IV Czwartkowe Spotkanie Muzealne: Wspomnienie Honorowego Obywatela Olesna śp. Gerharda Kussa.

Kopia plakat IV spot. A3 muzealne.pdf 146

Tematem IV Czwartkowego Spotkania  Muzealnego  było wspomnienie Honorowego Obywatela miasta Olesna p. Gerharda Kussa, który zmarł 18 stycznia 2010 r.  Spotkanie to odbyło  się w miejscu jego serca, ukochanej przez niego kaplicy starego szpitala. Urodzony w Psurowie w 1922 r., w latach powojennych pracował jako księgowy w PSS.  Po wyjeździe do  Niemiec    utrzymywał kontakty ze swoją małą ojczyzną,  odwiedzając ją zwłaszcza podczas odpustu św.  Anny i w Dni Olesna. Był  twórcą i przewodniczącym działającego  w Neuss Związku Przyjaciół Olesna.  Organizował także wraz  z p. Wolfgangem Weidlem  Spotkania Oleśnian w Arnsbergu.  W muzeum tego miasta był współzałożycielem Izby Oleskiej, jak również ojcem inicjatorem partnerstwa pomiędzy Olesnem a Arnsbergiem.  Prowadził działalność charytatywną – przywoził dary dla szpitali, domów dziecka i domu starców. Szanował   i pielęgnował  wielobarwną historię  swojej ojczyzny prywatnej, z którą  mimo 50-letniego  oddalenia czuł się głęboko związany. Kochał jej krajobraz, architekturę, obyczaje, symbole. Wracał z nostalgią do domu rodzinnego, malowniczych lasów, pątniczych kościołów, grobów przodków. Szczególnie umiłował  kościół św. Anny, którego   fotografiami, grafikami i obrazami  dekorował ściany swojego pokoju.  Związany  emocjonalnie z Ziemią Oleską  pogłębiał i wyrażał  przywiązanie do swojej ojcowizny. Utożsamiał się z nią,  rozumiejąc  piękno jej oryginalnej przeszłości,   identyfikował się  z jej mieszkańcami. Poprzez związki rodzinne był  zakorzeniony tu  od wielu pokoleń, wracał więc do swojego miejsca niezmiennego, przypisanego  każdemu człowiekowi raz na zawsze, bo można się urodzić tylko w jednym miejscu.  Mimo zawirowań dziejowych, wojny, emigracji miejsce to pozostało dla niego  takie samo, do końca utrwalone w pamięci. Ten powrót do utraconych miejsc własnych był poniekąd powrotem do utraconego raju.

Otrzymał od władz Olesna w 1992 r.  ten szczególny tytuł nadawany osobie o wielkich zasługach dla miasta, cieszącej się autorytetem i  pozostawiającej  trwały  ślad w historii  tej Ziemi. „Zmarł ambasador Olesna. Jego śmierć to wielka strata dla Ziemi Oleskiej”- napisał na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego Burmistrz Olesna p. Sylwester Lewicki.
Wspomnienia o Gerhardzie Kussie przedstawił  jego krewny –  kuzyn p. Bernard Kus, radny Rady Powiatu i wieloletni prelegent. Bardzo interesująco zaprezentował wiele ciekawostek  z jego życia, jak chociażby wspomnienie o ojcu Gerharda Kussa, który jako chłopiec, ucząc się rzemiosła, pracował przy wznoszeniu budynku ówczesnego Starostwa, a dzisiaj także  Urzędu Miasta i Gminy. Wstawiał tam te piękne witraże, które zdobią wielką salę narad. Z opowiadania wynikało, że śp. G. Kuss   był człowiekiem  zakochanym w swojej ziemi rodzinnej, o czym  świadczą liczne zapisane przez niego wspomnienia i piękne wiersze, które należałoby przybliżyć wszystkim mieszkańcom Olesna, tłumacząc je na j. polski. Na spotkaniu byli obecni: przedstawiciel Rady Miejskiej p. Jan Bonk, były przewodniczący TSKN p. Bernhard Smolarek, dyrektor MDK p. Ernest Hober, Naczelnik Wydziału Edukacji przy Starostwie Powiatowym p. Bogusława Szychowska, przedstawiciele lokalnej prasy i zainteresowani tematem mieszkańcy Olesna.  Dziękujemy rodzinie Antkowiaków za przygotowanie kaplicy św. Franciszka do spotkania muzealnego.

Ewa Cichoń

144 145 147 148 149 150 151