Nowa wystawa w muzeum: Oczami oleskiej artystki – twórczość Haliny Mielczarek.

PLAKAT.pdf 158155

Po raz dziesiąty w swoim rodzinnym mieście i po raz czwarty w miejscowym muzeum swoje prace wystawiła oleska artystka Halina Mielczarek. Jest absolwentką Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Opolu.

Studia ukończyła w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie. Obecnie jest pracownikiem terapeutycznym Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz instruktorką plastyki w Miejskim Domu Kultury w Oleśnie. Malarstwo Haliny Mielczarek zwraca uwagę swoistą formą i kolorystyką, jest próbą wyrażania stanów duchowych autorki. Uprawia ona malarstwo sztalugowe, rysunek, grafikę warsztatową i ceramikę unikatową. Cechą charakterystyczną jej twórczości jest kontemplacja światła i zależności kolorystycznych między plastycznymi elementami. Mimo wieloletniej niezmienności tematów forma obrazów stale ewoluuje. W tej chwili artystka skupia się bardziej na warstwie emocjonalnej przekazu różnie postrzeganego przez odbiorców. Jest to szczególny sposób poszukiwania relacji ze światem i samym sobą, ucieczka od rzeczywistości do bezpiecznego stanu wewnętrznego letargu. A z drugiej strony, jej prace odzwierciedlają przeżywanie codzienności, zetknięcia się z problemami wychowanków, wyrażone w artystycznym symbolu. Stają się wtedy swoistą formą terapii.
Halina Mielczarek wystawiała swoje prace na wystawach w oleskim MDK, Muzeum Regionalnym w Oleśnie (1982, 1983,2003), w częstochowskiej Galerii Sztuki „Bimetal”(1985) i w KMP i K w Częstochowie. (1987) .
W jej dorobku ważny jest udział w wystawie zbiorowej „Absolwenci dzisiaj” w Częstochowskim BWA (1995). To wtedy prof. Ryszard Osadczy, dziekan Wydziału Wychowania Artystycznego WSP w Częstochowie, napisał o jednej z jej prac: „Zaklęty krąg” jest w pewnym sensie odniesieniem do rzeczywistości, a być może i sumą doświadczeń życiowych.. Dbałość o rzetelność formy, lapidarność jeszcze bardziej podnosi warstwę znaczeniową pracy, podobnie jak czerń druku podnosi jej czytelność”.
Artystka wielokrotnie prezentowała swoje obrazy podczas Dni Olesna. Związana jest z Klubem Plastyków Nieprofesjonalnych przy MDK, uczestniczy w plenerach malarskich, eksponując swoje prace podczas wystaw.
Jej linoryty były ilustracją rozdziału poświęconego dżumie w książce: „Kościół św. Rocha, Rozalii i Sebastiana w Grodzisku”, wydanej w 2009 r. Zaprojektowała logo oleskiego muzeum, które zostanie zaprezentowane podczas obchodów jubileuszu 50-lecia tej placówki kulturalnej w dniu 26 czerwca 2010 r. Na wystawie dominują małe formy, są to pejzaże, martwe natury, kwiaty i anioły.
Na wernisaż Haliny Mielczarek przybyło liczne grono wielbicieli jej talentu, przyjaciół, przedstawicieli władz miejskich, instytucji oświatowych i kulturalnych. Swoją obecnością otwarcie ekspozycji zaszczycili: Burmistrz Olesna p. Sylwester Lewicki z małżonką, przedstawiciel Rady Miejskiej p. Marek Leśniak, Dyrektor Oleskiej Biblioteki Publicznej p. Halina Szklanna, Podinspektor ds. ochrony Zabytków w Powiecie p. Beata Adamowicz, Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej p. Ewa Janiszewska –Dandyk, Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących  p. Dorota Mielczarek-Koziołek, Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 1 p. Jan Wojczyszyn, Inspektor Sanepidu p. Jolanta Bala, Przewodnicząca Związku Sybiraków w Oleśnie p. Barbara Gwiazdowska, Prezes Oleskiego Stowarzyszenia Integracyjnego „Bądźmy Razem” p. Małgorzata Szczurek, p. Ewa Rymarczyk z Wydziału Promocji Gminy, fotograficy p. Mirosław Dedyk i Mateusz Antkowiak, redaktor „NTO” p. Mirosław Dragon.

Muzeum zaprasza do obejrzenia prac oleskiej artystki w godzinach otwarcia placówki. Wystawa czynna od 12 maja do 11 czerwca 2010 r.

Ewa Cichoń

157 156 155 154