Numizmatyczno-filatelistyczna wystawa w muzeum

W dniu 6 listopada 2017 r. w Oleskim Muzeum Regionalnym  została otwarta   nowa wystawa pt.:  „Las i jego mieszkańcy na monetach i znaczkach” ze zbiorów Oddziału Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego w Oleśnie, Koła Polskiego Związku  Filatelistów w Oleśnie, Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu i  Nadleśnictwa w Oleśnie. W zaaranżowanej scenerii lasu w towarzystwie wypchanych okazów zwierząt  zaprezentowano bogactwo lokalnych kolekcjonerów w postaci  znaczków, kartek  i monet  z motywami flory i fauny polskich lasów. Motywy roślinne  i zwierzęce towarzyszą sztuce każdej epoki i każdemu niemal jej rodzajowi. Zapisały się na trwałe w kulturze poprzez swoją niezwykle bogatą symbolikę.  A monety i znaczki posiadają nie  tylko walor użytkowy, ale także estetyczny. Piękno,  które stworzyła sama natura,  możemy jedynie  naśladować, kopiować na swój użytek, czerpać z niego inspirację. Ekspozycja  ta jest jedną z form upamiętnienia  piękna i bogactwa lasu, a także jego funkcji. Zwiedzającym, zwłaszcza dzieciom i młodzieży, ma uzmysłowić wartość lasu, bowiem pełni on bardzo ważną rolę w środowisku naturalnym. wpływa  na zróżnicowanie krajobrazu, stanowi   główne źródło tlenu na Ziemi, będąc   ogromnym filtrem  oczyszczającym powietrze oraz regulatorem  gospodarki wodnej,  chroni  przed negatywnymi skutkami uprzemysłowienia i klęskami żywiołowymi, a także jest  źródłem  ważnych surowców z drewnem na czele. Upiększając nasze otoczenie  jest  źródłem natchnienia  dla twórczości artystycznej. Las to także  miejsce relaksu i wypoczynku. To magiczny świat rządzący się swoimi prawami, którego okazy prezentują zbiory numizmatyczno-filatelistyczne tej wystawy. Bogata kolekcja znaczków pochodzi ze zbiorów Ryszarda Szircha, a większość monet  z kolekcji Wojciecha Łonaka i Jana Piecha. Okazy wypchanych zwierząt- bobra, krogulca, dzięcioła, dudka, cietrzewia, głuszca, myszołowa, sowy, wiewiórki, sikorki, wydry, lisa, borsuka, zająca  to eksponaty  wystawy Nadleśnictwa Olesno. Zostały także wypożyczone spreparowane zwierzęta z Muzeum Górnośląskiego w Bytomi, m.in.: wąż, nietoperz, jeż, żaba,  mysz leśna, jaskółka, jaszczurka, pszczoła,  ważki i motyl. Wystawie towarzyszy folder, w którym autor tekstu  Wojciech Łonak,  dobitnie ujmuje cel tej ekspozycji  jako formy podziękowania dla Nadleśnictwa Olesno w następujących słowach: „Wystawa Las i jego mieszkańcy jest formą podzięki dla Nadleśnictwa Olesno za sponsorowanie działalności oleskich numizmatyków. Jest także propozycją kolekcjonowania monet, znaczków, etykiet zapałczanych i innych przedmiotów, skierowaną do młodzieży. Zbieractwa, jeszcze niedawno tak absorbującego młodzież, obecnie zastąpionego grami komputerowymi i śledzeniem portali internetowych. Jest wreszcie formą propagowania szeroko rozumianej ochrony przyrody. Każda taka inicjatywa jest pożądana i cenna. Myślą przewodnią organizatorów wystawy jest uświadomienie zwiedzającym, szczególnie młodzieży, walorów środowiska w którym żyjemy, przypomnienie im jak ono powstało i jak się zmienia. Szczególnie ostatnio tempo zmian przybiera katastrofalne następstwa. Tematyka lasów, drzew i zwierząt przewija się poprzez dzieje naszej cywilizacji informując, ucząc i przestrzegając. Również świat zwierząt obok nas żyjących zmienia się nieustannie. Niektóre gatunki giną, inne wymagają ochrony, pojawiają się natomiast nowe gatunki obce naszej szerokości geograficznej. Poprzez monety i znaczki chcemy pokazać, że problem ten dostrzegali już starożytni, choć z nieco innych powodów. Organizatorzy wystawy mają nadzieję, ze zwiedzający a zwłaszcza młodzież zainteresują się różnorodnością świata drzew, roślin i żyjących w nim zwierząt”.

Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem, na jej otwarcie przybyli:  burmistrz Olesna Sylwester Lewicki, starosta oleski Stanisław Belka, przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Kucharczyk, nadleśniczy Nadleśnictwa Olesno Piotr Wiener, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Olesno Joanna Kubiak, pracownik Nadleśnictwa Olesno Elżbieta Kowalska, naczelnik Wydziału Edukacji przy Starostwie Powiatowym Renata Płaczek-Zielonka, Naczelnik Wydziału Oświaty i radny Rady Powiatu Janusz Wojczyszyn, prezes Okręgu Opolskiego   Polskiego Związku Filatelistów  Krzysztof Krupa, były prezes Okręgu Opolskiego Polskiego Związku Filatelistów Andrzej Słodziński,  prezes Oddziału Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego w Oleśnie Bogdan Parkitny, członek Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego i Zarządu Oddziału PTN w Oleśnie Wojciech Łonak, prezes Koła Polskiego Związku Filatelistów w Oleśnie Ryszard Szirch, ks. prałat Zbigniew Donarski, dyrektor ZS i radny Rady Miejskiej Marek Leśniak, dyrektor PSP nr 3 Grażyna Lipińska, dyrektor PSP nr 1 Adam Adamski, dyrektor ZSZ Horst Chwałek, dyrektor MDK Ernest Hober, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Elżbieta Hadaś, dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Sowczycach Katarzyna Balcerzak, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Marlena Szulc, przewodnicząca Związku Emerytów i Rencistów Krystyna Polak, zasłużony oleski kolekcjoner Jan Piech, kolekcjoner medali Jerzy Janicki,  miejscowe media- Fotografika M. Dedyk i „Oleski Telegraf”, uczniowie PSP nr 2 z p. Reginą Woźniak oraz  numizmatycy i filateliści z okolic.

Zapraszamy do zwiedzania tej ciekawej wystawy w dniach od 6 listopada do 10 grudnia br.

Ewa Cichoń