Przedwojenne zdjęcia ulicy Dworcowej

 Dworzec sprzed 1921 r.Dworzec kolejowy z 1884 r.

Wysadzony w powietrze dworzec kolejowy i wiadukt kolejowy przez powstanców śląskich w maju 1921 r.Wysadzony dworzec i wiadukt kolejowy przez powstanców śląskich w maju 1921 r.

Dworzec kolejowy w Oleśnie po 1923 r.Nowy dworzec z 1923 r.

 budynek dworca kolejowego po 1923 r.W Hotelu DworocwymRestauracja dworcowa

PaulinkaPaulinkaKopia Dworce Paulinki w Gorzowei i Zawisnej.Dworce Paulinki w Gorzowei i Zawisnej.Dworce Paulinki w Gorzowie Śl. i Zawisnej

Dworzec PaulinkiDworzec Paulinki w Oleśnie

Hotel DworcowyHotel Dworcowy

Piech 32Ulica Dworcowa/Bahnhofstrasse

UIica dworocwaWydział finansowyWydział Finansowy-obecnie Powiatowy Urząd Pracy

Spotkanie Piech c d2moje skanyWilla Pluschke Willa Pluschke – obecnie na tym miejscu znajduje sie biblioteka

236 Pomnik ofiar I wojny światowej z 1923 r. Pomnik poległych oleśnian w I wojnie św. z 1923 r. – przed cmentarzem. Obecnie na tym miejcu znajduje się pomnik Powrotu ziem piastowskich do Macierzy

Kopia Pomnik poległych oleśnian w I wojnie światowej z 1923 r. Zniszczony przez Sowietów. Na jego  miejcu postawiono w 1945 r.  pomnik Żołnierzy Armii Czerwonej Widok na ul. Dworcową, na pierwszym planie pomnik ofiar I wojny św. Pomnik poległych oleśnian w I wojnie światowej z 1923 r. Zniszczony przez Sowietów. Na jego  miejcu postawiono w 1945 r.  pomnik Żołnierzy Armii CzerwonejPomnik żołnierzy Armii Czerwonej wybudowany w 1945 r. na miejscu pomnika poległych oleśnian w I wojnie św.

Przed pomnikiem Armii Czerwonej pracownicy Powiatowego Urzędu Bezpieczenstwa PublicznegoPracownicy Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego przed pomnikiem żołnierzy Armii Czerwonej

 Barak w którym mieścił się lazaret w Oleśnie sprzedany do Kolonowskiego, który przeznaczono na kaplicę.Barak-lazaret sprzedany do Kolonowskiego

Piech 310Żołnierze oleskiego lazaretuŻolnierze oleskiego lazaretu w czasie I wojny św.

Lazaret w ewngelickim Domu ParafialnymLazaret w ewangelickim Domu Parafialnym

Przy kwaterze żołnierzy I wojny światowej zmarłych w oleskich lazaretach -1915 r.Uroczystość na cmentarzu komunalnym przy kwaterze żołnierzy I wojny św. w 1915 r.

Groby powstanców sląskich na cmentarzu w OleśnieGroby powstańców śląskich po 1945 r. Obecnie stoi tam pomnik powstańców śląskich

216 Budynek Starostwa - kartka z 1913r. kopiaPowiatowy Urząd Stanów z 1909 r. Obecnie Urząd Miejski i Starostwo Powiatowe

Kopia Budynek Starostwa PowiatowegoBudynek Starostwa PowiatowegoStarostwo w XIX w. mieściło się w budynku przy obencnej  ulicy Kościuszki/Schoenwaldstrasse

Szkoła RolniczaSzkoła Rolnicza z 1927 r.

Uczennice Szkoły Rolniczej na zajęciach gospodarstwa domowegoZajęcia gospodarstwa domowego w Szkole Rolniczej

WillaWille przy ul. Dworcowej-obecnie ul. Pieloka

Ulica Dworcow-PielokaBiurowiec wybudowany na miejcu planowaej krytej pływalni. Obecnie budynek ZOZBiurowiec postawiono na miejcu planowej krytej pływalni. Obecnie ZOZ

223 Katolicka Szkoła Powszechna na zdjęciu z 1907 r.

Katolicka Szkoła Powszechna-obecnie PG nr 1

Proboszcz Bruno Alexander Proboszcz Bruno Alexander budowniczy kościoła parafialnego pw. Bożego Ciała. Poniżej na zdjęciu kościół

Kościół parafialny pw. Bożego Ciała na pocztówce wydanej w latach 1913-1918            Knajpa Langnera Knajpa Langnera w kamienicy naprzeciwko kościoła Bożego Ciała

Rzeźnia Andretzki Rzeźnia Andretzki-za mostkiem przy obecnej  ul. Pieloka

Ulica Dworcowa-Pieloka   Wąski odcinek ul. Dworcowej-obecnie ul. Pieloka

Piech 414      Początek przedwojennej ul. Dworcowej. Ulica ta zaczynała się od Rynku 

Hotel de Rome-Baginsky przy RynkuHotel de Rome zwany też Hotelem Baginsky . Tu zaczynała się ulica Dworcowa/ Bahnhofstrasse