Zdjęcia ratusza w Oleśnie po 1945 r.

1945a 1945 r. 1952a 1952 r.

 

1960a 1960 r. 1965a 1965 r. ratusz62bratusz62aKoniec lat 80.XX w.

 

1990a 2008 r. 2008a 2012_06_23_15_59_17 W trakcie rewitalizacji Rynku

2012_07_02_20_18_13 2012 r. 2012_07_08_14_48_58 2012_08_03_19_09_01 2012 r.2012_08_28_18_47_37 2012_08_28_18_47_40 2012_08_28_18_47_56 2013a 2013b Wygląd obecny2014_03_13_20_47_34 2014_03_13_21_00_41a 2014_03_13_21_01_21 rat_wg_obe Pocz. lat 90.XX w. 2007_09_25_16_26_33 Piwnica2007_09_19_15_44_00 2007_09_25_16_26_33 2014_02_21_15_17_19a