Artykuł z publikacji „My regionaliści. W stronę autowizerunku” pod red. Damiana Kasprzyka