Otwarcie wystawy: „Jubileusz 10-lecia Środowiskowego Domu Samopomocy w Sowczycach”

Obraz 759 Obraz 752

10-lecie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Sowczycach prezentuje nowa wystawa w Oleskim Muzeum Regionalnym, której otwarcie miało miejsce w dniu 17 września 2015 r. ŚDS w Sowczycach jest domem dla 36 młodych ludzi z różnymi zaburzeniami i niepełnosprawnościami. Tam mogą aktywnie rozwijać swoje pasje i zdolności, uczyć się samodzielności i integracji ze środowiskiem. Ś D S w Sowczycach powstał 1 września 2005 r. Od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 działał wraz z Domem Dziecka w strukturach Domu Pomocy Dziecku i Rodzinie w Sowczycach. Założycielem domu była pierwsza dyrektor Elżbieta Polak. Po rozdzieleniu placówek w 2006 r. na drodze konkursu wyłoniono nową p. dyrektor Katarzynę Balcerzak, która kieruje placówką nadal. ŚDS w Sowczycach jest powiatowym ośrodkiem wsparcia dziennego typu A ( dla osób psychicznie chorych), B ( osób upośledzono umysłowo), C (osób wykazujących przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych), przeznaczonym dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych niepełnosprawnych. ŚDS w Sowczycach mieści się na parterze XIX-wiecznego pałacu należącego niegdyś do hrabiów von Gessler, dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pałac otacza piękny park, który jest doskonałym miejscem wypoczynku na świeżym powietrzu. Dom pomaga w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb bytowych, edukacyjnych, rehabilitacyjnych i zdrowotnych. Dzięki temu podopieczni zdobywają poczucie bycia pełnowartościowymi, uzdolnionymi w wielu kierunkach ludźmi. Dom zapewnia podopiecznym rehabilitację i nowatorskie zajęcia terapeutyczne, treningi umiejętności społecznych, wsparcie psychologiczne oraz ciepły posiłek przygotowany w ramach treningu kulinarnego. Tą bogatą gamę działań prowadzi wykwalifikowana kadra: terapeuci, fizjoterapeuci, pedagog-logopeda, psycholog i opiekunowie. Uczestnicy Domu mają do dyspozycji sale: do kinezyterapii, muzykoterapii, terapii zajęciowej, doświadczalną świata, stolarsko-techniczną, zabaw i rekreacji, balową, telewizyjną, siłowni, zabiegową, kuchenną z aneksem jadalnym oraz gabinety: psychologa, logopedyczno-pedagogiczny. Kształtowanie poczucia własnej wartości prowadzone jest nie tylko poprzez wielorakie terapie a także udział w konkursach, plebiscytach, wystawach, festynach, przeglądach, wycieczkach. Odbywają się zajęcia z hipoterapii, pikniki rodzinne, ekologiczne. Uczestnicy tworzą gazetkę „Słonecznikowe Wieści” pisząc artykuły, robiąc zdjęcia. Ważna jest ścisła współpraca z rodzicami i opiekunami, dla których organizowane są szkolenia, spotkania ze specjalistami, imprezy kulturalno – turystyczne. Ś D S za swoją działalność w 2008 r. został wyróżniony przez kapitułę miesięcznika Bariery statuetką „Emil 2008” za przełamywanie barier w środowisku osób niepełnosprawnych. Ś D S w Sowczycach mottem swojej działalności uczynił zdanie Matki Teresy z Kalkuty: „Czujemy, że nasza działalność to tylko kropla w morzu, ale bez niej ocean byłby uboższy”.
Na wystawie pokazano prace podopiecznych wykonane po kierunkiem opiekunów. Wystawa jest bogata, kolorowa, jej motywem przewodnim jest słonecznik – symbol Domu. Interesująco zaaranżowana prezentuje snopki słomy, płotki, słoneczniki, drzewo z zawieszonymi na gałęziach szklanymi aniołkami, stary rower wykorzystany jako stojak, wyklejone szyszkami i gałązkami jarzębiny ramki, drewniane gąski, szklane terraria, wyroby ceramiczne, mnóstwo zdjęć i prac plastycznych podopiecznych. Otwarcie wystawy swoją obecnością zaszczycili: starosta powiatu oleskiego Stanisław Belka, radny miasta i dyrektor ZS Marek Leśniak, radny powiatu i dyrektor PG nr 1 Janusz Wojczyszyn, powiatowy inspektor sanitarny Jolanta Bala, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Aneta Włóczyk, powiatowy komendant PSP Wojciech Wiecha, dyrektor Oleskiej Biblioteki Publicznej Halina Szklanna, dyrektor MDK Ernest Hober, dyrektor PSP w Sowczycach Magdalena Kwapich, przewodnicząca Rady Seniorów Danuta Gmur, przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy Olesno Żaneta Halska, uczestnicy i opiekunowie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oleśnie i lokalne media. Szczególnymi gośćmi byli organizatorzy wystawy: dyrektor Katarzyna Balcerzak, opiekunowie i podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Sowczycach. Wystawa czynna w muzeum do 30 października 2015 r. Zapraszamy.

Ewa Cichoń

Obraz 744 Obraz 746 Obraz 748 Obraz 749 Obraz 750 Obraz 751 Obraz 756 Obraz 757 Obraz 757 Obraz 758 Obraz 760 Obraz 761 Obraz 762 Obraz 763 Obraz 764 Obraz 766 Obraz 767 Obraz 768 Obraz 770 Obraz 771 Obraz 773 Obraz 775 Obraz 776 Obraz 778 Obraz 781