27. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa podczas zwiedzania pątniczego kościoła św. Anny w Oleśnie.

Uczestnicy 27. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa podczas zwiedzania pątniczego kościoła św. Anny w Oleśnie.

Uczestnicy 27. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa podczas zwiedzania pątniczego kościoła św. Anny w Oleśnie.

W 27 edycji Europejskich Dni Dziedzictwa wzięło  udział Olesno. W dniu 15 września 2019 r. miejscowe muzeum i parafia zorganizowali  zwiedzanie pątniczego  kościoła św. Anny w Oleśnie.  Ten misternie tkany przez stulecia oleski cud architektury drewnianej uzyskał zaszczytny tytuł Pomnika Historii w  ubiegłym,  jubileuszowym dla tego  sanktuarium roku – 500-lecia jego konsekracji. Tym samym znalazł się on  w poczcie  sześciu Pomników Historii na Opolszczyźnie.  Kościół św. Anny stanowi dziś pomnik historii, ale także żywego kultu św. Anny i kultury, którego architektoniczne piękno i logika konstrukcyjna nie pozwala przejść obojętnie. Przyciąga swoją osobliwością. Jest drogocennym klejnotem w koronie polskich drewnianych kościołów.

 Wyrosły wśród lasów gęsto okalających Olesno, jawi się jako jeden z najpiękniejszych drewnianych obiektów sakralnych  na Śląsku spośród niemal 130 zachowanych drewnianych kościołów  w tym regionie.  Sanktuarium św. Anny w  Oleśnie  jest najoryginalniejszym kościołem drewnianym  w skali kraju, ze  względu na unikatową kreację architektoniczną – oryginalność planu i układu przestrzennego.   Kompozycja  pomieszczeń oraz rzut poziomy części dobudowanej do kościoła w XVII w. nie  znajduje analogii wśród zachowanych  drewnianych obiektów sztuki sakralnej nie tylko  na Śląsku, ale także  na innych obszarach Polski. Wyróżnia się  teatralnością  programu architektonicznego, który przejawia się w unikatowym kształcie kościoła złożonym  z trzech członów. Najstarsza, średniowieczna część to jakby korzenie połączone jedenastometrowym przejściem – łodygą z pięcioma płatkami-kaplicami swoistej architektonicznej róży. Dlatego ta  świątynia określana jest  mianem „oleskiej róży zaklętej w drewno”. Kształt  kościoła jest symbolem heraldycznym i swoistą transpozycją na język architektoniczny herbu miasta Olesna, w którym widnieje połowa kwiatu róży. Jest także nawiązaniem  do niemieckiej nazwy miasta – Rosenberg-Różana Góra, która pojawiła się w dokumentach na pocz. XIV w. Wrośnięta korzeniami pradawnej sosny „oleska róża zaklęta w drewno”, architektoniczna perła Opolszczyzny jest żywym  pomnikiem wiary, miłości  i estetycznej wrażliwości naszych przodków. Od ponad 500  lat  urzeka  swoją historią, architekturą i  wyjątkowym  klimatem.  Autentyczny,  nieprzekształcony w formie kościół pw. św. Anny  jest jak drogocenny skarb dany w depozyt mieszkańcom Ziemi Oleskiej. We wnętrzu  oleskiego sanktuarium arsenał barokowych środków wyrazu artystycznego był  prawdziwą wykładnią  teologii dla naszych przodków.  Atrakcyjna forma i dekoracyjność miała wywierać wrażenie na przybywających do kościoła pielgrzymach. Wchodząc do tego  miejsca, spoglądając na ściany, balaski, ołtarze, figury czy obrazy napotykamy ślady tych, którzy najpierw budowali tę świątynię,  a potem dbali o nią. Dokonywali  poprzez wieki wielu innowacji, udoskonalali  to, co było dziełem pokoleń i dbali o substancję tak materialną,  jak i duchową tego miejsca. Niejednorodne stylowo wyposażenie tego kościoła powstawało stopniowo i pochodzi z różnych okresów.  Niegdyś gotyckie było wyposażenie najstarszej części kościoła. Manieryzm i barok, w których  dostrzec można wpływy trendów artystycznych z Włoch i Flamandii,  objawia się w części centralnej, a w nawie dwa boczne ołtarze oraz nadbudowa ołtarza głównego  wykonane zostały w stylistyce neogotyckiej. Ostateczny  wystrój kościoła powstawał stopniowo.

Promując ten najpiękniejszy i zarazem najbliższy sercu wielu oleśnian pomnik kultury, jakim jest kościół św. Anny, Urząd Miejski w Oleśnie wyemitował wyprodukowany w Mennicy Polskiej S.A. bimetaliczny  lokalny dukat „7 Anien” i srebrny „70 Anien”. W 2012 r. kościół św. Anny został laureatem konkursu organizowanego przez Opolską Regionalną Organizację Turystyczną, uzyskując zaszczytny tytuł najlepszego produktu turystycznego Opolszczyzny.

Trudno się dziwić, że na okładce znaczącej monografii  o drewnianym budownictwie w Polsce Grażyny  Ruszczyk Drewno i architektura umieszczono zdjęcie wnętrza części centralnej oleskiego kościoła św. Anny. Ten najzaszczytniejszy zabytek Olesna  jest  celem pątników i turystów,  z kraju i z zagranicy, którzy licznie odwiedzają  to magnetyzujące miejsce. Wstępowali w progi tego kościoła znakomici goście: Jego Eminencja kardynał Marian Jaworski, Jego Eminencja kardynał Stanisław Nagy, były nuncjusz apostolski w Polsce  abp Celestino Migliore, osobisty fotograf papieża Jana Pawła II Arturo Mari, prof. Józef Stasiński, prof. Zenon Błądek, konsul generalna Węgier Adrienne Körmendy, parlamentarzyści i  profesorowie.

Kościół św. Anny jest pomnikiem kunsztu ludzkich rąk i talentu, ale także pomnikiem kontemplacji Absolutu w sztuce i pięknie stworzenia. Świątynia ta, dzięki nadzwyczajnemu objawieniu się mocy wyższej, posiada szczególne znaczenie kultowe. Wybija się wśród innych miejsc sakralnych naszej ziemi. Wyłonił się z mgły historii jak rzeka z niewykrytego źródła – od  małej drewnianej kapliczki powstałej w 1444 r. do pięciolistnego sanktuarium rozbudowanego w XVII w. – otoczony synowskim nabożeństwem i autentyczną wiarą śląskiego ludu. Oleskie sanktuarium tłumnie odwiedzili miłośnicy tej wyjątkowej świątyni, po której oprowadziła i opowiedziała jego historię dyrektor Oleskiego Muzeum Regionalnego.   Organizatorzy dziękują  mieszkańcom Gminy Olesno oraz przybyłym gościom za liczne uczestnictwo w 27 Europejskich Dniach Dziedzictwa, które były okazją  do promowania dziedzictwa kulturowego Ziemi Oleskiej.

 Ewa Cichoń

 

Uczestnicy 27. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa podczas zwiedzania pątniczego kościoła św. Anny w Oleśnie.

Uczestnicy 27. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa podczas zwiedzania pątniczego kościoła św. Anny w Oleśnie.

Uczestnicy 27. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa podczas zwiedzania pątniczego kościoła św. Anny w Oleśnie.

Uczestnicy 27. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa podczas zwiedzania pątniczego kościoła św. Anny w Oleśnie.

Prelekcja dyrektora muzeum Ewy Cichoń podczas 27 edycji Europejskich Dni Dziedzictwa.

Prelekcja dyrektora muzeum Ewy Cichoń podczas 27 edycji Europejskich Dni Dziedzictwa.

Prelekcja dyrektora muzeum Ewy Cichoń podczas 27 edycji Europejskich Dni Dziedzictwa.

Prelekcja dyrektora muzeum Ewy Cichoń podczas 27 edycji Europejskich Dni Dziedzictwa.

Uczestnicy 27. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa podczas zwiedzania pątniczego kościoła św. Anny w Oleśnie.

Uczestnicy 27. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa podczas zwiedzania pątniczego kościoła św. Anny w Oleśnie.

Uczestnicy 27. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa podczas zwiedzania pątniczego kościoła św. Anny w Oleśnie.

Uczestnicy 27. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa podczas zwiedzania pątniczego kościoła św. Anny w Oleśnie.

Uczestnicy 27. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa podczas zwiedzania pątniczego kościoła św. Anny w Oleśnie.

Uczestnicy 27. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa podczas zwiedzania pątniczego kościoła św. Anny w Oleśnie.

Uczestnicy 27. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa podczas zwiedzania pątniczego kościoła św. Anny w Oleśnie.

Uczestnicy 27. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa podczas zwiedzania pątniczego kościoła św. Anny w Oleśnie.

Uczestnicy 27. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa podczas zwiedzania pątniczego kościoła św. Anny w Oleśnie.

Uczestnicy 27. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa podczas zwiedzania pątniczego kościoła św. Anny w Oleśnie.

Uczestnicy 27. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa podczas zwiedzania pątniczego kościoła św. Anny w Oleśnie.

Uczestnicy 27. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa podczas zwiedzania pątniczego kościoła św. Anny w Oleśnie.

Uczestnicy 27. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa podczas zwiedzania pątniczego kościoła św. Anny w Oleśnie.

Uczestnicy 27. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa podczas zwiedzania pątniczego kościoła św. Anny w Oleśnie.

Uczestnicy 27. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa podczas zwiedzania pątniczego kościoła św. Anny w Oleśnie.

Uczestnicy 27. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa podczas zwiedzania pątniczego kościoła św. Anny w Oleśnie.

Uczestnicy 27. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa podczas zwiedzania pątniczego kościoła św. Anny w Oleśnie.

Uczestnicy 27. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa podczas zwiedzania pątniczego kościoła św. Anny w Oleśnie.

Uczestnicy 27. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa podczas zwiedzania pątniczego kościoła św. Anny w Oleśnie.

Uczestnicy 27. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa podczas zwiedzania pątniczego kościoła św. Anny w Oleśnie.

Uczestnicy 27. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa podczas zwiedzania pątniczego kościoła św. Anny w Oleśnie.

Uczestnicy 27. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa podczas zwiedzania pątniczego kościoła św. Anny w Oleśnie.

Uczestnicy 27. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa podczas zwiedzania pątniczego kościoła św. Anny w Oleśnie.

Uczestnicy 27. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa podczas zwiedzania pątniczego kościoła św. Anny w Oleśnie.

Materiały promujące 27. edycję Europejskich Dni Dziedzictwa.

Materiały promujące 27. edycję Europejskich Dni Dziedzictwa.