Obchody Jubileuszu VIII wieków Olesna

plakat01m8sobota

Oleskie Muzeum Regionalne zaprasza na wystawę „Obchody Jubileuszu VIII wieków Olesna”. Jubileusz ten zainaugurowany w Dni Olesna 2008 r. miał charakter wielopłaszczyznowych obchodów w postaci okolicznościowych wystaw, wydawnictw, pamiątek, konkursów, inscenizacji, koncertów, emisji żetonów i lokalnych monet, stempli jubileuszowych, odrestaurowanych zabytków, zawierzenia miasta Matce Boskiej Oleskiej oraz koronacji Jej obrazu, uroczystych sesji Rady Miasta. Niniejsza ekspozycja ma na celu zaprezentowanie i utrwalenie wszystkich cennych inicjatyw, które przyczyniły się do godnego upamiętnienia tej znaczącej rocznicy naszego miasta.

Zapraszamy do sklepiku muzealnego, który oferuje:

-album „Olesno swojej Matce księga koronacyjna” z dodatkową gratisową płytą DVD z uroczystości koronacyjnej,

– dewocjonalia z wizerunkiem Matki Boskiej Oleskiej, kubki z motywem herbu Olesna i fasadą muzeum, smycze, długopisy, dukaty lokalne 4 Michały i woreczki na Michały.

 7sobota6sobota63perfect64perfectIMG_0549IMG_0563IMG_0559

Michał-dukat lokalny to nazwa akcji przeprowadzonej z okazji 800-lecia Olesna. W okresie od 27 października 2008 r. do 20 stycznia 2009 r. na terenie naszego miasta będzie wyznaczona sieć punktów, gdzie na zasadzie wymiany będzie można nabyć produkty lub usługi bądź otrzymać resztę 4 zł.

 oi

Oleskie Muzeum Regionalne jest jednym z punktów w którym można nabyć okolicznościowe mosiężne monety 4 Michały upamiętniające jubileusz VIII wieków Olesna. Tam także, 17 listopada odbyła się uroczysta inauguracja wprowadzenia srebrnego dukata lokalnego o nominale 40 Michałów. Ta uroczystość była pięknym nawiązaniem do tradycji sięgających średniowiecza. Bowiem w Oleśnie w czasach kasztelana Stanimira, w I poł. XIV w. znajdowała się mennica książęca. Mennice najczęściej ulokowane były w ośrodkach władzy książęcej. Występowały także przypadki zakładania ich na terenach pogranicza. Stąd w położonym nieco peryferyjnie na rubieżach księstwa opolskiego Oleśnie -jako kasztelanii pogranicznej, założono mennicę. Informacja ta jest oparta na dokumencie wystawionym w dniu 14 kwietnia 1343 r., w którym ówczesny opat Jan z klasztoru cysterskiego w Lubiążu stwierdza, że książę opolski Bolko II ofiarował temuż klasztorowi 5 i 1 grzywny na wyżywienie dla zakonników z dochodów mennicy w Oleśnie ( Codex diplomaticus Silesiae). Nie wiemy jak długo funkcjonowała, ale nawet gdyby była tylko epizodem dodawała splendoru historii Olesna. W opracowaniu dr Barbary Leszczyńskiej, która dokonała bardzo wnikliwej kwerendy źródeł archiwalnych- w „Dziejach Olesna do wybuchu wojny trzydziestoletniej” na s. 58 czytamy: „…Olesno, jak wiele innych miast śląskich leżących przy licznych, ważnych szlakach handlowych, stało się już w XIII w. jednym z poważniejszych ośrodków życia ekonomicznego w księstwie opolskim, obejmującym swym zasięgiem dzisiejszy Górny śląsk i Opolski. Mówi o tym również fakt, ze w tym okresie istniała tu mennica książęca”. O mennicy w Oleśnie wspomina także „Historia śląska PAU”.
Warto więc upamiętnić tę tradycję nabywając oleskiego Michała. Muzeum w Oleśnie serdecznie zaprasza.