Europejskie Dni Dziedzictwa w Oleśnie-17 września

W dniu  17 września Oleskie Muzeum Regionalne wraz z Rzymskokatolicką Parafią  Bożego Ciała zorganizowało zwiedzanie kościoła św. Anny i odwiedzenie miejsc Pamięci Narodowej na cmentarzu komunalnym.  Oleskie sanktuarium tłumnie odwiedzili miłośnicy tej wyjątkowej świątyni wyróżniającej się teatralnością programu architektonicznego. 

W 25 edycji Europejskich Dni Dziedzictwa wzięła udział Gmina Olesno. Europejskie Dni Dziedzictwa  są wspólną inicjatywą Rady Europy i Unii Europejskiej mającą na celu promowanie zabytków. W projekcie tym Polska uczestniczy od 1993 r. Tegoroczne hasło Europejskich Dni Dziedzictwa: „Krajobraz dziedzictwa- dziedzictwo krajobrazu”  akcentuje  krajobraz będący zapisem historii i tradycji kolejnych pokoleń. Wartości historyczne, artystyczne i estetyczne  zabytków, będących elementem krajobrazu kulturowego, budują poczucie identyfikacji oraz dumy z miejsca zamieszkania wśród społeczności lokalnych. Konieczna jest nie tylko promocja ale i ochrona tego krajobrazu, aby pozostał świadectwem szacunku współczesnego pokolenia dla przeszłości i patriotyzmu małych i wielkich ojczyzn. W wydarzeniu wzięły udział miejscowości Gminy Olesno. W dniu 9 września 2017 r. w Borkach Wielkich zorganizowano zwiedzanie Izby Tradycji Śląskiej z lekcjami muzealnymi: „Borki Wielkie  dawniej i dziś” i „W komórce u naszej Omy”.  W  Łowoszowie  zorganizowano spacer edukacyjny  obejmujący budynek przedszkola, pomnik ofiar I wojny światowej z Łowoszowa oraz kościół pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych  wraz kapliczką przydrożną. W Sowczycach w szkole podstawowej zaprezentowano wystawę  pokonkursową pt.:  „U nas najpiękniej”.  W Wysokiej odbył się spacer  edukacyjny –  „Krajobrazy Wysokiej” obejmujący kapliczki, pomniki i kościół pw. Św. Mikołaja i Małgorzaty.  10 września w  Borkach Wielkich zorganizowano zwiedzanie Izby Tradycji Śląskiej  z lekcją muzealną: „Jak Ala i As uczyli się pierwszych liter”. W Łowoszowie zorganizowano zwiedzanie gospodarstwa agroturystycznego „Na krzywej” Państwa Grobelnych, a także budynku Ochotniczej Straży Pożarnej  z ekspozycją starych fotografii i sprzętu strażackiego.  Ponadto odbył się  rajd rowerowy „Mała miejscowość wielka historia”, festyn, ognisko integracyjne, pokaz bojówki strażackiej, spotkanie ze świadkami historii a w sali kinowej przedszkola prezentowano zachowane fotografie oraz występował chór Olensis. 16 września w Bodzanowicach PSP zorganizowała wędrówkę śladami przeszłości i teraźniejszości Bodzanowic –zwiedzanie kościoła,  zapoznanie uczestników z legendami i miejscami Pamięci Narodowej . Wydarzeniu towarzyszyła wystawa  fotograficzna:  „Piękno wokół nas”. W Sowczycach zorganizowano wycieczkę rowerową pod hasłem „ Dokąd nas zaprowadzą leśne dróżki” połączoną ze zwiedzaniem drewnianego kościoła pw. Św. Antoniego w Sowczycach i starej zabytkowej chaty oraz dębu szypułkowego- pomnika przyrody. Imprezę zakończyło ognisko. W Wysokiej zorganizowano festyn rodzinny. W Wojciechowie zorganizowano rajd rowerowy  pod hasłem „Szlakiem zabytków i przyrody” , który zakończył się w leśnym uroczysku Siedem Źródeł przy dębie i krzyżu papieskim.

         W dniu 10 września w Oleśnie miejscowe muzeum zorganizowało zwiedzanie cmentarza żydowskiego z przewodnikiem, który zapoznał uczestników wydarzenia z historią oleskich Żydów i ich cmentarza.  Mieszkańcy licznie odwiedzili  wyjątkową oleską nekropolię. W dniu  17 września Oleskie Muzeum Regionalne wraz z Rzymskokatolicką Parafią  Bożego Ciała zorganizowało zwiedzanie kościoła św. Anny i odwiedzenie miejsc Pamięci Narodowej na cmentarzu komunalnym.  Oleskie sanktuarium tłumnie odwiedzili miłośnicy tej wyjątkowej świątyni wyróżniającej się teatralnością programu architektonicznego.  Organizatorzy dziękują  mieszkańcom Gminy Olesno za liczne uczestnictwo w 25 Europejskich Dniach Dziedzictwa, które były okazją  do promowania dziedzictwa kulturowego Ziemi Oleskiej.

Ewa Cichoń