OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych, adres jego siedziby, numer REGON:
Oleskie Muzeum Regionalne w Oleśnie, ul. Jaronia 7 , 46-300 Olesno, REGON 150028419

Inspektor ochrony danych i adres jego siedziby:
Katarzyna Zając, 46-300 Olesno, ul. Jaronia 7 tel. 34-3582438, e-mail: oleskiemuzeum@op.pl