Wystawa poplenerowa oleskich plastyków nieprofesjonalnych w Muzeum

Obraz 589Obraz 600 Obraz 613 Obraz 608

„Ars longa, vita brevis” – „Sztuka trwa długo, życie krótko”

                                                                                               Hipokrates.
W dniu 5 listopada 2015 r. w Oleskim Muzeum Regionalnym otwarto wystawę poplenerową grupy plastycznej „Nowy Styl” działającej przy MDK w Oleśnie. Koło Plastyków Nieprofesjonalnych powstało w 1994 r. z inicjatywy plastyczki Marii Orman, która jest opiekunem tej grupy. Zrzesza ono artystyczne dusze, chcące wyrazić się w różnych technikach i formach malarskich, jednocześnie pragnąc wyjść ze swoją twórczością poza domowe zacisze. Na szczęście w tym zabieganym świecie są ludzie, którzy lubią robić coś, co niekoniecznie przynosi zysk finansowy, ale daje radość tworzenia i spełnienie. Mimo, iż Klub zrzesza amatorów, nie można odmówić ich twórczości pasji i kunsztu. Od 21 lat ich spotkania są okazją do wymiany doświadczeń, zwłaszcza podczas plenerów malarskich, gdzie uczestniczący tworzą własne kreacje. Podczas pleneru udaje się im tworzyć atmosferę nie tylko pracy w plenerze, ale także klimat pleneru, co jest niemniej ważne. Plener to, oprócz pracy twórczej, miejsce wymiany myśli i poglądów artystycznych. To szczególny czas rozwoju osobistego, pozwalający rozsmakować się w malowaniu, kreowaniu, aby nawzajem „nakręcać się” do dalszej pracy, nie tylko odwzorowywać piękno, np. miejsca, ale dopingować się do stworzenia indywidualnego dzieła. Plener to wydarzenie, które stwarza przestrzeń wzajemnych inspiracji i dzielenia się sobą. Twórcy pod wpływem atmosfery i doświadczeń zdobytych na plenerze przekraczają swoje ograniczenia. Poprzez możliwość otrzymania takiego artystycznego impulsu i ożywienia twórczej duszy – uczestnictwo w plenerze staje się niezapomnianym wydarzeniem. A my cieszymy się efektami tych wydarzeń w postaci wystaw poplenerowych, ponieważ tradycyjnie plenery kończą się wernisażem, który jest podsumowaniem własnych doświadczeń warsztatowych i okazją do spotkania. Autorzy tych prac nie ulegają modom, ale próbują opisać świat tak, jak go widzą. Poziom prac jest różny, bo staż artystyczny ich autorów też jest zróżnicowany. Wszystkie prace łączy jednak pasja ich twórców i radość z osiąganych efektów. Dom Kultury w Oleśnie zorganizował 23 plenery malarskie, tegoroczny na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej w Bobolicach. W ubiegłych latach plenery malarskie odbyły się m. in.: w Karpaczu, Uniejowie, Paczkowie, Gołuchowie, Zwardoniu, Karwicach, Turawie, Starej Wsi, Pęczniewie, nad Jeziorem Nyskim, a także w Oleśnie.
Wernisaż cieszył się dużym zainteresowaniem licznie przybyłych gości, wśród których byli członkowie Koła, ich rodziny i znajomi. Otwarcie wystawy swoją obecnością zaszczycili: Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki z małżonką, ks. prałat Zbigniew Donarski, dyrektor MDK Ernest Hober, naczelnik Wydziału Edukacji przy Starostwie Powiatowym Bogusława Szychowska, przewodnicząca Rady Seniorów Danuta Gmur, przewodnicząca Związku Sybiraków Barbara Gwiazdowska, starszy instruktor MDK i opiekunka Koła Plastyków Nieprofesjonalnych Maria Orman. Osoby zainteresowane wszelkimi rodzajami zajęć plastycznych i rękodzieła zapraszamy na spotkania Koła przy MDK w Oleśnie.
Wystawa czynna od 5 do 27 listopada 2015 r . ZAPRASZAMY

Ewa Cichoń

Obraz 590 Obraz 591 Obraz 592 Obraz 593 Obraz 594 Obraz 595 Obraz 596 Obraz 597 Obraz 598 Obraz 599 Obraz 601 Obraz 602 Obraz 603 Obraz 604 Obraz 605 Obraz 606 Obraz 607 Obraz 609 Obraz 610 Obraz 612 Obraz 614 Obraz 615 Obraz 616 Obraz 617 Obraz 618 Obraz 619