Odznaczenie dla byłego pracownika oleskiego muzeum

227

27.08.2010 r. marszałek  wojewódzki Józef Sebesta  odznaczył dziłaczy opolskiej Solidarności. Wśród wyróżnionych był oleśnianin Gerard  Żakowski –  naczelnik  wydziału komunikacji Urzędu Miasta OpolaWojewoda opolski Ryszard Wilczyński  przekazał  gratulacje zakladajacym, 30 lat temu na  Opolszczyźnie, „Solidarność „. Historyk dr Marek Białokur wygłosił prelekcję na temat „Odważmy się być dumni”. Geradowi  Żakowskiemu,  niegdyś  pracującemu w muzeum  w Oleśnie  i piszącemu interesujące felietony na łamach „Oleskiego Telegrafu”, serdecznie gratulujemy.