Uściskiem dłoni przekazali „iskierkę przyjaźni”

 

http://www.olesno.pl/miasto-i-gmina/aktualnosci/usciskiem-dloni-przekazali—iskierke-przyjazni–.html

8324_0_large

 Dzień Myśli Braterskiej (Święto Przyjaźni) obchodzony jest na całym świecie przez harcerzy i skautów 22 lutego. Jest to najważniejsze święto dla instruktorów, harcerzy i zuchów Związku Harcerstwa Polskiego.W tym dniu harcerze i ich przyjaciele łączą się myślami, przesyłają sobie życzenia oraz organizują spotkania. Członkowie 3 Szczepu „Feniks” w Oleśnie wzięli udział we wspólnej grze terenowej na terenie miasta, a następnie spotkali się na Oleskim Rynku, by stojąc w kręgu uściskiem dłoni przekazać sobie iskierkę przyjaźni. Razem z nimi zrobili to m.in. Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki z małżonką, komendantka druhna p. Ewa Bebłot, dyrektor Oleskiego Muzeum Regionalnego p. Ewa Cichoń, a także rodzice harcerzy i mieszkańcy Olesna.

1456383656_0 1456383656_1