Kronika Hufca ZHP Olesno-1945-1967

Oleskie Muzeum Regionalne  skopiowało pierwszą kronikę oleskiego Hufca ZHP prowadzoną od 1945 r. do 1967 r. Jest ona wymownym świadectwem aktywności ruchu harcerskiego w naszym mieście oraz interesującym źródłem powojennej historii Olesna.  Prezentujemy cz. 1  obejmującą lata 1945- 1961.