Wernisaż w muzeum

PLAKAT GRUSS1.pdf 35

W Oleskim Muzeum Regionalnym 9 listopada br. miało miejsce otwarcie wystawy   „Malarstwo –grafika -rzeźba Ziemi Oleskiej i nie tylko Piotra Grussa”.

Malarstwo jako jedna z gałęzi sztuk plastycznych, pozwala na udokumentowanie tego co znajduje się wokół, jak również zaprezentowanie wyobrażeń, snów, wizji i marzeń artysty. Malarstwo daje artyście niezliczone możliwości wykorzystania swoich umiejętności oraz przedstawienia ich w dowolnej formie, na dowolnym podłożu i w dowolnym stylu. Poszukiwanie odmiennych form wyrazu przyczynia się niewątpliwie do kształtowania nowych oryginalnych kierunków i niezwykłej różnorodności dzieł malarskich. Niniejsza wystawa prezentuje twórczość pana Piotra Grussa urodzonego w pobliskim Kluczborku, który już jako dziecko tworzył swoje pierwsze obrazy. Będąc uczniem Technikum Mechanicznego w Kluczborku wystawiał swoje młodzieńcze prace w Opolu. Wśród licznej grupy plastyków otrzymał wyróżnienie za namalowany cykl „Miasta pod wodą”. Swoją artystyczną pasję rozwijał profesjonalnie na studiach w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Był animatorem kultury pełniąc funkcję dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Kluczborku, przeprowadził remont placówki i rozwijał jej działalność artystyczną. Gdy został nauczycielem w Zespole Szkół Ogólnokształcących mógł więcej czasu poświęcić na tworzenie i uczestniczenie w wystawach. Zmienia się wtedy częściowo tematyka jego dzieł i ich styl. Zapowiadający się abstrakcjonista tworzy prace na pograniczu realizmu i abstrakcjonizmu. Najczęściej maluje pejzaże techniką olejną., ukazując Bory Stobrawskie otaczające Ziemie Oleską i jej zabytkową architekturę. Zajmuje się też heraldyką wykonując herby dla wielu miejscowości oraz projektuje medale okolicznościowe. Piękno natury, nostalgie jesiennych krajobrazów , a także symbolizm prac graficznych i akwareli dominuje w jego twórczości. Prace zawierają głębię i ukryte znaczenia, a wszystko zawieszone jest na granicy abstrakcji i świata realnego. Jego obrazy były wystawiane nie tylko w Polsce, m.in.: w Opolu, Warszawie, Gliwicach, Poznaniu, Sieradzu, ale także w innych krajach : dwukrotnie w Belgii, czterokrotnie w Niemczech, dwukrotnie we Włoszech, trzykrotnie we Francji, w Czechach i w Argentynie. Pan Gruss odbył wiele podróży artystycznych związanych z plenerami malarskimi m.in. do Bułgarii, Rumunii, Węgier, Czech, Słowacji, Chorwacji, Serbii, Niemiec, Belgii, Holandii, Francji i Egiptu. Na wystawie możemy podziwiać prace olejne ukazujące naszą architektoniczną perełkę – kościół św. Anny, oleski park, pejzaże jesienne lasów w Starym Oleśnie, zakola Prosny, akwarele oleskiego ratusza, kościoła św. Rocha w Grodzisku, szkoły w Wojciechowie, kościoła w Zdziechowicach i liczne grafiki kościołów drewnianych, naszego muzeum, kościoła ewangelickiego i ratusza w Kluczborku. Zapraszamy mieszkańców Olesna do obejrzenia tej wystawy w godzinach otwarcia muzeum.

 

 


 29 33 31 32 34 36 37 38 39