Zwyczaje i obrzędy wiosenne na Górnym Śląsku

W ramach cyklu „Opolskie bez tajemnic”  Aleksandra Vieth-Kłosińska etnolog z Oleskiego Muzeum Regionalnego wygłosiła prelekcję o zwyczajach i obrzędach wiosennych na Górnym Śląsku dla członków TSKN w Oleśnie.