Nowa wystawa w Muzeum-„Nowości muzealnego magazynu”

339 plakat nowości muzealnego magazynu.pdf

21.02.2011 r. o godz. 17:00 w budynku Oleskiego Muzeum Regionalnego odbyło się otwarcie  kolejnej wystawy okresowej „Nowości muzealnego magazynu”, na  której zaprezentowane zostały eksponaty,  pozyskane przez Muzeum  w  ostatnich  latach.

Zarówno te, które przynoszą ludzie pragnący ocalić od  zapomnienia nawet najmniejsze okruchy  naszego wspólnego dziedzictwa,  jak  i  te, które pozyskaliśmy drogą zakupu. Lwia część zbiorów została zgromadzona w latach 2005-2010 i  dotyczy Olesna i najbliższej okolicy.   Wśród wystawionych eksponatów   na szczególna uwagę zasługują:  wyciąg notarialny z 1901 r. dotyczący podziałów majątkowych z  pieczęcią i podpisem  radcy prawnego Steinitza z Olesna, dokument z  1874 r. dotyczący sprawy sądowej, świadectwo ukończenia  w 1908 r. Kupieckiej Szkoły Dokształcającej w Oleśnie, świadectwo z 1905 r. ukończenia Seminaryjnej Szkoły Ćwiczeń w Oleśnie, świadectwo odbycia praktyki w 1909 r. w sklepie odzieżowym Józefa Czellnika, którego sklep mieścił się w kamienicy przy północnej pierzei Rynku
(obecnie znajduje się w tym miejscu sklep ”Andrea”),  poświadczenie obywatelstwa polskiego powstańca Feliksa Stróżyka wydane w  Lublińcu w  1923 r.,   polska ulotka propagandowa z okresu plebiscytu na Górnym Śląsku,  krzyż na śląskiej wstędze waleczności i zasługi  -order wojskowy ustanowiony w  1921 r. dla powstańców śląskich,  upoważnienie do  noszenia krzyża powstańczego przez  Feliksa Stróżyka,  zaświadczenie o braniu udziału w  III powstaniu   śląskim w I. Baonie Oleskim z 1921 r., zaświadczenie o  braniu udziału w III powstaniu śląskim wydane w Oleśnie 1969 r., książeczka napisana przez Jerzego  Ziętka,  „Powstańczy szlak” wydana w  1946, kalendarz z 1937 r., fragment broni palnej z  XVII w.  znalezionej w pobliżu grobów żołnierzy szwedzkich w Brońcu, wybór czytanek dla kl. III i IV z 1945 r., podręcznik niemieckości na polskim Górnym Śląsku-przepisy dla mniejszości narodowych wydany w Katowicach 1922,  kwestionariusz potwierdzający aryjskie pochodzenie wydany w  Oleśnie w  1943 r., nekrolog pomocnika kancelarii sądowej w Oleśnie z 1910 r., kopia z księgi aktów notarialnych  notariusza częstochowskiego Biernackiego z 1903 r. sporządzona w  j. rosyjskim, rozporządzenie opolskiej rejencji królewskiej z 1858 r. w sprawie podatków gminnych wydane w Oleśnie (  dokument dwujęzyczny),  legitymacja Związku Polaków w  Niemczech  z 1939 r., zezwolenie na ożenek żołnierza Pruskiego Regimentu Muszkieterów pochodzącego z Olesna z 1796 r., deklaracja zawarcia związku małżeńskiego –zapis kościelny z 1762 r. w Gorzowie Śląskim, pismo z  1942 r. komendantury obozu koncentracyjnego Buchenwald do Anny Pielok zawiadamiający o śmierci Jana Pieloka, list Jana Pieloka do żony Anny z Buchenwaldu wysłany w 1942 r., akt urodzenia wydany w  Oleśnie w  1938 r., prawo jazdy wydane w Oleśnie  w 1938 r.,  legitymacja członka Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Oleskiej, tymczasowe zaświadczenie narodowości polskiej wydane w Oleśnie 1945 r.  z  pieczęcią i podpisem pierwszego powojennego starosty Ludwika Affy, notatka o wyjeździe z Olesna  17 .01.1945r. przed frontem radzieckim sporządzona na    zaświadczeniu o szczepieniu, wiza do przekraczania granicy polsko-niemieckiej z 1922 r.,  karta cyrkulacyjna do  przekraczania granicy polsko-niemieckiej z 1927 r., podręcznik do  historii z 1931 r., książka „Święta królowa na polskim tronie” wydana w  Krakowie w  1910 r., modlitewniki z pocz. XX w., rękopiśmienne  teksty homilii przygotowane przed II wojną światową przez ks. Antoniego Kaleję, który  po święceniach kapłańskich w 1933 r.  został mianowany wikariuszem w Oleśnie (od 1938 r. był proboszczem parafii Wysoka, od  1969-1983 r. proboszczem parafii w Oleśnie),zdjęcia  Ewy Fladeckiej z  generałem Józefem Hallerem , Anną i Janem Rydlem z pobytu w Londynie w  1959 r.,  zdjęcia przedstawiające nabożeństwo maryjne w kościele Bożego Ciała w 1934 r.,  procesji Bożego Ciała  z pocz. lat 70.XX w. na którym uwiecznieni zostali wikarzy Piotr Gołąbek, Paweł Stotko, Filip Wolnik, ministranci – przyszli księża: Helmut Eckert i Gerard Zug,  zdjęcie ołtarza polowego podczas uroczystości   Bożego  Ciała w Oleśnie 1963 r.,  peregrynacji obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w Oleśnie w  1966 r. z proboszczem Gustawem  Łysikiem, zdjęcia  rynku oleskiego na  pocztówce z  1920 r., rodziców urodzonej w Oleśnie Żydówki Miriam Alon-Roth – Ernsta Rotha-tłumacza literatury angielskiej i Erny z domu Kochmann,   bogatego kupca żydowskiego Ludwika Kochmanna, właściciela fabryki wody mineralnej i likierów, z żoną Marie z domu Baginsky przed sklepem  przy ówczesnej  Oppelnerstr/Armii Krajowej,   mistrza piekarskiego  Paula Kussmana przed piekarnią  przy ówczesnej Oppelnerstr./ Armii Krajowej,  Wielkiego  Przedmieścia  z kamienicą piekarza Karola  Klosika i synagogą, wnętrza oleskiej synagogi wybudowanej w latach 1888/89,  statku pasażerskiego w Trieście z rodziną Roth, która wyjechała z Olesna do Izraela w 1935 r., grobu Ludwika Kochmanna na oleskim kirkucie, zdjęcia rodziny Pallhonów, Augusta Pallhona w mundurze żołnierza niemieckiego w czasie I wojny światowej,  zdjęcia dziadków p. Teresy Maciejok- państwa Borek  przy torach kolejowych w Oleśnie, oleskiego proboszcza  ( w l. 1916-1945) Pawła Foika, wikarego Antoniego Kaleję, wikarego    Hugo Jendrzejczyka odprawiającego  pasterkę w 1944 r. w kościele parafialnym w Oleśnie, zdjęcia strojów ludowych z oleskiego, zdjęcie z zakładu fotograficznego Rudolfa Kessela, medal z popiersiem J. Piłsudskiego z okresu międzywojennego, medal z wybity z okazji jubileuszu 300-lecia kościoła św. Rocha w Grodzisku wydany przez Jana Piecha, banknoty niemieckie i  polskie z okresu międzywojennego, banknot 50 zł emitowany przez muzeum w  Oleśnie, banknoty zastępcze -Notgeldy wydane w Kluczborku po I wojnie światowej, mapa okręgu  oleskiego wydana w Paryżu 1758 r., talerzyk z  motywem kościoła Bożego Ciała z okresu międzywojennego, przedwojenne wieszaki z oleskich sklepów Czellnika, Kulessy, Pallhona i Böhma,  łyżka do butów z napisem „Schuhhaus Peter Jurczyk”- szewca, którego sklep znajdował się przy Rynku w Oleśnie,  pamiątka I Komunii św. z Olesna z  1926 r., książki chirurgiczne należące do doktora Schostocka, słownik angielsko-niemiecki z 1910 r., „Najlepsze kompozycje na świecie” wydane w  Nowym Yorku w 1900 r., aparat fotograficzny „Altuka” z lat 50. XX w, „Koreks ”-puszka do wywoływania klisz-element wyposażenia ciemni fotograficznej, lampa do naświetlania, płyty panchromatyczne-rodzaj kliszy- poprzednik błony fotograficznej, blaszki przy pomocy, których wkłada się płyty panchromatyczne do aparatu fotograficznego, „Krokus”- powiększalnik- przyrząd optyczny służący do rzutowania obrazu na  materiał światłoczuły w celu otrzymania odbitki, „Prawda”- gazeta polska wydawana w Oleśnie w l. 1911-1913, , „Dziennik Górnośląski” z 1921 r., dyplom uznania Cechu Rzemiosł Różnych dla oleskiego piekarza     Karola         Klosika z 1968 r.,  sztandar, kroniki  i legitymacje ZBOWiD, stroje ludowe, obrazy Augustyna Szpora ukazujące  Olesno pod koniec lat 40. XX w., pantalony damskie z pocz. XX w., radio „Pionier”, sebuwacz -przyrząd do zdejmowania butów, zydel szewski, oleodruki ludowe, pralnica, tara porcelanowa, porcelana z manufaktury „Porcelanfabrik Mitterteich Bawaria w l. 1931-1945, 43 tomy „Dzieł wszystkich’  Oskara Kolberga. Otrzymaliśmy także pamiątki z Peru i  Madagaskaru.
Dziękujemy darczyńcom, którzy przekazali naszej placówce eksponaty: Konradowi  Hanischowi- pierwszemu  dyrektorowi  muzeum w Oleśnie, Pawłowi Wieczorkowi, Józefowi i Róży Hęcińskim,  Siostrze  Ingeborg Müllenbach,  dr Adelheid Glauer, Piotrowi  Górokowi, Elżbiecie  Lesik,   Ewie  Fladeckiej, Marii  Cichoń, Ewie  Olejniczak, Teresie Maciejok, Adelajdzie  Joszko, Zuzannie  Wartenberg, Kamilowi  Wengel, Bogdanowi  Parkitnemu,  Janowi  Kwakiewiczowi,   Janowi  i  Marcie Respondkom,  rodzinie  Skowronek, Bogusławie  Szychowskiej,  Janowi Malińskiemu, ks. Lucjanowi Gembczykowi, Ernestowi Hoberowi, Marii Sigmund, Powiatowemu  Urzędowi  Pracy,   Edwardowi  Włóczykowi,  Wiktorowi Ratajowi.     Wystawę będzie można  oglądać do końca marca  br.   Zapraszamy.

Ewa Cichoń

336 340 344 348 364 335 343 347 351 350 346 342 338 334 349 345 341 337