Seminarium Nauczycielskie i Gimnazjum Realne na starych fotografiach

Przed 1945 r., w granicach państwa niemieckiego, funkcjonowało w   budynku  obecnego ZS w Oleśnie Królewskie Katolickie Seminarium Nauczycielskie przekształcane w kolejnych dziesięcioleciach w inne formy szkolnictwa średniego na terenie naszego miasta – Nadbudowaną Szkołę Dokształcającą, Zreformowane Gimnazjum Realne i Miejską Szkołę dla Chłopców im. gen. Hoefera.  Fundamentalnym źródłem wiedzy o rozwoju tych szkół są artykuły dyrektora Seminarium w Oleśnie – dr Ottona Drutschmanna  oraz dyrektora Gimnazjum w Oleśnie – dr Egona Engela publikowane na łamach przedwojennego periodyku „Rosenberger Heimatkalender” oraz odkryte podczas prac remontowych w ZS w 2006 r. dwa rękopisy: Księga protokołów z konferencji pedagogicznych z lat 1925-1942 oraz Dziennik obiegowy   z lat 1938-1943.  Zostały one opublikowane w opracowaniu dr Adelheid Glauer i Klausa Kischnicka:  „Szkolnictwo średnie w Oleśnie Śląskim 1873-1944”.

ZAPRASZAMY DO FOTOTEKI PONIŻEJ

Budynek Preparandy przy ul Rosenstrasse/Labora

Uczniowie Preparandy

Fragment „Katolika” z 19.11.1974 r.

Koszary wojskowe  w Oleśnie

Królewskie Katolickie Seminarium Nauczycielskie na pocztówkach z pocz. XX w.

 

Budynek Seminarium od strony ul Seminarstrasse/ Sądowej i od strony podwórza

Rok szkolny 1888/89 – w środku dyr. dr Waschow, od lewej dr Schermuly, od prawej J. Stein, u góry 2 od lewej F.  Hylla

1919 r.- wojenny kurs w Seminarium, nauczyciele Zimmer, Moschner, Mücke, Tschauder, dyr. Drutschmann, Pandel, Ssüsmuth

Budynek Seminarium na zdjęciu z lat 80. XIX w.

 

Ostanie kursy z roku szkolnego  1922/23, na dole od lewej Stephan, Kolodziey, Schmidt, Kiowski, dyr. Drutschmann, Motz, Proksch, Nowak, w drugim rzędzie Eichner, Stark, Schmolke, Göetz, Braschke, Matmer, Matyscheck

Po zdaniu egzaminu w 1912r. , od lewej H. Rauer, J. Solka, J. Kruppa, J. Bother, Guttentag, A. Kolendra na dole P. Wystrychowski, J. Pietsch, H. Latsch, J. Kohlstrung

Seminarzyści przed budynkiem szkoły, od lewej Göetz, Rambo, z rowerem Günter Pollak, na drugim planie dyr. Otto Drutschmann -zdjęcie z 1925 r.

1926 r. -od lewej siedzą wykładowcy: Böhm, Poppke, Mücke, Faflock, dyr. Drutschmann, Albrecht, Gawlik, stoją od lewej seminarzyści: Kudla, Buchwald, Jitschin, Kokott, Wieczorek, Linek, Matyschik, Pyka, Wawersik, Pudelko, Kremer, Bartsch, Kutz, Paterok,

1929 r. konferencja nauczycieli zoologii powiatu oleskiego z prof. Ferdynandem Paxem  ( stoi) z Uniwersytetu Wrocławskiego w sali biologicznej w Gimnazjum Realnym w Oleśnie

Dyr.  Drutschmann z jednym z ostatnich roczników Seminarium w sali gimnastycznej

Powiększony  budynek Szkoły Nadbudowanej -1928

Grupa uczniów z prof. Piechatzkiem, który uczył  matematyki, fizyki, chemii i sportu -zdjęcie z 1938 r.

Kolegium Gimnazjum Realnego w 1937 r. Stojący:  Thiel, Schechert, Piechatzek, siedzący: Matschinsky, Reimann, dyrektor dr  Engel,, ks. Kolodziey, Kurzeja i Bick

Nauczyciele  Szkoły Nadbudowanej  w auli na zdjęciu z 1930 r. r. Od lewej prymus Schwitalla, Lüdke i Böhm, dyrektor Engel,  Kurzeja, Scholz, Muschallek, Brückner i ks. Kolodziey

Nauczyciele Szkoły Miejskiej gen. Hoefera  w 1938 r. Stoi od lewej Piechatzek, dr Thiel, Schechtert, Matschinsky, Bick, siedzą Magdalena Reimann, dyr. Scheitza, ks. Kołodziey

Organy w auli na zdjęciu z lat 30 XX w.

 

Uczniowie z  nauczycielem  dr Heinrichem Brücknerem -1939 r.

Uczniowie 3 klasy Szkoły Nadbudowanej w  1927 r. z nauczycielem Bormannem

Uczniowie z  dr Gerhardem Thiel, nauczycielem j.  niemieckiego, angielskiego i sportu

Uczniowie w roku szkolnym 1937/38 z nauczycielem j.  angielskiego, francuskiego i sportu Matschinskym

Wybitny nauczyciel seminaryjny,  kompozytor i multiinstrumentalista Józef Stein

Msza ku czci św. Józefa J. Steina

 

 

Nauczyciel religii ks. Bruno Alexander

;

Nauczyciel gimnazjalny Zenon Kurzeja, któremu Olesno  zawdzięcza uratowanie cennych źródeł historycznych

Wybitny absolwent Seminarium – Bruno Stein, ceniony kompozytor i nauczyciel

 

Pianino z fabryki  Tomasza Cieplika- wybitnego muzyka i absolwenta oleskiego Seminarium

 

Księga protokołów konferencji pedagogicznych z lat 1925-1942 oraz Dziennik Obiegowy z lat 1938-1943

 

Artykuły o szkole dyrektora dr Engela drukowane na łamach Rosenberger Heimatkalender

Przed salą gimnastyczną w 1942 r,  od lewej  Kühl,  Kalmer,  Stenzel, Lückner, Lieblich, Illgner,  Lerch, Pilot, Fronert,  Hoffrischer, Kraft,  Handrich,  Röder,  Scheitza.

Sala gimnastyczna na zdjęciu z 1948 r.

Prymicje ks. Antoniego Kalei w 1933 r. Ks. Kaleja był prymusem oleskiego Gimnazjum

Zdjęcia ze zbiorów  Oleskiego Muzeum Regionalnego. dr. Adelheid Glauer, Jana Piecha oraz ze strony http://www.bytom.pl/thomas-cieplik