Archiwalne filmy Jupitera wyświetlane 8 lipca w oleskim amfiteatrze

 

 

 

 

Filmy archiwalne o Oleśnie w zbiorach naszego muzeum